Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Grantová činnost > Aktuální grantové výzvy > Vyhlášení druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji programu TA ČR ÉTA

Vyhlášení druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji programu TA ČR ÉTA

 Vyhlášení druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji programu TA ČR ÉTA

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA.

 

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. 

 

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

 

Soutěžní lhůta končí dnem 21. 6. 2018.

 

Uchazeč podává návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR  https://ista.tacr.cz .

TA ČR oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/hesk v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.


Termín pro dodání formuláře Návrh na schválení grantového projektu potvrzený ředitelem ústavu je stanoven na  17. 5. 2018 do Kanceláře pro vědu a výzkum.

Termín odevzdání návrhu schváleného projektu do Kanceláře pro vědu a výzkum je stanoven na  7. 6. 2018později pouze po domluvě s kanceláří pro vědu a výzkum. Odevzdané návrhy musí být již po kontrole Ekonomického oddělení a Projektové kanceláře!!!

 

 DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ