Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta JU má dvě proděkanky a dva proděkany

Zdravotně sociální fakulta JU má dvě proděkanky a dva proděkany

Novinka (11.2.2019)

Zdravotně sociální fakulta JU má dvě proděkanky a dva proděkany

Akademický senát Zdravotně sociální fakulty JU projednal v pondělí při svém zasedání návrh děkanky ZSF JU Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D., jmenovat nové proděkany. Organizační struktura vedení fakulty zůstává stejná jako v minulých letech. Naše fakulta bude mít nyní dvě proděkanky a dva proděkany:

- proděkanem pro akademické záležitosti zůstává stejně jako v minulém období Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

- novou proděkankou pro studijní a sociální záležitosti je Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D., ředitelka Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU

- novou proděkankou pro vědu a výzkum je prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., minulá děkanka ZSF JU a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU

- novým proděkanem pro zahraniční vztahy je prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, DSc., ředitel Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU

Členové senátu vyjádřili všem novým proděkanům, kteří na zasedání představili své plány a vize, podporu a popřáli jim hodně úspěchů. Akademický senát také zvolil členy nové Vědecké rady ZSF JU, kteří budou jmenováni 12. února 2019. Všechny tyto změny souvisejí s tím, že novou děkankou naší fakulty se v únoru stala Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Akademický senát ZSF JU ji 21. listopadu 2018 jednohlasně zvolil děkankou pro funkční období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

Přiložené obrázky