Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT) > Garantované programy a obory > Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny

Studijní program

B 2825

Ochrana obyvatelstva

Studijní obor

2804R003

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické,

biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/  +420 38 903 7734

E/

 

Martina Bezpalcová - kombinovaná forma

T/  +420 38 903 7737

E/

Informace pro uchazeče Informace pro studenty

  

Studijní program Ochrana obyvatelstva

obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny

Absolvováním tohoto tříletého bakalářského programu získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové situace, a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiologickým a výbušným noxám. Jde o obor, jehož význam v souvislosti s nebezpečím přírodních či průmyslových havárií, teroristických útoků, náboženských a politických rozporů a hlavně s procesem globalizace neustále roste. Součástí výuky je odborná praxe, jejímž cílem je seznámit studenta se základními mechanismy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost, včetně seznámení se s chodem jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.