Zdravotnický záchranář

Zdravotnický záchranář

Studijní program

B 5345

Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor

5345R021

Zdravotnický záchranář

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Darina Kostková

T/  +420 389 037 736

E/ 

informace pro uchazeče informace pro studenty


Studijní program Specializace ve zdravotnictví

obor Zdravotnický záchranář

Bakalářské studium tohoto programu je tříleté a jeho absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie a odpovídá novému pojetí přednemocniční péče. Cílem tohoto oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.