• Úvod
  • Fakulta
  • Ústavy
  • Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

Ústav radiologie, toxikologie
a ochrany obyvatelstva

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva se zabývá vzděláváním a výzkumem tykajícím se působení fyzikálních, chemických a několika dalších faktorů na lidské zdraví a řešení mimořádných událostí, při kterých tyto faktory představují riziko.

O ústavu

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva se zabývá vzděláváním a výzkumem tykajícím se působení fyzikálních, chemických a několika dalších faktorů na lidské zdraví a řešení mimořádných událostí, při kterých tyto faktory představují riziko. Od roku 1993 je nabízeno bakalářské studium Radiologický asistent a od roku 2003 bakalářské studium Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny a navazující magisterské studium Civilní nouzová připravenost.

Cílem bakalářského studia Radiologická asistence je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů. V této souvislosti ústav úzce spolupracuje s Nemocnicí České Budějovice, a. s., a EUC Klinika České Budějovice.

Absolvováním bakalářského studia Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na předcházení a řešení mimořádných událostí a krizových situací, především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným noxám a výbušninám, které působí na zdraví člověka.

Navazující magisterské studium Civilní nouzová připravenost poskytuje znalosti o civilních řídicích plánovacích a kontrolních procesech a vazbách, které správní úřady, orgány samosprávy a další k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje soustavu relevantních úkonů a činností při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek.

Výuku doprovází výzkum v této oblasti. Témata nedávno řešených nebo stále běžících projektů jsou následující:  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na diferenciace populace – Identifikace, prevence a ochrana proti hrozbám bezpečnosti kritických infrastruktur – Biodozimetrie, tj. zpětná zjištění expozice osob vystavených záření – Řešení etických otázek v kontextu environmentálního zdraví.

Výzkum v ústavu je směrován do aplikovaného výzkumu tak, aby poznatky a závěry byly přímo využitelné v praxi. O tom svědčí úzká spolupráce zejména se základními složkami integrovaného záchranného systému, ale i s dalšími institucemi: Hasičský záchranný sbor ČR; Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje; Krajský úřad Jihočeského kraje; Jaderná elektrárna Temelín; Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Sekretariát

  • Alena Kladenská

  • +420 389 037 591

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Nemocnice České Budějovice, a.s. - horní areál, B. Němcové 54, pavilon H
    370 01 České Budějovice

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1