Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium > Přijímací řízení DSP 2019/2020 > Vypsaná témata disertačních prací pro uchazeče o DSP Rehabilitace

Vypsaná témata disertačních prací pro uchazeče o DSP Rehabilitace

Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: REHABILITACE pro akademický rok  2019/2020Téma disertační práceŠkolitelKontakt na školiteleVolné téma / obsazené téma

Zdraví a socioekonomické postavení Romů žijících v ČR

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. vackova@zsf.jcu.cz

Stáří Romů jako fenomén

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. vackova@zsf.jcu.cz

Sociální determinanty zdraví ve vztahu ke koordinované rehabilitaci

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. vackova@zsf.jcu.cz

Metody a techniky sociální práce s cizinci v České republice

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. vackova@zsf.jcu.cz

Limity a bariéry koordinované rehabilitace v sociálně exkludovaných lokalitách

doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D. kajanova@zsf.jcu.cz obsazeno
Sociální opora rodin s dětmi s postižením doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. mojzis@zsf.jcu.cz
Vliv sociálního prostředí na kvalitu života rodin s dětmi s postižením doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. mojzis@zsf.jcu.cz
Mezigenerační solidarita v rodinách pečujících o postižené dítě (v procesu koordinované rehabilitace) doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. mojzis@zsf.jcu.cz
Náhradní mateřství v kontextu komplexní rehabilitace

doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.

rsvatos@zsf.jcu.cz obsazeno
Plánování rodičovství v době reprodukční medicíny 21. století doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. hana@adamcr.cz obsazeno
Dětská práva a ochrana dětí v kontextu "vytváření" mezinárodních rodin doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. hana@adamcr.cz obsazeno