Študijné programy

 


sociálna práca (D1-SP)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor Sociálna práca (SP_1.st)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2018/2019Obdobie štúdia:

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok ZS SPbD009 Štatistika (SPbD009) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD001 Základy SP (SPbD001) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD007 Odborná prax I. (SPbD007) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-3 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD004 Základy pedagogiky (SPbD004) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD002 Sociológia a sociálne vedy (SPbD002) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-2 C-0 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD006 Seminár k úvodu do právnych disciplín (SPbD006) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD003 Základy psychológie (SPbD003) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-2 C-0 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD005 Seminár zo základov ekonomiky (SPbD005) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD008 Supervízia k praxi I. (SPbD008) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD040 Biológia (SPbD040) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD078 Anglický jazyk I. (SPbD078) Ukončenie skúškou (S) 2 PV P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD079 Nemecký jazyk I. (SPbD079) Ukončenie skúškou (S) 2 PV C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD023 Svetové náboženstvá a sekty (SPbD023) Ukončenie skúškou (S) 3 PV C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS SPbD020 SP so žiadateľmi o azyl (SPbD020) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 C-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok LS SPbD015 SPV I. – sebapoznanie, sebahodnotenie (SPbD015) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-3 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD010 Vývinová psychológia (SPbD010) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
SPbD003 Základy psychológie (SPbD003) Ukončenie skúškou (S) 2 Prerekvizita Detail
1. rok LS SPbD013 Seminár zo skupinovej a sídelnej štruktúry (SPbD013) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD014 Základy VVČ I. (SPbD014) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD018 Demografia (SPbD018) Ukončenie skúškou (S) 1 P P-0 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD012 Teória sociálnej práce I. (SPbD012) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
SPbD001 Základy SP (SPbD001) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS SPbD017 Supervízia k praxi II. (SPbD017) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-1 za Týždeň Detail
SPbD008 Supervízia k praxi I. (SPbD008) Ukončenie skúškou (S) 2 Prerekvizita Detail
1. rok LS SPbD016 Odborná prax II. (SPbD016) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-3 za Týždeň Detail
SPbD007 Odborná prax I. (SPbD007) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS SPbD011 Etika I. (SPbD011) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD022 SP v zdravotníctve (SPbD022) Ukončenie skúškou (S) 3 PV C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD081 Nemecký jazyk II. (SPbD081) Ukončenie skúškou (S) 2 PV C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD058 Prvá Pomoc (SPbD058) Ukončenie skúškou (S) 3 PV C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD030 Drogové závislosti (SPbD030) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS SPbD080 Anglický jazyk II. (SPbD080) Ukončenie skúškou (S) 2 PV C-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok ZS SPbD042 Metódy SP I. (SP s jednotlivcom) (SPbD042) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS SPbD046 Základy VVČ II. (SPbD046) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
SPbD014 Základy VVČ I. (SPbD014) Ukončenie skúškou (S) 4 Prerekvizita Detail
2. rok ZS SPbD048 Odborná prax III. (SPbD048) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-4 OP-60 za Týždeň Detail
SPbD016 Odborná prax II. (SPbD016) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok ZS SPbD044 Vybrané kapitoly z rodinného práva (SPbD044) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-1 za Týždeň Detail
SPbD006 Seminár k úvodu do právnych disciplín (SPbD006) Ukončenie skúškou (S) 2 Prerekvizita Detail
2. rok ZS SPbD041 Sociálna politika I. (SPbD041) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS SPbD043 Dejiny SP (SPbD043) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-2 C-0 za Týždeň Detail
2. rok ZS SPbD049 Supervízia k praxi III. (SPbD049) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-1 OP-60 za Týždeň Detail
SPbD017 Supervízia k praxi II. (SPbD017) Ukončenie skúškou (S) 2 Prerekvizita Detail
2. rok ZS SPbD045 SPV II. - komunikácia I. (SPbD045) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-3 za Týždeň Detail
SPbD015 SPV I. – sebapoznanie, sebahodnotenie (SPbD015) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok ZS SPbD047 Kazuistický seminár (SPbD047) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS SPbD071 Pediatria (SPbD071) Ukončenie skúškou (S) 2 PV P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS SPbD021 SP v III. sektore (SPbD021) Ukončenie skúškou (S) 3 PV C-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS SPbD026 Kuratívna SP (SPbD026) Ukončenie skúškou (S) 5 PV C-3 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok LS SPbD052 Sociálne plánovanie a projektovanie (SPbD052) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD072 Psychiatria (SPbD072) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD050 Sociálna patológia a sociálna prevencia I. (SPbD050) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD055 Seminár k bakalárskej práci (SPbD055) Ukončenie skúškou (S) 2 P C-1 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD054 Supervízia IV. (SPbD054) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-1 OP-60 za Týždeň Detail
SPbD049 Supervízia k praxi III. (SPbD049) Ukončenie skúškou (S) 2 Prerekvizita Detail
2. rok LS SPbD057 Sociálna politika II. (SPbD057) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
SPbD041 Sociálna politika I. (SPbD041) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok LS SPbD053 Odborná prax IV. (SPbD053) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-0 C-4 OP-60 za Týždeň Detail
SPbD048 Odborná prax III. (SPbD048) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok LS SPbD056 Metódy SP II. – Terénna sociálna práca (SPbD056) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
SPbD042 Metódy SP I. (SP s jednotlivcom) (SPbD042) Ukončenie skúškou (S) 4 Prerekvizita Detail
2. rok LS SPbD051 Sociálna psychológia (SPbD051) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-0 C-2 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD082 Harm Reduction (SPbD082) Ukončenie skúškou (S) 2 PV P-1 C-2 za Týždeň Detail
SPzbD006 Závislosti (SPzbD006) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
2. rok LS SPbD029 SP s mládežou (SPbD029) Ukončenie skúškou (S) 5 PV C-3 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD025 Špeciálnopedagogický seminár (SPbD025) Ukončenie skúškou (S) 4 PV C-3 za Týždeň Detail
2. rok LS SPbD034 Sociálna náuka cirkvi (SPbD034) Ukončenie skúškou (S) 2 V C-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok ZS SPbD061 Intervencie v sociálnoprávnej ochrane (SPbD061) Ukončenie skúškou (S) 5 P C-3 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD062 Profesijná etika (SPbD062) Ukončenie skúškou (S) 3 P C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD059 Sociálne služby (SPbD059) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD064 Sociálna patológia a sociálna prevencia II. (SPbD064) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-2 C-2 za Týždeň Detail
SPbD050 Sociálna patológia a sociálna prevencia I. (SPbD050) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
3. rok ZS SPbD060 Sociálne zabezpečenie (SPbD060) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-2 C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD063 Geriatria (SPbD063) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD032 Zvládanie záťaže (SPbD032) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 C-1 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD019 Seminár k vybraným otázkam sociálnej práce (SPbD019) Ukončenie skúškou (S) 3 PV C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD027 SP so zdravotne postihnutými (SPbD027) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD028 SP so seniormi (SPbD028) Ukončenie skúškou (S) 3 PV C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS SPbD069 Sociálna práca vo verejnej správe (SPbD069) Ukončenie skúškou (S) 2 V C-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok LS SPbD065 SPV III. – komunikácia II. (SPbD065) Ukončenie skúškou (S) 3 P C-3 za Týždeň Detail
SPbD045 SPV II. - komunikácia I. (SPbD045) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
3. rok LS SPbD066 Odborná prax V. (SPbD066) Ukončenie skúškou (S) 5 P OP-250 za Týždeň Detail
SPbD053 Odborná prax IV. (SPbD053) Ukončenie skúškou (S) 3 Prerekvizita Detail
3. rok LS SPbD067 Supervízia k praxi V. (SPbD067) Ukončenie skúškou (S) 2 P C-1 za Týždeň Detail
SPbD054 Supervízia IV. (SPbD054) Ukončenie skúškou (S) 2 Prerekvizita Detail


Predmety štátnej skúšky:

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Fakulta Detail
1. SPbD074 Sociálna politika (SPbD074) Ukončenie štátnou skúškou (ŠS) 0 P FZaSP Detail
2. SPbD075 Základy sociálnej práce (SPbD075) Ukončenie štátnou skúškou (ŠS) 0 P FZaSP Detail
3. SPbD073 Obhajoba bakalárskej práce (SPbD073) Ukončenie štátnou skúškou (ZP_PH_s_O) 10 P FZaSP Detail
Typ predmetu:

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby:

BP = Bakalárska práca, C = Cvičenie, DP = Diplomová práca, DP = Dizertačná práca, E = Exkurzia, LP = Laboratórna práca, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, ŠS = Špeciálny seminár, ŠS = Štátna skúška, S = Stáž

Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. Pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity.