Postup - krok za krokem

Přihlášení ke studijnímu systému STAG za účelem předzápisu
Máte-li na obrazovce přihlašovací formulář STAGu nadepsaný „Přihlášení do databáze“, pak
postupujte dle následujících kroků:
1. Jako uživatelské jméno vyplňte svůj IDM účet (username) má tvar např. novak00 atd.
Na adrese https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr si vyhledáte IDM účet (username), vyplňte
políčka PŘÍJMENÍ a RODNÉ ČÍSLO a dejte vyhledat (zobrazí se Vám IDM LOGIN).
2. Heslo - pokud jste si heslo nezměnili, pak je ve tvaru pro první přihlášení a to je tvořeno ze
druhého písmena Vašeho křestního jména (bez diakritiky), ze druhého písmena Vašeho příjmení (bez
diakritiky) a z posledních šesti číslic Vašeho rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké.
Příklad: Jmenujete-li se Sára Nováková a Vaše rodné číslo je 123456/7890, pak vaše heslo pro první
přihlášení bude Ao567890.
3. Stiskněte dvakrát klávesu ENTER nebo klikněte myší na tlačítko Přihlásit.
4. Nyní probíhá připojení k databázi, a pokud je vše v pořádku, objeví se obrazovka, kde uprostřed
vidíme nápis STUDIJNÍ AGENDA, pod ním tlačítka „Nové přihlášení“ a „Ukončení aplikace“ a
informaci o tom, který uživatel je právě přihlášen. V horní části obrazovky je pak nabídka
s volbami.
5. V menu se vyberete položku Předzápis.
6. Z další nabídky si vyberte podle toho, jakým způsobem se chcete předzapsat:
pokud si chcete vybírat předměty, které jsou zařazeny do studijního plánu Vašeho oboru, pak si
vyberete Předzápis podle studovaného oboru;
pokud si chcete vybrat předmět, který není zařazen do studijního plánu Vašeho oboru, pak musíte
zvolit Předzápis podle jednotlivých předmětů, a to bez ohledu na to, zda jde o předmět
Vaší fakulty, nebo cizí.
7. Doporučujeme Vám si změnit heslo.
8. Po ukončení zápisu klikněte na tlačítko Nové přihlášení. Tím se odhlásíte od databáze a umožníte
zápis dalšímu studentovi – postup od bodu 1.
Změna Vašeho hesla
1. V hlavním menu si vyberte položku Změna hesla.
2. Zadejte staré heslo a stiskněte klávesu ENTER.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte klávesu ENTER.
4. Potvrďte ještě jednou nové heslo a stiskněte klávesu ENTER.
5. Nové heslo si zapamatujte!
Předzápis podle studovaného oboru
1. Jste přihlášeni do databáze, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
2. V podmenu si vyberte položku Předzápis podle studovaného oboru.
3. Zkontrolujte si své osobní údaje v odstavci Student. Případnou chybu nahlaste na své studijní
oddělení.
4. V bloku Student si postupně vyberte jednotlivé aprobace (posuvnou lištou) a pro každou z nich
proveďte body 5 až 11.
5. Pro každý blok předmětů (výběr v prostředním odstavci) se Vám ve spodním odstavci Předměty
bloku zobrazují předměty, které si můžete zvolit. Pokud máte dole vybranou volbu Všechny,
zobrazují se z daného bloku všechny předměty, jinak se zobrazují pouze předměty doporučené pro
zvolený ročník. U každého bloku předmětů vidíte, kolik kreditů musíte splnit za celou etapu a jaký
je statut tohoto bloku předmětů. Předměty, které již máte zapsané, se zobrazí zvýrazněně.
6. Pokud chcete vědět o předmětu více informací, klikněte myší na tlačítko Informace o předmětu.
Nyní si přepínáním mezi jednotlivými záložkami můžete prohlížet informace o předmětu, které
Vás zajímají. Zpět se dostanete stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím myši na tlačítko Zpět na
předměty bloku.
7. Klikněte myší na tlačítko Zápis u předmětu, který si chcete zapsat.
8. Pokud se na spodní řádce zobrazí hlášení, že tento předmět není rozvrhován, obraťte se na studijní
oddělení Vaší fakulty.
9. Zaškrtněte rozvrhové akce, které si chcete zapsat, případně odškrtněte akce, jejichž zápis chcete
zrušit. Všechny akce, u nichž dochází ke změně, jsou označeny žlutě. Pokud se Vám při kliknutí
na jednu akci označí automaticky více akcí, jedná se o akce spojené do grupy (učí se vícekrát
v jednom týdnu).
10. Klikněte na tlačítko Zapsat/Odzapsat. Ve spodní řádce se Vám zobrazí informace o tom, zda
byly akce zapsány/zrušeny úspěšně, případně chyba, ke které při provádění změn došlo.
11. Klikněte myší na tlačítko Zpět na výběr předmětů.
12. Vyberte si další předmět nebo předmět z jiného bloku předmětů a akci opakujte od bodu 7
(5 nebo 4).
13. Z formuláře se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Konec v pravé horní části
formuláře (platí, pouze pokud jste na úvodní stránce formuláře).
14. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení – tím se odhlásíte a může se přihlásit další student.
Předzápis podle jednotlivých předmětů
1. Jste přihlášeni do databáze, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
2. V podmenu si vyberte položku Předzápis podle jednotlivých předmětů.
3. V odstavci Předměty si vyplňte libovolné kritérium hledaného předmětu, minimálně zkratku
katedry, která předmět nabízí. Po stisku klávesy F8 se Vám zobrazí všechny předměty vyhovující
zadanému kritériu.
4. Předměty, které již máte zapsané, se zobrazí zvýrazněně. Pokud chcete vědět o předmětu více
informací, klikněte myší na tlačítko Informace o předmětu. Nyní si přepínáním mezi
jednotlivými záložkami můžete prohlížet informace o předmětu, které Vás zajímají. Zpět se
dostanete stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím myši na tlačítko Zpět na předměty bloku.
5. Klikněte myší na tlačítko Zápis u předmětu, který si chcete zapsat.
6. Pokud se na spodní liště zobrazí hlášení, že tento předmět není rozvrhován, obraťte se na studijní
oddělení Vaší fakulty.
7. Zaškrtněte rozvrhové akce, které si chcete zapsat, případně odškrtněte akce, jejichž zápis chcete
zrušit. Všechny akce, u nichž dochází ke změně, jsou označeny žlutě. Pokud se Vám při kliknutí
na jednu akci označí automaticky více akcí, jedná se o akce spojené do grupy (učí se vícekrát
v jednom týdnu).
8. Klikněte na tlačítko Zapsat/Odzapsat. Ve spodní řádce se Vám zobrazí informace o tom, zda
byly akce zapsány/zrušeny úspěšně, případně chyba, ke které při provádění změn došlo.
9. Klikněte myší na tlačítko Zpět na výběr předmětů.
10. Vyberte si další předmět nebo stiskněte klávesu F7 pro zadání nového kritéria pro vyhledání
předmětu a pokračujte od bodu 5 (nebo 3).
11. Z formuláře se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Konec v pravé horní části
formuláře (platí, pouze pokud jste na úvodní stránce formuláře).
12. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení – tím se odhlásíte a může se přihlásit další student