Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Grantová činnost > Aktuální grantové výzvy > Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 - 2020 (Mobility Rakousko)

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 - 2020 (Mobility Rakousko)

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019 - 2020 (Mobility Rakousko)


Ministerstvo školství ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 (MOBILITY Rakousko).

 

V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:

·  krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

·  dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce

 

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. 

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních.

MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

 

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu ze všech vědních oblastí.

Uchazečem o institucionální podporu může být pouze výzkumná organizace.

Uzávěrka přijímání návrhů je stanovena na den 31. 5. 2018.

Podrobné informace a formuláře přihlášek jsou na stránkách Ministerstva školství ČR http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3 .

 

Dokumenty vztahující se k výzvě:

 

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020, soubor typu pdf, (506,71 kB)

Formuláře pro uchazeče, soubor typu zip, (123,13 kB)