Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Grantová činnost > Aktuální grantové výzvy > Veřejná soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (AZV)

Veřejná soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (AZV)

Veřejná soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje (AZV)

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (dále jen „Program“).

 

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2019 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

 

Podmínky soutěže:

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

 

Kritéria hodnocení

Kritérii hodnocení žádostí jsou: cíle projektu a jejich soulad s cíli Programu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, odborná úroveň řešitelského týmu, připravenost/vybavenost pracoviště uchazeče, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s MZ a přiměřenost finančních požadavků.

 

Způsob podávání žádostí

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz (dále jen „aplikace“) od 15. května 2018. Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Informaci o aktivaci uživatelského účtu a přihlášení do aplikace naleznete v přiloženém stručném manuálu. V příloze rovněž naleznete stručnou příručku, jak vyplnit a podat návrh projektu v aplikaci ISVP.

 

Kontakt

 • dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány na emailové adrese Agentury pro zdravotnický výzkum ČR helpdesk@azvcr.cz,
 • technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999,
 • na poskytovatele účelové podpory MZ: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy
  a lékařských povolání, Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2,
   tel.:  224 972 318, 
  e-mail: veda@mzcr.cz.

 

Shrnutí

 • Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
 • Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
 • Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
 • Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999
 • Zadávací dokumentace (ZDE)
 • Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (ZDE)
 • Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)
 • Příručka pro podání návrhu projektu v ISVP v roli navrhovatel (ZDE)

 

Přílohy