Seznam členů ústavu

Seznam členů ústavu

Ředitelka

 

Sekretariát

 

Zástupce ředitelky

Koordinátor odborné praxe:
studijní obor Všeobecná sestra

 

studijní obor Porodní asistentka


studijní obor Zdravotnický záchranář

 

studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

 

Profesoři

 

Docenti

 

Odborní asistenti

 

 Asistenti:

 • Mgr. Romana Jáchymová
 • Mgr. Anna Kultová
 • Mgr. Marcela Stýblová
 • Bc. Jana Štěpánová, MSc

 

Mentorky klinické praxe
 • Mgr. Jindra Hašková
 • Bc. Marie Klabouchová
 • Jaroslava Kočerová
 • Bc. Dana Nová
 • Bc. Lucie Petroušová
 • Bc. Anežka Rolantová
 • Mgr. Lucie Schwarzová
 • Mgr. Květoslava Slabáková
 • Mgr. Ivana Vachtová

 

Externí vyučující
 • MUDr. Jan Augustin
 • MUDr. Jan Beneš
 • MUDr. Jitka Cábková
 • MUDr. Petra Cihlářová
 • MUDr. Ivan Fanta
 • MUDr. Iva Fričová
 • Ing. Miroslav Hájek
 • MUDr. Přemysl Hájek
 • MUDr. Vladimír Chlouba
 • Mgr. Šárka Klimešová (RD)
 • MUDr. Milan Kobza
 • MUDr. Ondřej Krtička
 • Mgr. Danuše Křesalová
 • Mgr. Jitka Kubátová
 • Mgr. Ladislav Kuboušek
 • MUDr. Pavel Látal
 • Mgr. Jana Mahrová
 • Ing. Jan Mach
 • MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
 • Jaroslav Sedlák
 • MUDr. Michael Sekej
 • Mgr. Marie Schusterová
 • MUDr. Marek Slabý
 • MUDr. Pavel Střihavka
 • MUDr. Milan Svoboda
 • Mgr. Petr Svoboda, DiS.
 • MUDr. Oldřich Štěpánek
 • MUDr. Martin Trnovec
 • MUDr. Jiří Urban

 

Doktorandi