Nutriční terapeut

Pětiměsíční studijní pobyt v Polsku – Nysa

  • Kdy: LS 2019/2020
  • Kam: University of Nysa 
  • Pro koho: studenty 2. ročníku oboru NTE
  • Ubytování: ubytování pomůže vyhledat hostitelská instituce, student ubytování hradí ze stipendia.
  • Finanční podmínky: stipendium Erasmus+ ve výši 330 EUR/měsíc z této částky si student hradí dopravu, ubytování a další náklady spojené s pobytem v zahraničí.
  • Studijní náplň: Předměty nabízené v anglickém jazyce pro obor Nutriční terapeut je možné vyhledat zde nebo zde.