Seznam členů

Seznam členů

Ředitelka ústavu:
 
Zástupkyně ředitelky ústavu:

 

Koordinátorka pro odbornou praxi sociální práce:
Koordinátor pro odbornou praxi  speciální pedagogika:

 

Docenti:
 
Interní odborní asistenti:

 

 
Externí vyučující:

 

Doktorandi: