• Úvod
  • Fakulta
  • Ústavy
  • Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (UHP)

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích

O ústavu

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (dále jen UHP) představuje jeden ze šesti ústavů Zdravotně sociální fakulty, který participuje na výuce ve všech akreditovaných studijních programech fakulty na každé z úrovní studia (od bakalářského stupně až po stupeň doktorský). UHP zajišťuje v rámci akreditovaných studijních programů fakulty všeobecné humanitní základy, které rozvíjejí humanitní a společenskovědní rozhled studentů, přispívají ke komplexnímu pohledu na problematiku studovaného oboru a z tohoto důvodu jsou nepostradatelnou součástí studia. Jedná se o zabezpečení výuky v následujících oblastech zaměřených na specifika zdravotní a sociální sféry: aplikované jazyky (angličtina, němčina a latina), filozofie, etika, právo, management, ekonomie a psychologie.

 

Kromě výukové činnosti zabezpečuje UHP překlady do angličtiny a němčiny, především pro časopisy „Kontakt“ a „Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation“, vydávané fakultou.  Sekcí jazyků jsou rovněž realizovány kurzy nad rámec studijních programů, tj. za úhradu. Jedná se o tzv. „Vyrovnávací kurzy“ nabízené primárně studentům, kteří neuspěli při vstupních jazykových testech z angličtiny a němčiny, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou zahájení studia odborného cizího jazyka. Kromě toho nabízí sekce jazyků „Kurz zdravotnické němčiny“ určený studentům, kteří zamýšlejí rozšířit své znalosti zdravotnické němčiny na takovou úroveň, aby se bez problémů mohli zúčastnit zahraničních stáží ve zdravotnických zařízeních německy mluvících oblastí.

 

Členové ústavu se také podílí na projektové činnosti fakulty, vědecko-výzkumné činnosti a zahraničních aktivitách. V současné době je jeden z členů ústavu v pozici hlavního řešitele projektu evidovaného v CEP (TAČR). Několik členů ústavu jsou členy týmů řešících projekty evidované v CEP (projekty AZV a TAČR) s dobou ukončení v roce 2023 a v roce 2024 z oblasti psychologie, práva, managementu a ekonomie.

Sekretariát

  • Bc. Pavla Klímová

  • +420 389 037 551

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1