• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Granty

Granty

Kancelář pro vědu a výzkum informuje o vyhlášených výzvách grantových agentur na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje servis pro akademické pracovníky podávající žádosti o granty. Zajišťuje podporu řešitelům projektů. Pomáhá také studentům, kteří získávají první zkušenosti při podávání grantů

Projekty v současnosti řešené na ZSF JU

Agentura

Název projektu

Řešitel

za ZSF JU

Doba řešení

TA ČR

Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality I. Brabcová 2020 - 2023

GA ČR

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie V. Tóthová 2020 - 2022

AZV

Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic

 V. Tóthová

2020 - 2023

AZV

Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou 

L. Šedová

2019 - 2022

AZV

Sekvenční hybridní ablace versus samostatný chirurgický CryoMAZE v léčbě fibrilace síní (studie SurHyb): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studie 

A. Bulava

2019 - 2022

GA JU

Využití měřících nástrojů v ošetřovatelství

V. Tóthová

2018 - 2020

GA JU 

Vybrané aspekty managementu sociální práce

J. Vacková

2019 - 2021

GA JU 

Význam edukace pro péči o pacienty s kardiologickými implantabilními elektronickými přístroji s možností dálkového sledování

I. Šafaříková

2019 - 2020

TA ČR ÉTA

Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

A. Mojžíšová

2018 - 2020

AZV

Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí

R. Šrám

2018 - 2021

INTER-COST

Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v České republice

L. Motlová

2018 - 2020

TA ČR ÉTA

Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí

A. Kajanová

2019 - 2021

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.