• Úvod
 • Fakulta
 • Ústavy
 • Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů je zaměřen především na výuku a přípravu odborníků z oboru fyzioterapie.

O ústavu

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů je zaměřen především na výuku a přípravu odborníků z oboru fyzioterapie. Odborníci Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů dále zajišťují i výuku napříč obory celé ZSF JU, kdy je kladen důraz nejen na medicínskou odbornost v klinických oborech, ale na principy multidisciplinarity a nalézání průniků v různých oborech.

Akademičtí pracovníci ústavu úzce spolupracují s jednotlivými klinickými pracovišti Nemocnice České Budějovice, a. s., a dalšími odbornými zdravotnickými i sociálními zařízeními. Spolupráce je realizována nejen pro účely praxe studentů, ale jako přímá ukázka mezioborové spolupráce jak ve vzdělávání, tak i ve vědě a výzkumu. Pedagogická činnost na ústavu klade velmi vysoké nároky nejen na teoretickou přípravu, a proto ústav spolupracuje s celou řadou vysoce ceněných odborníků z praxe formou externí spolupráce.

Odborné zaměření Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů lze rozdělit na dvě části. První kmenovou částí jsou akademičtí pracovníci v oboru fyzioterapie, která je hlavním oborem ústavu. Druhou část tvoří odborníci, kteří vstupují se svou specializací do dalších oborů realizovaných na ZSF JU.

Pedagogická i vědecká činnost ústavu je postavena na konceptu multidisciplinarity. Velký význam je kladen zejména na zapojení do výzkumných projektů v registrovaných databázích (CEP). Publikační činnost včetně tvorby e-learningu tvoří nedílnou část práce ústavu, a to jak vědecká publikační činnost, která vychází z výzkumných prací, tak i akademické publikace, které jsou tvořeny s ohledem na specifika oborů, do kterých odborníci ústavu vstupují.

Základní úlohu v práci ústavu představuje i možnost využití Centra fyzioterapie ZSF JU, které působí na naší akademické půdě od r. 2014. Centrum slouží jak pro praktickou výuku studentů, tak i široké veřejnosti jako standardní nestátní zdravotnické zařízení. Studenti zde už od počátku studia nahlížejí a později i realizují praktickou část výuky pod vedením špičkových odborníků a kromě vlastní fyzioterapie mají možnost si prakticky vyzkoušet komplexní problematiku péče o klienta se všemi jejími aspekty. Díky tomuto pracovišti studenti i vědečtí pracovníci získávají řadu cenných dat pro své bakalářské a vědecké práce. Díky možnosti využít toto pracoviště a další zkušenosti z partnerských klinických fyzioterapeutických pracovišť mají studenti možnost zjistit, jakým způsobem se mohou po absolutoriu profilovat v rámci svého oboru. K většímu rozhledu a šíři poznání přispívá také možnost zahraničních stáží v partnerských zahraničních univerzitách, které jsou realizovány v projektu Sokrates/Erasmus. Zahraniční zkušenosti usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění i na evropském trhu práce.

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů navazuje na příkladnou práci katedry klinických a preklinických oborů, která pod vedením prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., vytvořila podmínky a položila stabilní základ pedagogické i vědecké činnosti ústavu.    

Aktivity ústavu

 • příprava komplexní dokumentace pro reakreditaci oboru Fyzioterapeut.
 • pořádání odborných vědeckých konferencí a seminářů
 • vydávání učebních textů
 • příprava a realizace e-learningových kurzů dle nové koncepce Moodle.
 • úspěšná obhajoba dvou projektů vypsaných agenturou FRVŠ - Inovace praktické experimentální výuky ve fyzioterapii a Vytvoření multimediálních objektů v rámci ZSF a Pedagogické fakulty JU.
 • pořádání letních enuretických táborů za podpory Ministerstva zdravotnictví - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - (od roku 2002)
 • řešitelství projektu – IRP JU 2014. Inovace studijních programů ZSF JU na úrovni předmětů. Multimediální rozšíření výuky předmětu Fyzikální terapie v oboru Fyzioterapie.
 • řešitelství projektu vypsaného kanceláří WHO „Studie o nežádoucích dětských zkušenostech“
 • řešitelství projektu Salutogenní principy v prevenci obezity dětí.
 • řešitelství mezinárodního projektu týkajícího se prevence kolorektálního karcinomu u mužů.
 • řešitelství projektů zařazených do CEP, přičemž byl jeden projekt vypsán agenturou GAČR a druhý agenturou COST.
 • členové ústavu zpracovávají oponentské posudky disertačních prací, monografií a jsou členy habilitačních a profesorských komisí při těchto řízeních.
 • členové ústavu jsou vedoucími nebo oponenty bakalářských či magisterských prací.
 • členové ústavu se jak pasivně, tak často jako „invited speakers“ opakovaně účastní tuzemských či zahraničních konferencí
 • členové ústavu publikují v recenzovaných časopisech, jsou rovněž v redakčních radách odborných časopisů a vypracovávají recenzní posudky

Sekretariát

 • Alena Kladenská 
  sekretářka

 • +420 389 037 521

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Němcové 585/54, pavilon H, 370 01 České Budějovice

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1