• Úvod
 • Studium
 • Doktorské studium

Doktorské studium

Vybrané předpisy

on the conditions of the admission procedure to doctoral study programmes for the academic year 2021/2022

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademcký rok 2019/2020

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

Vybrané formuláře

Roční hodnocení studenta v doktorském studijním programu (pro školitele)

Výkaz vědecko-výzkumné činnosti za celé studium v souladu s Opatřením děkanky č. 22/2011.

Výkaz vědeckovýzkumné činnost studenta v doktorském studijním programu ZSF JU (státní doktorská zkouška)

Roční výkaz vědeckovýzkumné činnosti studenta v doktorském studijním programu ZSF JU dle Opatření děkana 1/2010

Roční výkaz vědeckovýzkumné činnosti studenta v doktorském studijním programu ZSF JU dle Opatření děkana 22/2011

Výkaz vědeckovýzkumné činnost studenta v doktorském studijním programu ZSF JU (za celé studium) dle Opatření děkana 22/2011

Výkaz vědeckovýzkumné činnost studenta v doktorském studijním programu ZSF JU (za celé studium) dle Opatření děkana 1/2010

Dokumenty ke stažení

Výkaz vědecko-výzkumné činnosti za celé studium v souladu s Opatřením děkanky č. 22/2011.

Roční hodnocení studenta v doktorském studijním programu (pro školitele)

Roční výkaz vědecko-výzkumné činnosti v souladu s Opatřením děkanky č. 22/2011.

Roční výkaz vědecko-výzkumné činnosti v souladu s Opatřením děkanky č. 7/2016.

Vyrovnání závazků studenta při ukončení a přerušení studia.

Přijímací řízení

Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: SOCIÁLNÍ PRÁCE - Akademický rok 2022/2023

Téma disertační práce

Školitel Kontakt na školitele Volné téma / Obsazené téma
Faktory nezájmu o sociální služby u marginalizovaných skupin  doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Role sociální práce v kontextu podpory dětí a mladistvých s duševními poruchami doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Legislativní a aplikační ukotvení integrace zdravotní a sociální péče do propojeného systému doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno

Vysoce konfliktní spor o dítě v rozvodu rodičů

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Sociální práce s biologickou rodinou v kontextu práv dítěte a náhradní rodinné péče doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Právní povědomí dětí v ústavní péči a jeho význam pro sociální práci doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Zaměstnávání cizinců v České republice a jeho vztah k sociální práci doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ - Akademický rok 2022/2023

 Téma disertační práce

 Školitel

 Kontakt na školitele

Volné téma /Obsazené téma

Zapojení sestry v prevenci a managementu chronických onemocnění v komunitní péči

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Diabetes mellitus 1. typu – možnosti působení sester na změnu životního stylu dítěte

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Deaktivace implantabilních kardioverterů-defibrilátorů u terminálně nemocných pacientů

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Role sestry v multidisciplinární péči u pacienta s karcinomem tlustého střeva

Mgr. Iva Chloubová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sestry v době pandemie – role, odpovědnost, rizika a práva 

Mgr. Iva Chloubová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Implementace NIC a NOC v oblasti prevence porušení psychosociálních potřeb při ošetřovatelské péči

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zlepšení úrovně kulturních kompetencí komunitních sester (pouze pro doktoranda v prezenční formě studia)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vztah kulturních kompetencí a spokojenosti pacientů na jednotkách intenzivní péče (pouze pro doktoranda v prezenční formě studia)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnost podávání léků sestrou na jednotkách intenzívní péče (pouze pro doktoranda v prezenční formě studia)

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Organizace studia

Požadavky na disertační práci

Pravidla odevzdání, formální požadavky, technické zpracování disertační práce

Pravidla odevzdání disertační práce a formální požadavky na strukturu disertační práce.

Požadavky na technické zpracování disertační práce.

Kancelář pro doktorská studia

 • prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
  vedoucí

 • J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

 • +420 38 903 7506

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Michaela Šlencová
  referentka pro doktorská studia

 • +420 38 903 7784

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1