Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Grantová činnost > Aktuální grantové výzvy > Výzva k podávání návrhů společných česko-čínských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 - 2020 (China MOBILITY)

Výzva k podávání návrhů společných česko-čínských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 - 2020 (China MOBILITY)

Výzva k podávání návrhů společných česko-čínských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 - 2020 (China MOBILITY)

 

Ministerstvo školství ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-čínských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 (China MOBILITY).

 

V rámci aktivity MOBILITY se budou uznávat tyto náklady:

  • v případě českých členů řešitelského týmu cestovní náhrady ve formě zpáteční letenky/ zpátečních letenek do ČLR v ekonomické třídě a služby na zveřejnění výsledků (publikačních, vydavatelských, edičních aj.);
  • v případě čínských členů řešitelského týmu cestovní náhrady ve formě: výdajů za ubytování v ČR v prokázané výši; kapesného a stravného, cestovních náhrad (ve formě jízdného) v rámci ČR, a to maximálně pro 4 čínské členy řešitelského týmu při maximální délce 14 dní jejich pobytu v ČR.

 

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. 

MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 300 000 Kč na českou část projektu.

Soutěžní lhůta končí dnem 30. června 2018.

 

Podrobné informace a formuláře přihlášek jsou na stránkách Ministerstva školství ČR http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace-2 .

 

Dokumenty vztahující se k výzvě:

Dokumentace-V19china-mobility, soubor typu pdf, (888,6 kB)

Formulář návrhu projektu 2019-2020_1, soubor typu doc, (108,5 kB)

Čestné prohlášení-ČR - Čína_1, soubor typu doc, (142,5 kB)

Čestné prohlášení - příloha, soubor typu pdf, (291,89 kB)