Nutriční terapeut

Nutriční terapeut

Studijní program

B 5345

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor

5345R027

Nutriční terapeut

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková

T/  +420 389 037 734

E/ 

Informace pro uchazeče informace pro studenty

  

Studijní program Specializace ve zdravotnictví

obor Nutriční terapeut

Bakalářské studium tohoto studijního programu je tříleté. Absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských a sociálních zařízeních. Získají poznatky k nápravě základních výživových problémů, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin.