Titulní strana
Boledovičová, M. a kol. (2016). Sociální determinanty zdraví u rodin s dětmi žijících v Jihočeském kraji.