Študijné programy

 


Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (XD1-LVMvZ)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMvZ_1.st)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2018/2019Obdobie štúdia:

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok ZS XLb06 Analytická chémia (XLb06) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-3 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb02 Biofyzika (XLb02) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 S-1 C-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb05 Latinský jazyk (XLb05) Ukončenie skúškou (S) 4 P S-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb01 Anatómia (XLb01) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-3 S-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb04 Fyziológia (XLb04) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-3 S-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb07 Základy psychológie (XLb07) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb08 Základy etiky a filozofie (XLb08) Ukončenie skúškou (S) 3 P S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS XLb03 Biológia I. (XLb03) Ukončenie skúškou (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok LS XLb15 Biológia II. (XLb15) Ukončenie skúškou (S) 3 P C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS XLb09 Biochémia (XLb09) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-2 C-4 za Týždeň Detail
1. rok LS XLb12 Základy informatiky a PC zručnosti (XLb12) Ukončenie skúškou (S) 4 P C-2 za Týždeň Detail
1. rok LS XLb10 Farmakológia (XLb10) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS XLb14 Patologická fyziológia (XLb14) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-3 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS XLb13 Patologická anatómia (XLb13) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-3 C-1 za Týždeň Detail
1. rok LS XLb11 Genetika (XLb11) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-2 C-3 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok ZS XLb18 Vyšetrovacie metódy v biochémii (XLb18) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-1 S-1 C-3 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb22 Základy ekonomiky a manažmentu (XLb22) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb19 Bioštatistika (XLb19) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb17 Mikrobiológia I. (XLb17) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-1 C-3 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb20 Toxikológia (XLb20) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-1 C-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb16 Histológia (XLb16) Ukončenie skúškou (S) 4 P S-3 C-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb21 Prvá pomoc (XLb21) Ukončenie skúškou (S) 2 P C-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb26 Radiačná ochrana (XLb26) Ukončenie skúškou (S) 2 PV S-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb25 Nemecký jazyk (XLb25) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb24 Anglický jazyk (XLb24) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS XLb23 Profesijná komunikácia (XLb23) Ukončenie skúškou (S) 3 PV S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok LS XLb29 Klinická propedeutika (XLb29) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb27 Hematológia a transfúziológia (XLb27) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-2 C-2 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb30 Mikrobiológia II. (XLb30) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-4 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb33 Odborná laboratórna prax (XLb33) Ukončenie skúškou (S) 5 P OP-8 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb31 Právo a legislatíva v zdravotníctve (XLb31) Ukončenie skúškou (S) 3 P S-2 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb28 Imunológia (XLb28) Ukončenie skúškou (S) 4 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb32 Vyšetrovacie metódy v genetike (XLb32) Ukončenie skúškou (S) 4 P C-4 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb35 Techniky odberu a spracovania biologického materiálu (XLb35) Ukončenie skúškou (S) 2 PV C-2 za Týždeň Detail
2. rok LS XLb34 Základy prevencie (XLb34) Ukončenie skúškou (S) 2 PV S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok ZS XLb36 Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii (XLb36) Ukončenie skúškou (S) 5 P C-4 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb41 Nukleárna medicína (XLb41) Ukončenie skúškou (S) 3 P P-3 C-3 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb39 Analýza dát (XLb39) Ukončenie skúškou (S) 5 P C-3 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb38 Vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii (XLb38) Ukončenie skúškou (S) 5 P P-1 C-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb37 Vyšetrovacie metódy v histológii a cytológii (XLb37) Ukončenie skúškou (S) 6 P C-4 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb40 Odborná laboratórna prax II. (XLb40) Ukončenie skúškou (S) 5 P OP-8 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb43 Transfúzna služba (XLb43) Ukončenie skúškou (S) 2 PV P-1 C-1 za Týždeň Detail
3. rok ZS XLb42 Aplikovaný výskum (XLb42) Ukončenie skúškou (S) 2 PV S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok LS XLb46 Epidemiológia (XLb46) Ukončenie skúškou (S) 3 P S-2 za Týždeň Detail
3. rok LS XLb47 Laboratórna technika (XLb47) Ukončenie skúškou (S) 3 P C-2 za Týždeň Detail
3. rok LS XLb44 Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii (XLb44) Ukončenie skúškou (S) 5 P C-4 za Týždeň Detail
3. rok LS XLb45 Vyšetrovacie metódy v imunológii (XLb45) Ukončenie skúškou (S) 4 P C-4 za Týždeň Detail
3. rok LS XLb48 Základy hygieny (XLb48) Ukončenie skúškou (S) 3 PV P-1 C-1 za Týždeň Detail


Predmety štátnej skúšky:

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Fakulta Detail
1. XLb49 Záverečná práca a obhajoba (XLb49) Ukončenie štátnou skúškou (ZP_PH_s_O) 10 P FZaSP Detail
2. XLb50 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (XLb50) Ukončenie štátnou skúškou (ŠS) 5 P FZaSP Detail
Typ predmetu:

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby:

BP = Bakalárska práca, C = Cvičenie, DP = Diplomová práca, DP = Dizertačná práca, E = Exkurzia, LP = Laboratórna práca, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, ŠS = Špeciálny seminár, ŠS = Štátna skúška, S = Stáž