Nacházíte se zde: Úvod

ZSF

Zaměstnanci: příkazy a rozhodnutí

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2020

Zpoplatnění habilitačního řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2020

Zpoplatnění rigorózního řízení

Rozhodnutí děkanky č. 1/2012 - dodatek č. 1

Výukové povinnosti učitelů na ZSF JU

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020 + dodatek

o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020

o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru.

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2020

o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru.

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 9/2019

o zřízení výzkumného týmu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 8/2019

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2019

o zastoupení děkanky v době její nepřítomnosti

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2019

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2019

o zřízení výzkumných týmů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2018

k hodnocení neakademických pracovníků

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2017

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně školitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2017

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2017

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 8/2016

Zrušení rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2016 Výukové povinnosti akademických pracovníků na ZSF JU

Rozhodnutí děkanky č. 4/2012

O zřízení Výzkumných týmů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rozhodnutí děkanky č. 1/2012

Výukové povinnosti učitelů na ZSF JU