Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Ediční rada ZSF JU

Ediční rada ZSF JU


Předsedou Ediční rady je proděkanka pro vědu a výzkum, doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.


Členy rady jsou děkanka fakulty prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., tajemník fakulty Ing. Jan Bednář, pověřená pracovnice útvaru ediční a distribuční činnosti fakulty Ing. Eva Ježková  a dalších šest členů z řad akademických pracovníků fakulty, kteří jsou jmenováni a odvoláni děkankou, tj. doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., doc. Adéla Mojžíšová, Ph.D.prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. a Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.


___________________________________________________________________________________

Opatření děkanky č. 12/2015 Ediční rada ZSF JU

Formuláře: