Radiologická asistence

Radiologická asistence

Studijní program

Radiologická asistence

Kód studijního oboru B0914P360005
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Martina Bezpalcová

T/ +420 389 037 737

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty