Nacházíte se zde: Úvod > V Jihočeském muzeu, kde se pravidelně koná cyklus Akademických půlhodinek, zaznělo i téma Sociální práce – cesta k lidem

V Jihočeském muzeu, kde se pravidelně koná cyklus Akademických půlhodinek, zaznělo i téma Sociální práce – cesta k lidem

Plánovaná akce (27.11.2018)

V Jihočeském muzeu, kde se pravidelně koná cyklus Akademických půlhodinek, zaznělo i téma Sociální práce – cesta k lidem

Ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., vystoupila spolu s dalšími třemi kolegyněmi v úterý 27. listopadu od 16 hodin v Jihočeském muzeu v cyklu Akademických půlhodinek, v nich se odborníci z Jihočeské univerzity pravidelně setkávají s veřejností a rozebírají různá témata. Tentokrát bylo cílem představit obor sociální práce a profesi sociálního pracovníka v kontextu vysokoškolského vzdělávání studentů na Jihočeské univerzitě a jejich přesahu do rozvoje občanské společnosti. Doc. Mojžíšová, Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., a PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., tam představily oblasti sociální práce, do kterých se aktivně studenti zapojují, a to v rámci jejich odborných praxí, zahraničních stáží či dobrovolnické činnosti. "Sociální práce jako cesta k lidem je podmíněná nejen vysokou mírou profesionalizace sociálního pracovníka, ale také jeho osobnostním rozvojem, který je v průběhu studia podporován," uvedla doc. Mojžíšová. 

 Přiložené obrázky