• Úvod
  • Věda a výzkum
  • SVOČ

Studentská vědecká odborná činnnost

O nás

SVOČ umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Zdravotně sociální fakulty a prezentovat své výsledky. Vztahuje se na studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce.

Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů). Téma, vhodné pro zpracování, si student/ka volí téma dle svého zájmu (a za podmínek dodržení obecných ustanovení). Student/ka si zvolí téma výzkumu ve spolupráci se školitelem, následně téma i osobu školitele schvaluje ředitel/ka ústavu, a to nejpozději před podáním přihlášky do soutěže.

Student při řešení SVOČ úzce spolupracuje se svým školitelem z řad akademických pracovníků ZSF JU, který jej metodicky vede, a se kterým průběžně konzultuje získané výsledky. Hodnocení odborné práce se děje na základě oponentských posudků a zhodnocení ústního kola stanovenou komisí. Ústní kolo SVOČ organizuje Kancelář pro vědu a výzkum.

Předkládáná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci - ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena!

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1