Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Ochrana veřejného zdraví
Studium má poskytnout studentům vzdělání zaměřené na problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.). Studenti po absolvování tohoto programu mohou pracovat ve státní správě v ochraně a podpoře veřejného zdraví na krajských hygienických stanicích (orgánu ochrany veřejného zdraví) v příslušných oborech, např. hygieny práce, hygieny dětí a mládeže, hygieny výživy, hygieny obecné a komunální, epidemiologie a podpory zdraví, kde provádějí státní zdravotní dozor, hodnocení rizik, výchovu obyvatelstva ke zdravému životnímu stylu atd. Do souhrnu činností asistenta ochrany veřejného zdraví patří také činnosti k zajištění kontroly opatření k prevenci nemocničních nákaz.

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Dvouleté navazující magisterské studium má poskytnout studentům vysoce kvalifikované vzdělání zaměřené na problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví. Absolventi tohoto studijního oboru jsou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví. Po ukončení tohoto studijního programu budou absolventi vykonávat činnosti související s výkonem státního dozoru a další činnosti související s ochranou a podporou veřejného zdraví.