Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Pro studenty

Okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v AR 2017/2018 pro obor Fyzioterapie - stávající studenti 3. ročníku AR 2017/2018

Předmět - Kineziologie
 • Posturální systém – struktura a řízení
 • Kosterní sval – struktura svalu, svalového vlákna, tonus, svalová kontrakce
 • Motorická jednotka
 • Svalové receptory, propriocepce
 • Řízení motoriky na jednotlivých úrovních
 • Senzorické a gnostické funkce, nocicepce
 • Základní fáze motorické ontogeneze
 • Kineziologie páteře jako celku a jednotlivých sektorů, stabilizační systém páteře
 • Kineziologie ramenního pletence a horní končetiny
 • Kineziologie jemné motoriky, úchopových funkcí
 • Kineziologie pánve a dolní končetiny
 • Kineziologie chůze
 • Posturální kontrola, posturální stabilita
 • Kineziologie respirace
 • Kineziologie komunikační motoriky, orofaciální oblasti
Předmět - Kinezioterapie v klinických oborech
 • Diagnostické postupy ve fyzioterapii – klinické a experimentální
 • Fyzioterapeutické postupy v neurologii
 • Fyzioterapeutické postupy v ortopedii
 • Fyzioterapeutické postupy v chirurgii
 • Fyzioterapeutické postupy v neurochirurgii
 • Fyzioterapeutické postupy v interních oborech
 • Fyzioterapeutické postupy v gynekologii a porodnictví
 • Fyzioterapeutické postupy v pediatrii
 • Respirační fyzioterapie
 • Integrovaný stabilizační systém ve speciálních kinezioterapeutických postupech
 • Principy fyzioterapeutických postupů u funkčních a strukturálních poruch pohybového systému
 • Fyzioterapeutické postupy ve sportovní medicíně
 • Diferenciální diagnostika a přístupy fyzioterapie u bolestivých stavů v oblasti ramenního pletence
 • Diferenciální diagnostika a přístupy fyzioterapie u bolestivých stavů v oblasti pánevního pletence
 • Diferenciální diagnostika a přístupy fyzioterapie u bolestivých stavů v oblasti hlavy a šíje
Předmět - Fyzikální terapie a balneologie
 • Fyzikální terapie jako pojem, mechanismus účinku, druhy podnětů
 • Kontraindikace fyzikální terapie a zásady bezpečnosti
 • Mechanoterapie – charakteristika, příklady
 • Klasická a reflexní masáž – charakteristika, účinky, indikace, kontraindikace
 • Vakuum-kompresivní terapie a presoterapie, ultrasonoterapie a kombinovaná terapie – charakteristika, způsoby užití, indikace
 • Hydroterapie – mechanismus účinků, rozdělení, příklady
 • Inhalace – princip, rozdělení, způsoby inhalace, přehled inhalačních látek,
 • Fototerapie – rozdělení, charakteristika polarizovaného a nepolarizovaného záření
 • Termoterapie – mechanismus účinků, rozdělení, příklady, termoregulace
 • Galvanoterapie, klidová galvanizace, další metody aplikace stejnosměrného proudu
 • Diadynamické proudy, Träbertovy proudy a TENS – charakteristika, způsoby aplikace
 • Středněfrekvenční proudy – charakteristika, druhy, způsoby aplikace, indikace
 • Distanční elektroterapie, diatermie a magnetoterapie – charakteristika, způsoby aplikace, indikace
 • Aplikace fyzikální terapie u jednotlivých diagnóz
 • Historie lázeňství, balneologie, přehled základních podnětů a jejich využití
 • Obecné účinky v balneologii, přírodní léčivé zdroje, minerální vody
 • Typy lázeňské léčby, organizace léčby, pobyt v lázních
 • Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 • Klimatoterapie – charakteristika, dělení dle hlavních léčivých faktorů

Okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v AR 2017/2018 pro obor Fyzioterapie - studenti v původní akreditaci (3. ročník AR 2015/2016)

Předmět - Kinezioterapie
 • Definice základních pojmů - rehabilitace, fyzioterapie, kinezioterapie; moderní směry kinezioterapie
 • Speciální metody a koncepty v kinezioterapii
 • Kinezioterapie v neurologii - RS, m. Parkinson, CMP, periferní léze HK a DK, n. facialis, kořenové syndromy HK, DK, vertebrogenní algické syndromy, DMO
 • Kinezioterapie v traumatologii – úrazy – fraktury, amputace,… na HK, DK, operace na HK,DK, poranění šlach, úrazy páteře, specifika JIP a ARO
 • Kinezioterapie v ortopedii – kinezioterapie u vrozených a získaných vad DK, HK, skoliózy, VDT, plochonoží, TEP
 • Kinezioterapie v gynekologii – po gynekologických operacích, v těhotenství a šestinedělí
 • Kinezioterapie v interně a revmatologii – DM, obezita, onemocnění kardiovaskulárního ústrojí, dýchacího ústrojí, m. Bechtěrev, RA
 • Kinezioterapie v gerontologii – degenerativní onemocnění kloubů, gerontopsychiatrie
 • Kinezioterapie v chirurgii – kinezioterapie po chirurgických zákrocích, hrudní a břišní chirurgie
 • funkční poruchy hybného systému
Předmět - Klinické obory

CHIRURGIE

 • zlomeniny a luxace v oblasti HKK, DKK
 • amputace v oblasti HKK, DKK
 • poúrazové a degenerativné onemocnění ram.kl.
 • poranění šlach ruky
 • poranění a omenocnění měkkého kolena a čéšky
 • zlomeniny pánve
 • zlomeniny a luxace páteře
 • vrozené vady a deformity DKK
 • osteomyelitis a artritis
 • vertebrogenní onemocnění
 • úžinové a útlakové syndromy
 • vady páteře, onemocnění páteře
 • entezopatie, záněty šlach, burzitidy
 • aloplastiky kloubů
 • termická poranění
 • poranění mozku a lebky
 • poranění a onemocnění hrudníku a břicha
 • onemocnění tepen a žil

NEUROLOGIE

 • principy řízení motoriky
 • centrální a periferní paréza
 • spasticita
 • posturální systém
 • senzitivní systém
 • syndrom nitrolební hypertenze, a meningeální sysndrom
 • syndrom poškození mozkových hemisfér
 • podkorové a kmenové syndromy
 • míšní syndromy
 • pomocné vyšetřovací metody v neurologii
 • svalová onemocnění
 • nemoci periferní nervové soustavy
 • cévní onemocnění mozku
 • poranění kraniocerebrální, poranění páteře a míchy
 • degenerativní onemocnění cns, infekční oemocnění cns
 • vertebrogenní omenocnění
 • omenocnění hlavových nervů
 • migrény a ostatní bolesti hlavy

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

 • revmatoidní onemocnění
 • metabolická onemocnění
 • ICHS
 • embolie
 • srdeční vady, srdeční selhání
 • onemocnění dýchacích cest a plic
 • osteopatie
 • onemocnění krve
 • onemocnění trávicího traktu
 • onemocnění močových cest a ledvin
 • alergie
 • transplantační medicína
 • infekční onemocnení
 • onemocnění kůže
 • stárnutí
Předmět - Fyzikální terapie a balneologie
 • Fyzikální terapie jako pojem, mechanismus účinku, druhy podnětů
 • Kontraindikace fyzikální terapie a zásady bezpečnosti
 • Mechanoterapie – charakteristika, příklady
 • Klasická a reflexní masáž – charakteristika, účinky, indikace, kontraindikace
 • Vakuum-kompresivní terapie a presoterapie, ultrasonoterapie a kombinovaná terapie – charakteristika, způsoby užití, indikace
 • Hydroterapie – mechanismus účinků, rozdělení, příklady
 • Inhalace – princip, rozdělení, způsoby inhalace, přehled inhalačních látek,
 • Fototerapie – rozdělení, charakteristika polarizovaného a nepolarizovaného záření
 • Termoterapie – mechanismus účinků, rozdělení, příklady, termoregulace
 • Galvanoterapie, klidová galvanizace, další metody aplikace stejnosměrného proudu
 • Diadynamické proudy, Träbertovy proudy a TENS – charakteristika, způsoby aplikace
 • Středněfrekvenční proudy – charakteristika, druhy, způsoby aplikace, indikace
 • Distanční elektroterapie, diatermie a magnetoterapie – charakteristika, způsoby aplikace, indikace
 • Aplikace fyzikální terapie u jednotlivých diagnóz
 • Historie lázeňství, balneologie, přehled základních podnětů a jejich využití
 • Obecné účinky v balneologii, přírodní léčivé zdroje, minerální vody
 • Typy lázeňské léčby, organizace léčby, pobyt v lázních
 • Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
 • Klimatoterapie – charakteristika, dělení dle hlavních léčivých faktorů

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1