Rozvoj

Projektová kancelář

  • Mgr. Zdeňka Elišková
    referentka

  • +420 38903 7791

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Podávání a řešení projektů na ZSF

Principy a zajištění postupu a podpory při podávání a řešení projektů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF JU).

 

I. Postup při přípravě a podávání projektů na ZSF JU

 

Postup při přípravě projektu a podávání projektů

 

1. U grantových projektů evidovaných v CEP (AZV, GAČR, MVČR – Bezpečnostní výzkum, COST, Horizon 2020 a další), neevidovaných v CEP – vědeckých i nevědeckých (GAJU, IP, Visegradský fond, ESF a další) informuje projektová kancelář nebo kancelá pro vědu a výzkum akademické pracovníky o předpokládaných výzvách k podávání projektů.

 

2.  Povinností navrhovatele projektu evidovaného v CEP je předložit ke schválení návrh projektu (Formulář Ediční a vědecko- výzkumné rady) do Vědecko výzkumné rady prostřednictvím kanceláře pro vědu a výzkum.

 

3. Návrhy projektů evidovaných v CEP budou postoupeny k posouzení Ediční a vědecko-výzkumné radě ZSF JU. Návrhy ostatních projektů (MZČR, Jihočeský kraj, Višegradský fond, ESF, FVP, IP) budou následně předány k projednání vedení ZSF JU. O rozhodnutí bude navrhovatel informován.

 

4. Po schválení návrhu projektu se řešitel obrátí na projektovou kancelář, která koordinuje přípravnou fázi projektu – konzultace při formálním vyhotovení projektu včetně sestavení rozpočtu, koordinace spolupráce s kanceláří pro vědu a výzkum a ekonomickým oddělením.

 

5. Nejpozději dva týdny před uzávěrkou podání projektu předá navrhovatel svou finální verzi ke kontrole do projektové kanceláře, která provede finální formální kontrolu projektu dle zadávací dokumentace, kancelář pro vědu a výzkum provede formální kontrolu vědeckých náležitostí a následně bude projekt z projektové kanceláře zaslán na ekonomické oddělení k ekonomické kontrole. Projektová kancelář ve spolupráci s kanceláří pro VaV zajistí podpisy statutárního zástupce a podání projektu dle zadávací dokumentace, zajišťuje evidenci projektu.

 

 

II.  Postup při řešení projektů na ZSF JU

 

1. Po vyhlášení výsledků soutěže příslušnou agenturou projektová kancelář bezodkladně informuje řešitele a příslušné proděkany. Dále ve spolupráci s kanceláří pro VaV a ekonomickým oddělením ZSF koordinuje přípravu smluv, zajišťuje podpisy statutárního zástupce a event. změny projektu dle požadavku příslušné agentury.

 

 

2. Projektová kancelář ve spolupráci s kanceláří pro vědu a výzkum a ekonomickým oddělením koordinuje činnosti spojené se změnovým řízením v průběhu řešení projektu, s uzavíráním projektů a archivací. Projektová kancelář spolupracuje s řešitelem projektu při přípravě průběžných a závěrečných zpráv a u těchto zpráv také provádí finální formální kontrolu ve spolupráci s kanceláří pro VaV a ekonomickým oddělením ZSF.  Po ukončení projektu předá do projektové kanceláře řešitel závěrečnou zprávu ve formátu pdf. k archivaci.

 

III. Postup při udržování výsledků projektu po jeho ukončení na ZSF JU

 

1. Projektová kancelář u projektů, kde je nutno sledovat jejich udržitelnost, provede minimálně jednou za rok kontrolu využívání výsledků projektu ve spolupráci s řešitelem.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1