Študijné programy

 


fyzioterapia (FYZ)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor 7.4.7. fyzioterapia (Fyzioterapia)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2018/2019
Garant študijného programu doc. MUDr. Oleksandr Kishko, CSc.Obdobie štúdia:

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok ZS 6KFZ/ANAE1/15 Anatómia 1 (6KFZ/ANAE1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-2 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/FDLSY/15 Funkčná diagnostika lokomočného systému (6KFZ/FDLSY/15) Skúška (S) 3 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/FYME1/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 1 (6KFZ/FYME1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P S-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/KLCF1/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 1 (6KFZ/KLCF1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-12 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/SUOP1/15 Súvislá odborná prax 1 (6KFZ/SUOP1/15) Absolvovanie (A) 2 P C-40 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/BIABI/15 Biofyzika a biomechanika (6KFZ/BIABI/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/ZOSFY/15 Základy ošetrovateľstva vo fyzioterapii (6KFZ/ZOSFY/15) Skúška (S) 3 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/OKNF1/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku vo fyzioterapii 1 (9UJK/OKNF1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/PRETI/15 Profesijná etika* (6KFZ/PRETI/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/PRPOM/15 Prvá pomoc (6KFZ/PRPOM/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/LAJAF/15 Latinský jazyk (FYZ) (9UJK/LAJAF/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV S-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/OKAF1/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku vo fyzioterapii 1 (9UJK/OKAF1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/PRKOM/15 Profesijná komunikácia* (6KFZ/PRKOM/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KFZ/ERGO1/18 Ergoterapia 1 (6KFZ/ERGO1/18) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V P-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok LS 6KFZ/PROP1/15 Prázdninová odborná prax 1 (6KFZ/PROP1/15) Absolvovanie (A) 3 P C-80 za Týždeň Detail
6KFZ/FYME1/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 1 (6KFZ/FYME1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KFZ/FYME2/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 2 (6KFZ/FYME2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P S-1 C-2 za Týždeň Detail
6KFZ/FYME1/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 1 (6KFZ/FYME1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KFZ/KLCF2/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 2 (6KFZ/KLCF2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-12 za Týždeň Detail
6KFZ/KLCF1/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 1 (6KFZ/KLCF1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KFZ/ZDTEV/15 Zdravotná telesná výchova (6KFZ/ZDTEV/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KFZ/SUOP2/15 Súvislá odborná prax 2 (6KFZ/SUOP2/15) Absolvovanie (A) 3 P C-80 za Týždeň Detail
6KFZ/SUOP1/15 Súvislá odborná prax 1 (6KFZ/SUOP1/15) Absolvovanie (A) 2 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KFZ/FYTB1/15 Fyzikálna terapia a balneológia 1 (6KFZ/FYTB1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KFZ/ZAMAE/15 Základy masáže (6KFZ/ZAMAE/15) Skúška (S) 2 P S-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KFZ/ANAT2/15 Anatómia 2 (6KFZ/ANAT2/15) Skúška (S) 3 P P-2 C-1 za Týždeň Detail
6KFZ/ANAE1/15 Anatómia 1 (6KFZ/ANAE1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KFZ/FYZIE/15 Fyziológia (6KFZ/FYZIE/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KFZ/PRLEK/15 Preventívne lekárstvo (6KFZ/PRLEK/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 9UJK/OKAF2/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku vo fyzioterapii 2 (9UJK/OKAF2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 9UJK/OKNF2/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku vo fyzioterapii 2 (9UJK/OKNF2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KFZ/PSEPS/15 Psychológia, Pedagogika, Sociológia* (6KFZ/PSEPS/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KFZ/ERGO2/18 Ergoterapia 2 (6KFZ/ERGO2/18) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V C-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok ZS 6KFZ/FYME3/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 3 (6KFZ/FYME3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P S-3 C-6 za Týždeň Detail
6KFZ/FYME2/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 2 (6KFZ/FYME2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KFZ/KFPAT/15 Klinická fyziológia a patofyziológia (6KFZ/KFPAT/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 P P-1 za Týždeň Detail
6KFZ/FYZIE/15 Fyziológia (6KFZ/FYZIE/15) Skúška (S) 2 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KFZ/ZAFAR/15 Základy farmakológie* (6KFZ/ZAFAR/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 P P-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KFZ/VNLEG/15 Vnútorné lekárstvo a geriatria (6KFZ/VNLEG/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KFZ/FYTB2/15 Fyzikálna terapia a balneológia 2 (6KFZ/FYTB2/15) Skúška (S) 3 P P-1 S-2 za Týždeň Detail
6KFZ/FYTB1/15 Fyzikálna terapia a balneológia 1 (6KFZ/FYTB1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KFZ/ORTRA/15 Ortopédia a traumatológia (6KFZ/ORTRA/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
6KFZ/ANAT2/15 Anatómia 2 (6KFZ/ANAT2/15) Skúška (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KFZ/SUOP3/15 Súvislá odborná prax 3 (6KFZ/SUOP3/15) Absolvovanie (A) 2 P C-40 za Týždeň Detail
6KFZ/SUOP2/15 Súvislá odborná prax 2 (6KFZ/SUOP2/15) Absolvovanie (A) 3 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KFZ/CHIRG/15 Chirurgia (6KFZ/CHIRG/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KFZ/KLCF3/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 3 (6KFZ/KLCF3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-12 za Týždeň Detail
6KFZ/KLCF2/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 2 (6KFZ/KLCF2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 9UJK/OKAF3/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku vo fyzioterapii 3 (9UJK/OKAF3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KFZ/NAVYZ/15 Náuka o výžive (6KFZ/NAVYZ/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KFZ/KONPR/15 Kondičná príprava (6KFZ/KONPR/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV C-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 9UJK/OKNF3/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku vo fyzioterapii 3 (9UJK/OKNF3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok LS 6KFZ/PRORT/15 Protetika a ortotika (6KFZ/PRORT/15) Skúška (S) 2 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KFZ/NEURO/15 Neurológia (6KFZ/NEURO/15) Skúška (S) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
6KFZ/ANAT2/15 Anatómia 2 (6KFZ/ANAT2/15) Skúška (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KFZ/PROP2/15 Prázdninová odborná prax 2 (6KFZ/PROP2/15) Absolvovanie (A) 3 P C-80 za Týždeň Detail
6KFZ/PROP1/15 Prázdninová odborná prax 1 (6KFZ/PROP1/15) Absolvovanie (A) 3 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KFZ/SUOP4/15 Súvislá odborná prax 4 (6KFZ/SUOP4/15) Absolvovanie (A) 3 P C-80 za Týždeň Detail
6KFZ/SUOP3/15 Súvislá odborná prax 3 (6KFZ/SUOP3/15) Absolvovanie (A) 2 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KFZ/PATOL/15 Patológia (6KFZ/PATOL/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 P P-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KFZ/FYME4/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 4 (6KFZ/FYME4/15) Skúška (S) 6 P S-3 C-6 za Týždeň Detail
6KFZ/FYME3/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 3 (6KFZ/FYME3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KFZ/PEDIA/15 Pediatria (6KFZ/PEDIA/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 P P-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KFZ/KLCF4/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 4 (6KFZ/KLCF4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-12 za Týždeň Detail
6KFZ/KLCF3/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 3 (6KFZ/KLCF3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KFZ/GYNPO/15 Gynekológia a pôrodníctvo* (6KFZ/GYNPO/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 P P-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KFZ/REREP/15 Rekondično-relaxačné programy (6KFZ/REREP/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV C-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KFZ/ZAVYS/15 Základy výskumu* (6KFZ/ZAVYS/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-1 C-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KFZ/SEMZP/15 Seminár k záverečnej práci* (6KFZ/SEMZP/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV C-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 9UJK/OKAF4/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku vo fyzioterapii 4 (9UJK/OKAF4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 9UJK/OKNF4/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku vo fyzioterapii 4 (9UJK/OKNF4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok ZS 6KFZ/KTKO1/15 Kinezioterapia v klinických odboroch 1 (6KFZ/KTKO1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 8 P P-4 C-9 za Týždeň Detail
6KFZ/FYME4/15 Fyzioterapeutické metódy a postupy 4 (6KFZ/FYME4/15) Skúška (S) 6 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KFZ/BAKP1/15 Bakalárska práca 1 (6KFZ/BAKP1/15) Absolvovanie (A) 5 P C-125 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KFZ/KLCF5/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 5 (6KFZ/KLCF5/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-12 za Týždeň Detail
6KFZ/KLCF4/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 4 (6KFZ/KLCF4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KFZ/SUOP5/15 Súvislá odborná prax 5 (6KFZ/SUOP5/15) Absolvovanie (A) 3 P C-80 za Týždeň Detail
6KFZ/SUOP4/15 Súvislá odborná prax 4 (6KFZ/SUOP4/15) Absolvovanie (A) 3 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KFZ/ZDRMB/15 Zdravotnícky manažment* (6KFZ/ZDRMB/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KFZ/PRLEG/15 Právo a legislatíva* (6KFZ/PRLEG/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KFZ/KIPT1/15 Kineziológia a patokineziológia 1 (6KFZ/KIPT1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-2 C-1 za Týždeň Detail
6KFZ/NEURO/15 Neurológia (6KFZ/NEURO/15) Skúška (S) 2 Prerekvizita Detail


Obdobie štúdia:

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok LS 6KFZ/KLCF6/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 6 (6KFZ/KLCF6/15) Skúška (S) 6 P C-12 za Týždeň Detail
6KFZ/KLCF5/15 Klinické cvičenia vo fyzioterapii 5 (6KFZ/KLCF5/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KFZ/BAKP2/15 Bakalárska práca 2 (6KFZ/BAKP2/15) Absolvovanie (A) 5 P C-125 za Týždeň Detail
6KFZ/BAKP1/15 Bakalárska práca 1 (6KFZ/BAKP1/15) Absolvovanie (A) 5 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KFZ/SUOP6/15 Súvislá odborná prax 6 (6KFZ/SUOP6/15) Absolvovanie (A) 2 P C-40 za Týždeň Detail
6KFZ/SUOP5/15 Súvislá odborná prax 5 (6KFZ/SUOP5/15) Absolvovanie (A) 3 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KFZ/KTKO2/15 Kinezioterapia v klinických odboroch 2 (6KFZ/KTKO2/15) Skúška (S) 6 P P-4 C-9 za Týždeň Detail
6KFZ/KTKO1/15 Kinezioterapia v klinických odboroch 1 (6KFZ/KTKO1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 8 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KFZ/KIPT2/15 Kineziológia a patokineziológia 2 (6KFZ/KIPT2/15) Skúška (S) 2 PV P-2 za Týždeň Detail
6KFZ/KIPT1/15 Kineziológia a patokineziológia 1 (6KFZ/KIPT1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 3 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KFZ/ZAPMT/15 Základy palpácie a mobilizačných techník (6KFZ/ZAPMT/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV C-2 za Týždeň Detail


Predmety štátnej skúšky:

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Fakulta Detail
1. 6KFZ/OBAPR/15 Obhajoba bakalárskej práce (6KFZ/OBAPR/15) Štátna skúška (ŠS) 4 P FZO Detail
2. 6KFZ/KOPFT/15 Klinická odborná prax vo fyzioterapii (6KFZ/KOPFT/15) Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO Detail
3. 6KFZ/FYLIR/15 Fyzioterapia a liečebná rehabilitácia (6KFZ/FYLIR/15) Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO Detail
Typ predmetu:

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby:

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. Pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity.