• Úvod
  • Fakulta
  • Ústavy
  • Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ)

Ústav laboratorní diagnostiky
a veřejného zdraví

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ÚLZ) sdružuje na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity pracoviště a odborníky, kteří se podílejí na rozvoji vědecké práce a zajišťování výuky v oblasti laboratorních vyšetřovacích metod, veřejného a sociálního zdravotnictví, nutriční terapie a informačních systémů ve zdravotnictví.

O ústavu

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ÚLZ) sdružuje na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity pracoviště a odborníky, kteří se podílejí na rozvoji vědecké práce a zajišťování výuky v oblasti laboratorních vyšetřovacích metod, veřejného a sociálního zdravotnictví, nutriční terapie a informačních systémů ve zdravotnictví. Ústav garantuje a zajišťuje výuku v bakalářských zdravotnických oborech Zdravotní laborant v prezenční i kombinované formě, Ochrana veřejného zdraví a Nutriční terapeut. Nabízí též výuku v navazujícím magisterském studijním oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. Význam těchto oborů v současném zdravotnictví neustále roste v důsledku probíhajících změn ve společnosti, ve způsobu života, pracovních podmínek, stravování, trávení volného času a v neposlední řadě díky novým poznatkům, možnostem a metodám, které tyto obory nabízejí. Ústav je umístěn v nové budově VLTAVA/URAN (ul. J. Boreckého 27), kde se nachází sekretariát, laboratoře, počítačové učebny, posluchárny i pracovny zaměstnanců, a v objektu v ul. E. Destinové, kde disponuje dalšími třemi výukovými laboratořemi.

Díky novým možnostem laboratorní diagnostiky se laboratorní vyšetření stává nedílnou součástí stanovení spolehlivé diagnózy, a proto je o absolventy oboru Zdravotní laborant velký zájem ze strany zaměstnavatelů.
Ochrana a podpora veřejného zdraví je podle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, souhrnem činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Z této definice vyplývá veliký význam práce absolventů oborů Ochrana veřejného zdraví i navazujícího magisterského oboru a současně velký důraz na jejich kvalitní přípravu.
Obor Nutriční terapeut patří též do výčtu oborů, jejichž práce a výsledky se promítají do zdravotního stavu jednotlivců i obyvatelstva. Absolventi tohoto oboru mají všechny předpoklady, aby kvalifikovaně aplikovali vědecké poznatky o výživě v praxi.

Sekretariát

  • Bc. Pavla Klímová

  • +420 389 037 611

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1