Študijné programy

 


laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVM)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor 7.4.3. laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVM)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2018/2019
Garant študijného programuObdobie štúdia:

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok ZS 6/LVM/LATE1/15 Laboratórna technika I (6/LVM/LATE1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 4 P P-1 LC-3 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/ANAFY/15 Anatómia a fyziológia (6/LVM/ANAFY/15) Skúška (S) 4 P P-4 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/BIOFY/15 Biofyzika (6/LVM/BIOFY/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/ANCHE/15 Analytická chémia a biochémia (6/LVM/ANCHE/15) Skúška (S) 5 P P-4 S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/ZAHYG/15 Základy hygieny (6/LVM/ZAHYG/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/CYTOL/15 Cytológia (6/LVM/CYTOL/15) Skúška (S) 2 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/GENET/15 Genetika (6/LVM/GENET/15) Skúška (S) 3 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/PSKOM/15 Psychológia a profesijná komunikácia (6/LVM/PSKOM/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/LAJAU/15 Latinský jazyk (UZS, LVM, RAT) (9UJK/LAJAU/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/CHZPR/15 Chémia životného prostredia (6/LVM/CHZPR/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/PRETI/15 Profesijná etika (6/LVM/PRETI/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/OKAL1/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v laboratórnej diagnostike 1 (9UJK/OKAL1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/OKNL1/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v laboratórnej diagnostike 1 (9UJK/OKNL1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6/LVM/INKOT/15 Informačno-komunikačné technológie (6/LVM/INKOT/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 V C-1 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok LS 6/LVM/SULP1/15 Súvislá laboratórna prax I (6/LVM/SULP1/15) Absolvovanie (A) 2 P LC-40 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/PROP1/15 Prázdninová laboratórna prax I (6/LVM/PROP1/15) Absolvovanie (A) 2 P LC-40 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/LATE2/15 Laboratórna technika II (6/LVM/LATE2/15) Skúška (S) 4 P P-1 LC-3 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/PATOL/15 Patológia a histpatológia (6/LVM/PATOL/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-2 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/BIOCH/15 Biochémia a klinická biochémia (6/LVM/BIOCH/15) Skúška (S) 5 P P-4 S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/ODLP1/15 Odborná laboratórna prax I (6/LVM/ODLP1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 4 P LC-8 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/MIKIM/15 Mikrobiológia a imunológia (6/LVM/MIKIM/15) Skúška (S) 3 P P-2 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/HEMAT/15 Hematológia (6/LVM/HEMAT/15) Skúška (S) 3 P P-2 S-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/CHNABT/15 Chemické názvoslovie a biochemická terminológia (6/LVM/CHNABT/15) Skúška (S) 2 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/PRPOM/15 Prvá pomoc (6/LVM/PRPOM/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6/LVM/ZDKIS/15 Zdravotnícke klinické informačné systémy (6/LVM/ZDKIS/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 V C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 9UJK/OKAL2/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v laboratórnej diagnostike 2 (9UJK/OKAL2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 9UJK/OKNL2/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v laboratórnej diagnostike 2 (9UJK/OKNL2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok ZS 6/LVM/VMKCY/15 Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii (6/LVM/VMKCY/15) Hodnotený zápočet (HZ) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/ODLP2/15 Odborná laboratórna prax II (6/LVM/ODLP2/15) Hodnotený zápočet (HZ) 8 P LC-18 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/NUMED/15 Nukleárna medicína (6/LVM/NUMED/15) Skúška (S) 3 P P-2 C-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/SULP2/15 Súvislá laboratórna prax II (6/LVM/SULP2/15) Absolvovanie (A) 2 P LC-40 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/VMHET/15 Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii (6/LVM/VMHET/15) Hodnotený zápočet (HZ) 4 P P-2 LC-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/VMHYG/15 Vyšetrovacie metódy v hygiene a epidemiológii (6/LVM/VMHYG/15) Hodnotený zápočet (HZ) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/VMKBI/15 Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii (6/LVM/VMKBI/15) Hodnotený zápočet (HZ) 4 P P-2 LC-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6/LVM/TOXIK/15 Toxikológia (6/LVM/TOXIK/15) Skúška (S) 3 P P-2 C-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 9UJK/OKAL3/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v laboratórnej diagnostike 3 (9UJK/OKAL3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 9UJK/OKNL3/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v laboratórnej diagnostike 3 (9UJK/OKNL3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok LS 6/LVM/VMMBI/15/ Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii (6/LVM/VMMBI/15) Hodnotený zápočet (HZ) 4 P P-2 LC-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/PRPE2/15 Prázdninová laboratórna prax II (6/LVM/PRPE2/15) Absolvovanie (A) 2 P C-40 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/VMHPA/15 Vyšetrovacie metódy v histopatológii (6/LVM/VMHPA/15) Hodnotený zápočet (HZ) 4 P P-2 LC-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/VMTOX/15 Vyšetrovacie metódy v toxikológii (6/LVM/VMTOX/15) Hodnotený zápočet (HZ) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/VMIMG/15 Vyšetrovacie metódy v imunológii a genetike (6/LVM/VMIMG/15) Hodnotený zápočet (HZ) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/ODLP3/15 Odborná laboratórna prax III (6/LVM/ODLP3/15) Hodnotený zápočet (HZ) 10 P LC-24 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/SULP3/15 Súvislá laboratórna prax III (6/LVM/SULP3/15) Absolvovanie (A) 2 P LC-40 za Týždeň Detail
2. rok LS 6/LVM/ZAVYS/15 Základy výskumu (6/LVM/ZAVYS/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 9UJK/OKNL4/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v laboratórnej diagnostike 4 (9UJK/OKNL4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 9UJK/OKAL4/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v laboratórnej diagnostike 4 (9UJK/OKAL4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok ZS 6/LVM/SULP4/15 Súvislá laboratórna prax 4 (6/LVM/SULP4/15) Absolvovanie (A) 3 P LC-40 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6/LVM/BAKP1/15 Bakalárska práca 1 (6/LVM/BAKP1/15) Absolvovanie (A) 5 P S-125 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6/LVM/ODLP4/15 Odborná laboratórna prax IV (6/LVM/ODLP4/15) Hodnotený zápočet (HZ) 15 P LC-32 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6/LVM/PRLEG/15 Právo a legislatíva (6/LVM/PRLEG/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6/LVM/ZDEKO/15 Zdravotnícka ekonomika (6/LVM/ZDEKO/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6/LVM/SEZPR/15 Seminár k zaverečnej práci (6/LVM/SEZPR/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV S-1 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6/LVM/ZDMAN/15 Zdravotnícky manažment (6/LVM/ZDMAN/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok LS 6/LVM/ODLP5/15 Odborná laboratórna prax V (6/LVM/ODLP5/15) Skúška (S) 15 P LC-35 za Týždeň Detail
3. rok LS 6/LVM/BAKP2/15 Bakalárska práca 2 (6/LVM/BAKP2/15) Absolvovanie (A) 5 P S-125 za Týždeň Detail


Predmety štátnej skúšky:

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Fakulta Detail
1. 6/LVM/OBLVM/15 Obhajoba bakalárskej práce (6/LVM/OBLVM/15) Štátna skúška (ŠS) 4 P FZO Detail
2. 6/LVM/LVMVZ/15 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (6/LVM/LVMVZ/15) Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO Detail
3. 6/LVM/OPLVM/15 Odborná prax v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve (6/LVM/OPLVM/15) Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO Detail
Typ predmetu:

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby:

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár