• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Další orgány VaV

Další orgány VaV

Vědecko-výzkumná rada ZSF JU

Předsedou Vědecko-výzkumné rady je proděkanka pro vědu a výzkum, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Členy rady jsou doc. Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D., Ing. Lenka Michalcová, Ph.D.,  Ing. Radka Prokešová, Ph.D., PhDr. Jana Samková, Ph.D., doc. Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.,  PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Opatření děkanky č. 10/2019 Vědecko-výzkumná rada ZSF JU

Dodatek č. 4 k Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2019

Formulář - Návrh na schválení grantového projektu ZSF JU  (ZSF - hlavní příjemce)

Formulář - Návrh na schválení grantového projektu ZSF JU (ZSF - spolupříjemce)

Návrh na schválení grantového projektu - příloha, ekonomická část

Ediční rada ZSF JU

Předsedou Ediční rady je proděkanka pro vědu a výzkum, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Členy rady jsou děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., tajemnice fakulty PhDr. Jana Samková, Ph.D., pověřená pracovnice útvaru ediční a distribuční činnosti fakulty Ing. Eva Ježková  a dalších šest členů z řad akademických pracovníků fakulty, kteří jsou jmenováni a odvoláni děkankou, Mgr. František Dolák, Ph.D., prof. Friedo Zölzer, Dr. rer. nat., DSc., doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., Mgr. David Kimmer, Ph.D. a MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.

Opatření děkanky č. 12/2015 Ediční rada ZSF JU

Formuláře:  

Návrh na schválení monografie s finanční účastí ZSF JU

Návrh na schválení vydání skript, učebnic a dalších učebních pomůcek s finanční spoluúčastí ZSF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1