• Úvod
 • Studium
 • Doktorské studium

Doktorské studium

Vybrané předpisy

on the conditions of the admission procedure to doctoral study programmes for the academic year 2021/2022

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademcký rok 2019/2020

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

Vybrané formuláře

Roční hodnocení studenta v doktorském studijním programu (pro školitele)

Výkaz vědecko-výzkumné činnosti za celé studium v souladu s Opatřením děkanky č. 22/2011.

Výkaz vědeckovýzkumné činnost studenta v doktorském studijním programu ZSF JU (státní doktorská zkouška)

Roční výkaz vědeckovýzkumné činnosti studenta v doktorském studijním programu ZSF JU dle Opatření děkana 1/2010

Roční výkaz vědeckovýzkumné činnosti studenta v doktorském studijním programu ZSF JU dle Opatření děkana 22/2011

Výkaz vědeckovýzkumné činnost studenta v doktorském studijním programu ZSF JU (za celé studium) dle Opatření děkana 22/2011

Výkaz vědeckovýzkumné činnost studenta v doktorském studijním programu ZSF JU (za celé studium) dle Opatření děkana 1/2010

Dokumenty ke stažení

Výkaz vědecko-výzkumné činnosti za celé studium v souladu s Opatřením děkanky č. 22/2011.

Roční hodnocení studenta v doktorském studijním programu (pro školitele)

Roční výkaz vědecko-výzkumné činnosti v souladu s Opatřením děkanky č. 22/2011.

Roční výkaz vědecko-výzkumné činnosti v souladu s Opatřením děkanky č. 7/2016.

Vyrovnání závazků studenta při ukončení a přerušení studia.

Přijímací řízení

Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: SOCIÁLNÍ PRÁCE - Akademický rok 2023/2024

Téma disertační práce

Školitel Kontakt na školitele Volné téma / Obsazené téma
Efektivita motivace v rámci intervencí sociální práce doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Výzvy a překážky pro empowerment romských komunit doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Well-being dětí a jeho význam v sociální práci

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praxe založená na důkazech a její využití v sociální práci

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Etická stránka dilemat sociální práce doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsazeno
Legislativní a aplikační ukotvení integrace zdravotní a sociální péče do propojeného systému doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ - Akademický rok 2023/2024

 Téma disertační práce

 Školitel

 Kontakt na školitele

Volné téma /Obsazené téma

Zapojení sestry v prevenci a managementu chronických onemocnění v komunitní péči

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 obsazeno

 

Zajištění bezpečné péče o psychiatrické pacienty

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úloha pacienta v systému řízení kvality a bezpečí péče

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 obsazeno

Atraumatic Care v pediatrickém ošetřovatelství

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

obsazeno

Role sestry v multidisciplinární péči u pacienta s karcinomem tlustého střeva

Mgr. Iva Chloubová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Autonomie a rozhodování sester při poskytování intenzivní ošetřovatelské péče

Mgr. František Dolák, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hodnocení rizika podvýživy s využitím screeningových nástrojů a měřením síly stisku ruky u geriatrických pacientů

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

obsazeno

Specifika ošetřovatelských postupů u pacientů po transkatétrové implantaci srdeční chlopenní náhrady

doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

obsazeno

Významné milníky v postavení porodních bab v historickém kontextu

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

obsazeno

Historie komunitního ošetřovatelství v kontextu společenského vývoje

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

obsazeno

Podpora zdraví u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční

doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Edukace řízená sestrou v primární zdravotní péči o pacienty s kardiovaskulárními chorobami

doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizace studia

Požadavky na disertační práci

Pravidla odevzdání, formální požadavky, technické zpracování disertační práce

Pravidla odevzdání disertační práce a formální požadavky na strukturu disertační práce.

Požadavky na technické zpracování disertační práce.

Kancelář pro doktorská studia

 • prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
  vedoucí

 • J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

 • +420 38 903 7506

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Michaela Šlencová
  referentka pro doktorská studia

 • +420 38 903 7784

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1