Seznam členů

Seznam členů

Ředitelka ústavu:

 

Zástupkyně ředitelky ústavu:

 

Koordinátor odborné praxe v oblasti sociální práce:

Koordinátorka odborné praxe v oboru Speciální pedagogika:

Docenti:

 

Interní odborní asistenti:

 

 Externí vyučující:

  • PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.