• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Publikační činnost

Publikační činnost

Akademičtí pracovníci ZSF JU své publikační výstupy evidují v databázi OBD – viz. odkaz: https://obd2.jcu.cz/

Databáze je přístupná z univerzitních počítačů po zadání uživatelského jména a hesla.

Noví uživatelé své heslo obdrží u RNDr. L. Bulánové – rektorát JU (telefon: 38 777 21 16 či Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Veškeré publikace zasílané do RIV lze dohledat na serveru www.vyzkum.cz pod odkazem na Informační systém V+V: https://www.rvvi.cz/riv .

Identifikátory vědeckých pracovníků

Informace ke zřízení identifikátorů vědeckých pracovníků naleznete v Opatření děkanky ZSF JU č. 6 .

Návod k vytvoření profilu ORCID a importu publikací z ResearcherID/Publons do ORCID naleznete v Návodu na import publikací z Web of Sciences/Publons.

Návod k importu publikací z databáze SCOPUS do ORCID naleznete v Návodu na import publikací z databáze SCOPUS do ORCID.

Návod k importu publikací z databáze OBD do ORCID naleznete v Návodu na import publikací z databáze OBD do ORCID

V případě dotazů kontaktujte kancelář pro vědu a výzkum:

Mgr. Eva Macasová, Ph.D. kl. 7782, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Daniela Vápeníková, kl. 7783, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Publikace vydané na ZSF JU

Rok 2022

KRAUSE, M., DOLÁK, F. Vybrané aspekty prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v ošetřovatelství. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2022, 170 s. ISBN 978-80-7422-896-4.

KURFIRST, V., MOKRÁČEK, A., HYTYCH, V., CSANÁDY, J., KOZIAR VAŠÁKOVÁ, M., KRBEC, J., LISCHKE, R., REZLER, M. Kardiovaskulární a hrudní chirurgie. Praha: Maxdorf, 2022, 232 s. ISBN 978-80-7345-732-7.

POSPÍŠILOVÁ, V., TÓTHOVÁ, V. Postavení sestry v minulosti, současnosti a budoucnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, 136 s. ISBN 978-80-7422-899-5.

KAVAN, Š., KOLÁČEK, J., MAJZLÍKOVÁ, J., VONKA ČERNÁ, L., MEZNÍKOVÁ, M., MULLEROVÁ, V., ZAMAZAL, M. Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2022, 170 s. ISBN 978-80-7422-833-9.

Rok 2021

MOTLOVÁ, L., VACKOVÁ, J., KAJANOVÁ, A., ŠVESTKOVÁ, R., ONDRÁŠEK, S., BŘÍZOVÁ, B., BEDNÁŘ, J., MOJŽÍŠOVÁ, A. Sociální vyloučení seniorů 65+ žijících ve vlastní domácnosti v České republice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 217 s. ISBN 978-80-7422-784-4.

TÓTHOVÁ, V., HELLEROVÁ, V., BELEŠOVÁ, R., DOLEŽALOVÁ, J., HAJDUCHOVÁ, H., KRATOCHVÍLOVÁ, I., MACHOVÁ, A., NEUGEBAUER, J., SCHÖNBAUEROVÁ, A. Využití měřicích nástrojů v ošetřovatelství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2021, 225 s. ISBN 978-80-7422-817-9.

Rok 2020

ČUPROVÁ, J., FALK, M., FALKOVÁ, I., FREITINGER SKALICKÁ, Z., GREBENYUK, AN., HAVRÁNEK, J., HAVRÁNKOVÁ, R., HORÁČEK, JM., JEBAVÝ, L., KORMÚTH, E., NAVRÁTIL, L., ŽÁK, P. Klinická radiobiologie. Havránková, Praha: Grada Publishing, a.s., 2020, 184 s. ISBN 978-80-247-4098-0.

 KAVAN, Š. Ochrana člověka a společnosti – vývoj vzdělávání v bezpečnostních tématech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, 271 s. ISBN 978-80-7422-753-0.

 VACKOVÁ, J., BENDOVÁ, M., ŠVESTKOVÁ, O., MÍKOVÁ, M., KUŽELKOVÁ, A., PECHOUŠKOVÁ, K., JIRKŮ, A., PREISS, A., HARTMANOVÁ, M. Sociální práce v systému koordinované rehabilitace u klientů po získaném poškození mozku (zejména CMP) se zvláštním zřetelem na intervenci z hlediska sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie a dalších vybraných profesí. Praha: Grada Publishing, 2020, 208 s. ISBN 978-80-271-2434-3.

Rok 2019
STASKOVÁ, V., TÓTHOVÁ, V., KOŤA, J. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. Praha: Grada Publishing, 2019, 136 s. ISBN 978-80-271-2206-6.
TÓTHOVÁ, V., CHLOUBOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, R., ADÁMKOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., MICHÁLKOVÁ, H., OLIŠAROVÁ, V., PRAŽMOVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., TREŠLOVÁ, M. Význam ošetřovatelství v preventivní kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2019, 157 s. ISBN 978-80-271-2197-7.
Rok 2018
MALONE, J., ZÖLZER, F., MESKENS, G., SKOUROU, C. Ethics for Radiation Protection in Medicine. Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2018, 181 s. ISBN 978-1-138-55388-0.
BÁRTLOVÁ, S., DOLÁK, F., DOSKOČIL, O., HAJDUCHOVÁ, H., HUDÁČKOVÁ, A., CHLOUBOVÁ, I., KAAS, J., KAJANOVÁ, A., KIMMER, D., MACHOVÁ, A., MAŇHALOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, D., ROLANTOVÁ, L., ŘIMNÁČOVÁ, Z., STASKOVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., ŠULISTOVÁ, R., TAMÁŠ OTÁSKOVÁ, J. Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje. Praha: Grada Publishing, 2018, 176 s. ISBN 978-80-271-2201-1.
ONDRÁŠEK, S., ŘIMNÁČOVÁ, Z., KAJANOVÁ, A. Životní styl žen v privtáním sexbyznysu a jejich (sebe)reflexe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 108 s. ISBN 978-80-7422-672-4.

BULAVA, A., EISENBERGER, M., HÁJEK, P., JANOUŠEK, J., MOKRÁČEK, A., OŠMERA, O., ŠAFAŘÍKOVÁ, I. Základy srdeční resynchronizační léčby. Praha: NLN, s.r.o., 2018, 217 s. ISBN 978-80-7422-671-7.

Rok 2017
PŮLPÁN, Z., KONEČNÁ, H., ZEMANOVÁ, M. Jak upřímně miluje Hana Zdeňka? Kvantifikace ve vědách o člověku. České Budějovice: Episteme. Natura, 2017, 355 s. ISBN 978-80-7394-556-5.
BARTOŠOVÁ, B., DVOŘÁČKOVÁ, O., FARÁŘ, V., GAILLYOVÁ, R., HABERLOVÁ, J., KOČOVÁ, H., KOHOUT, P., KRAWCZYK, P., KRYSKI, M., MICHALÍK, J., MRÁZOVÁ, , NEUMANNOVÁ, K., NOSKOVÁ, P., OŠLEJŠKOVÁ, H., REPKO, M., SVATOŠOVÁ, M., ŠABATOVÁ, D., ŠESTÁK, J. Spinální svalová atrofie v souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.
KAJANOVÁ, A. Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 72 s. ISBN 978-80-7422-613-7.
SVATOŠ, R. Základy teorie státu a práva. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 292 s. ISBN 978-80-7422-612-0.
KONEČNÁ, H., ČERNÝ, D., NOVÁKOVÁ, K., RUMPÍK, D., RUMPÍKOVÁ, T., ŘEZÁČOVÁ, J., SUDOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, J. Rodičem kdykoliv a jakkoliv? Průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí.. Praha: Mladá fronta, 2017, 256 s. ISBN 978-80-204-4652-7.
TÓTHOVÁ, V., OLIŠAROVÁ, V., DUŠIČKOVÁ, T., KAAS, J., MAŇHALOVÁ, J., TOUMOVÁ, K. Využití koncepčních modelů v práci sester v klinickém a komunitním ošetřovatelství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 196 s. ISBN 978-80-7422-630-4.
Rok 2011

Velemínský, M. a kol. (2011). Celebritami proti své vůli.

Velemínský, M. a kol. (2011). Celebritami proti své vůli.

 

 Vitoň, J. (2011). Hrdina a antihrdina ve státním zájmu.

Vitoň, J. (2011). Hrdina a antihrdina ve státním zájmu.

 

 Molek, J. (2011). Řízení organizací sociálních služeb – vybrané problémy.

Molek, J. (2011). Řízení organizací sociálních služeb – vybrané problémy.

Rok 2010

Davidová, E. a kol. (2010). Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

Davidová, E. a kol. (2010). Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice

 

 Sedláková, G. a kol. (2010). Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě

Sedláková, G. a kol. (2010). Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě

 

Tóthová, V. a kol. (2010). Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o Vietnamskou a Čínskou minioritu

Tóthová, V. a kol. (2010). Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o Vietnamskou a Čínskou minioritu

 

Prouza, D. (2010). Trestní zákoník s judikaturou 

Prouza, D. (2010). Trestní zákoník s judikaturou

 

Bártlová, S. a kol. (2010). Vztah sestra – lékař. 

Bártlová, S. a kol. (2010). Vztah sestra–lékař.

Rok 2009

Konečná, H. (2009). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

Konečná, H. (2009). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

 

Kahoun, V. a kol. (2009). Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly. 

Kahoun, V. a kol. (2009). Sociální zabezpečení. Vybrané kapitoly.

 

Mojžíšová, A., Velemínský, M. (2009). Děti – naděje afrického kontinentu. 

Mojžíšová, A., Velemínský, M. (2009). Děti – naděje afrického kontinentu.

 

Záškodná, H., Mlčák, Z. (2009). Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. 

Záškodná, H., Mlčák, Z. (2009). Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie.

Rok 2008

Konečná, H. (2008). The Quest for a Child. Two Small Wings

Konečná, H. (2008). The Quest for a Child. Two Small Wings.

 

Kahoun, V., Vurm, V., Kučerová, B. (2008). Vybrané kapitoly z pojišťovnictví.  

Kahoun, V., Vurm, V., Kučerová, B. (2008). Vybrané kapitoly z pojišťovnictví.

 

Velemínský, M., Žižková, B. (2008). Péče otěhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství. 

Velemínský, M., Žižková, B. (2008). Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství.

 

Bártlová, S. a kol. (2008). Výzkum v ošetřovatelství. 

Bártlová, S. a kol. (2008). Výzkum v ošetřovatelství.

Rok 2007

Kahoun, V. (2007). Vybrané kapitoly k sociální práci. Sociální práce II.

Kahoun, V. (2007). Vybrané kapitoly k sociální práci. Sociální práce II.

 

 

Velemínský, M. (2007). Zooterapie ve světle objektivních poznatků.

Rok 2006

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska.

Jankovský, J. (2006). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska.

 

Konečná, H. (2006). The Quest for a Child. Two Small Wings  

Konečná, H. (2006). The Quest for a Child. Two Small Wings

 

Buriánek, J., Kovařík, J., Zimmelová, P., Švestková, R. (2006) Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech 

Buriánek, J., Kovařík, J., Zimmelová, P., Švestková, R. (2006) Domácí násilí – násilí na mužích a seniorech

Rok 2005

Dunovský, J. Mitlohner, M., Hejč, K., Hanušová, J. (2005). Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě.

Dunovský, J. Mitlohner, M., Hejč, K., Hanušová, J. (2005). Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě.

 

Velemínský, M., Sr., Švihovec, P., Velemínský, M., Jr. (2005) Infekce plodu a novorozence. 

Velemínský, M., Sr., Švihovec, P., Velemínský, M., Jr. (2005) Infekce plodu a novorozence.

 

Davidová, E., Lhotka, P., Vojtová, P. (2005). Právní postavení Romů v zemích Evropské unie. 

Davidová, E., Lhotka, P., Vojtová, P. (2005). Právní postavení Romů v zemích Evropské unie.

 

Navrátil, L., Rosina, J. a kol. (2005). Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2 

Navrátil, L., Rosina, J. a kol. (2005). Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2

Rok 2004

Bláha, J., Šemberová, J. (2004). Anglický výkladový slovník vybraných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce

Bláha, J., Šemberová, J. (2004). Anglický výkladový slovník vybraných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce

 

Kovařík, J. (2004). Náhradní rodinná péče v praxi. 

Kovařík, J. (2004). Náhradní rodinná péče v praxi.

 

Mojžíšová, A., Kašová K. (2004). Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v zemích jižní Afriky. 

Mojžíšová, A., Kašová K. (2004). Dopady HIV/AIDS a ostatních průvodních onemocnění na kvalitu života sociálně slabých rodin v zemích jižní Afriky.

 

Dolista, J. (2004). Křesťanská víra a racionalita. 

Dolista, J. (2004). Křesťanská víra a racionalita.

Rok 2003

Konečná, H. (2003). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

Konečná, H. (2003). Cesta za dítětem. Dvě malá křídla.

Rok 2002

Dědič, M. (2002). Než roztály ledy. Bevor das Eis auftaute

Dědič, M. (2002). Než roztály ledy. Bevor das Eis auftaute

 

Kahoun, V. a kol. (eds.) (2002). Sociální práce. 

Kahoun, V. a kol. (eds.) (2002). Sociální práce.

Rok 2001

Jankovský, J. (2001). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska

Jankovský, J. (2001). Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska

Rok 2000

Mašát, V., Pothe, P., Lenoráková, S., Velemínský, M. (2000). Prevence sexuálního zneužívání mentálně postižených dětí a mládeže.

Mašát, V., Pothe, P., Lenoráková, S., Velemínský, M. (2000). Prevence sexuálního zneužívání mentálně postižených dětí a mládeže.

Rok 1995

Davidová, E. (1995). Cesty Romů – Romano drom 1945–1990. Olomouc: Univerzita Palackého, 244 s. ISBN 80-7067-533-0.

Davidová, E. (1995). Cesty Romů – Romano drom 1945–1990. Olomouc: Univerzita Palackého, 244 s. ISBN 80-7067-533-0.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1