Ústav sociálních
a speciálně pedagogických věd

Pro studenty

Hledáš výzvu pro svůj profesní život?  Chceš získat vzdělání, které využiješ v praxi? Pak studuj u nás! Proč?

  • Tradice studijních programů zaměřených na sociální práci na ZSF JU
  • Kvalitní zajištění teoretické a praktické výuky
  • Stálý požadavek zaměstnavatelů na absolventy sociálně zaměřených studijních programů

 

Sociální práce – bakalářské studium

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Absolventi jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám, skupinám či komunitám v obtížných životních situacích. Bakalářský stupeň vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia obsahuje základní povinné předměty a tři specializované moduly, které si studenti volí od 5. semestru. Povinné základní předměty stanovuje Minimální standard vzdělávání v sociální práci. Povinné předměty slouží k osvojení teoretických znalostí, které jsou nezbytné pro studium sociální práce jako vědy. Bakalářský stupeň studia obsahuje i praktickou část výuky, resp. odborné praxe a supervize studentů v min. rozsahu 12 týdnů.

 

Zdravotně-sociální péče – bakalářské studium

Cílem studijního programu je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn/a poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách u pacientů/klientů napříč všemi věkovými kategoriemi, a to bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění. Dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Nezbytnou součástí odborné přípravy jsou i odborné praxe pod supervizí v rozsahu 1000 hodin, jež student získá v široké síti zdravotních i sociálních služeb. Absolventi bakalářského studijního programu jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky, resp. zdravotně-sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinám či skupinám v obtížných životních situacích.

 

Management sociální práce v organizacích – navazující studium

Magisterské studium navazuje na bakalářský stupeň vzdělávání ve studijním programu Sociální práce. Navržený studijní program je určen pro studenty stávajících bakalářských programů se sociálním a zdravotně-sociálním zaměřením na ZSF JU, ale i pro uchazeče jiných fakult, potažmo univerzit, kde jsou realizovány příbuzné programy. Cílem studia je připravit nové absolventy tak, aby byli schopni reagovat na aktuální vědecko-výzkumnou a profesní problematiku sociální práce.

Jedná se o moderní program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů a atraktivitu studia v oblasti vzdělávání v sociální práci na úrovni navazujícího magisterského studia. Zvýšení kvality absolventů bude dosaženo tematickým rozšířením odborné praxe studentů v souladu s respektem k požadavkům institucí, kde se absolventi uplatňují. Magisterský studijní program je vyprofilován do oblasti managementu v sociální práci. Absolvent studijního programu získá teoretické a praktické dovednosti v oblasti řízení organizací, které poskytují sociální práci a sociální služby.

 

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

Dvouletý navazující magisterský studijní obor European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR www.emmir.org) je prvním magisterským africko-evropským oborem Erasmus Mundus. Byl též vůbec prvním oborem Erasmus Mundus, jehož součástí byla Jihočeská univerzita. Titul MA, který úspěšní absolventi, absolventky obdrží je Joint degree titulem vydávaným společně konsorciem univerzit participujících na studijním oboru. V současnosti se konsorcium EMMIR skládá z osmi univerzit a to v Německu, České republice (ZSF JU), Norsku, Slovinsku, Jižní Africe, Súdánu, Ugandě a Indii. Blíže viz https://www.emmir.org/partners.

Celý dvouletý program začíná v Oldenburgu. Ve druhém semestru se všichni studenti stěhují do Stavangeru. Ve třetím semestru si pak studenti vyberou partnerskou univerzitu podle vlastního výběru, který je většinou dán jejich výzkumným zájmem či projektovou praxí, která je též součástí studia. Studenti si studijní pobyt na Jihočeské univerzitě mohou zvolit právě v rámci třetího semestru studia. Je možné získat stipendium, které pokryje všechny výdaje spojené se studiem.

 

Sociální práce – doktorský studijní program

Cílem doktorského studijního programu Sociální práce je připravit nové absolventy tak, aby byli schopni reagovat na aktuální vědecko-výzkumná témata v sociální práci. Rychlé společenské změny, evropské i globální výzvy zvyšují tlak na kvalitu vysokoškolského vzdělávání, která by měla reagovat na potřeby populace a zároveň vycházet z nejnovějších vědeckých a výzkumných poznatků vědního oboru sociální práce. Jedná se o moderní program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů i atraktivitu studia v oblasti vzdělávání v sociální práci na úrovni doktorského studia.

Program vychází z profesního zaměření a vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků na ZSF JU, dále ze stávajících zkušeností organizace studia ve vícestupňovém vzdělávání (doktorskému programu předchází nově akreditovaný bakalářský i magisterský stupeň vzdělávání) a navazuje na něj habilitační řízení s názvem Zdravotně-sociální péče, akreditované v roce 2019 (na 10 let). Doktorský program tedy vytváří příležitost pro rozvoj vědy a výzkumu v oboru sociální práce, která se ukazuje jako vysoce efektivní nejen pro snižování celospolečenského napětí plynoucího z nerovností, na které nutně musí reagovat všechny typy státní moci. Doktorský studijní program je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě studia a to po dobu 4 let.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1