Zdravotní laborant

Zdravotní laborant

Studijní program

B 5345

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor

5345R020

Zdravotní laborant

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá

T/  +420 389 037 739

E/ 

Informace pro uchazeče Informace pro studenty

  

Studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor: Zdravotní laborant

Bakalářské studium je tříleté a výuka probíhá v prezenční i kombinované formě. Po jeho absolvování získají absolventi prezenčního i kombinovaného studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, které přispívá k realizaci nového pojetí práce ve zdravotnických laboratořích. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cílem bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného pracovníka, určeného pro samostatnou práci v klinických laboratořích, kde vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v těchto laboratořích: klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a parazitologie, buněčná a molekulární genetika. Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je způsobilý po zapracování také pro práci ve specializovaných klinických laboratořích. Kromě speciálně odborně zaměřených předmětů se studenti učí komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření v rovině základní biomedicínské terminologie. Studenti jsou seznamováni s organizací, managementem, etikou práce v laboratořích a systémem vnitřní a vnější laboratorní kontroly kvality.

Obor zdravotní laborant poskytuje též výuku základů odborné angličtiny, která je nezbytná pro čerpání odborných informací a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů.

Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických laboratoří, organizacích vyrábějících diagnostické laboratorní přípravky, ve výzkumných a jiných laboratořích.