• Úvod
  • Fakulta
  • Ústavy
  • Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (UHP)

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích

O ústavu

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (dále jen UHP) představuje jeden ze šesti ústavů Zdravotně sociální fakulty, který participuje na výuce ve všech akreditovaných studijních programech fakulty na každé z úrovní studia (od bakalářského stupně až po stupeň doktorský). UHP zajišťuje v rámci akreditovaných studijních programů fakulty všeobecné humanitní základy, které rozvíjejí humanitní a společenskovědní rozhled studentů, přispívají ke komplexnímu pohledu na problematiku studovaného oboru a z tohoto důvodu jsou nepostradatelnou součástí studia. Jedná se o zabezpečení výuky v následujících oblastech zaměřených na specifika zdravotní a sociální sféry: aplikované jazyky (angličtina, němčina, španělština a latina), filozofie, etika, právo, management, ekonomie a psychologie.

 Kromě výukové činnosti zabezpečuje UHP překlady do angličtiny a němčiny, především pro časopisy „Kontakt“ a „Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation“, vydávané fakultou.  Sekcí jazyků jsou rovněž realizovány kurzy nad rámec studijních programů, tj. za úhradu. Jedná se o tzv. „Vyrovnávací kurzy“ nabízené primárně studentům, kteří neuspěli při vstupních jazykových testech z angličtiny a němčiny, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou zahájení studia odborného cizího jazyka. 

Členové ústavu se také podílí na projektové činnosti fakulty, vědecko-výzkumné činnosti a zahraničních aktivitách. V současné době je jeden z členů ústavu v pozici hlavního řešitele projektu evidovaného v CEP (TAČR). Několik členů ústavu je členy týmů řešících projekty evidované v CEP (projekty AZV a TAČR) s dobou ukončení v roce 2023 a v roce 2024 z oblasti psychologie, práva, managementu a ekonomie.

Sekretariát

  • Bc. Pavla Klímová

  • +420 389 037 551

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1