Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Vědecko-výzkumná rada ZSF JU

Vědecko-výzkumná rada ZSF JU

 

Předsedou Vědecko-výzkumné rady je proděkanka pro vědu a výzkum, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Členy rady jsou děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., tajemník fakulty Ing. Jan Bednář, Ph.D. a dalších šest členů z řad akademických pracovníků fakulty, kteří jsou jmenováni a odvoláni děkankou, tj. Mgr. František Dolák, Ph.D., Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D., doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. a  MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

 

 


___________________________________________________________________________________


Opatření děkanky č. 10/2016 Vědecko-výzkumná rada ZSF JU


Formulář - Návrh na schválení grantového projektu ZSF JU