Nacházíte se zde: Úvod > Members > volfova

Mgr. Iva Volfová

Pracoviště:

 • Ústav fyzioterapie a vybraných medicínský oborů

Kontakt:

e-mail: volfova@zsf.jcu.cz


Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut:
 • St:
 • Ct:
 • Pa:

Curriculum vitae:

 • Zaměstnání:
 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji, z.ú.: sociální pracovník, krizový intervent, projektový manažer.
 • Studium:
 • Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, magisterské studium v oboru sociální práce.

Současné odborné zaměření:

 • Sociálně právní ochrana dětí
 • Zapojování dětí do rozhodovacích procesů
 • Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 • Prevence sexuálního zneužívání, sexuální výchova u osob se specifickými potřebami

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Jihočeský kraj, Akční plán rozvoje kraje, 2002-04 - projekt Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji - hlavní řešitel projektu.
 • ESF, MPSV ČR, 2008 - projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže - spoluřešitel.
 • MŠMT ČR, COST, 2005 - Právní povědomí dětí školního věku - spoluřešitel.
 • MV ČR, Program vyrovnávání příležítostí pro osoby se zdravotním postižením, 1998 - Prevence sexuálního zneužívání u osob s mentálním postižením - hlavní řešitel projektu.
 • MV ČR, Program vyrovnávání příležítostí pro osoby se zdravotním postižením, 2015 - Sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání osob s mentální disabilitou, Výroba a distribuce informačních materiálů - hlavní řešitel projektu.