• Úvod
  • Fakulta
  • Ústavy
  • Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd (USV)

Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (dále jen ÚSV) garantuje bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, dále bakalářský studijní program Sociální práce a sociální politika, studijní obor Sociální práce ve veřejné správě.

O ústavu

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (dále jen ÚSV) garantuje bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, dále bakalářský studijní program Sociální práce a sociální politika, studijní obor Sociální práce ve veřejné správě. ÚSV také garantuje studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika – vychovatelství. Na základě získání institucionální akreditace pro oblast vzdělávání v sociální práci na ZSF JU od akademického roku 2019/2020 otevřela ÚSV nové studijní programy – bakalářské: Sociální práci a Zdravotně-sociální péči v prezenční i kombinované formě a dále navazující magisterský program Management sociální práce v organizacích v prezenční i kombinované formě. Všechny studijní programy obsahují teoretickou přípravu studentů a významnou část studia tvoří odborná praxe studentů. Odborná praxe a supervize je zajišťována ve spolupráci s klinickými pracovišti ZSF JU.

Dlouhodobým výzkumným úkolem pracovníků ústavu je rozvíjet aplikaci poznatků a metod klíčových společenskovědních disciplín. Členové ÚSV se zapojují do vědecko-výzkumných projektů, do resortních projektů a získané poznatky publikují v odborných českých i mezinárodních časopisech. Akademičtí pracovníci se podílejí na řešení výzkumných záměrů ZSF JU a rozvojových aktivit. Ve výzkumné činnosti spolupracují s významnými institucemi českými i zahraničními institucemi. Každoročně se účastní národních i mezinárodních konferencí a jsou aktivními v mobilitě na zahraniční instituce a univerzity. ÚSV spolupracuje s mnoha zahraničními univerzitami v EU i mimo. V souladu s trendy v sociální, zdravotně-sociální a speciálně-pedagogické oblasti se ÚSV zaměřuje na rozšíření spektra tvůrčích aktivit, poznatkového a dovednostního potenciálu studentů i akademických pracovníků.

Sekretariát

  • Michaela Šindelářová

  • +420 389 037 661

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1