• Úvod
  • Fakulta
  • Úřední deska

Univerzitní
Úřední deska

Pozvánka na zasedání Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích dne 20.5.2024 od 16:00
Výběrové řízení na místo referent/ka na úseku ekonomickém
Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích vyhlašuje na pondělí 6. května 2024 od 13,00 do 16,00 hodin děkanské volno
Výběrové řízení na místo asistent / asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Vyhlášení obhajob disertačních prací a státní doktorské zkoušky
Termín Státní rigorózní zkoušky
Termín Státní rigorózní zkoušky
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2023/24
Výběrové řízení na místo asistent / asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU
Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Výběrové řízení na místo provozní technik/technička
Výběrové řízení na místo pracovník provozně technického oddělení
Výběrové řízení na místo asistent/asistentka Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU
Výběrové řízení na místo referent/referentka ústavu ZSF JU
Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2023 – 2026
Volby do AS JU 2023 - kandidáti - akademici
Volby do AS JU 2023 - kandidáti - studenti
Pozvánka na shromáždění akademické obce Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích vyhlašuje na pondělí 20. listopadu 2023 od 13,00 do 16,00 hodin děkanské volno
Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje na úterý 7. listopadu 2023 od 12,00 hodin rektorské volno
Akademický senát JU zve členy akademické obce a ostatní zaměstnance Jihočeské univerzity dne 7. 11. 2023 ve 14.00 hodin do budovy C Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1760, České Budějovice na představení kandidáta na funkci rektora JU.
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Informace k průběhu voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro volební období 2023 - 2026
Rozhodnutí rektora číslo: R 532. O konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2023-2026
Výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU
Výběrové řízení na místo odborný asistent/odborná asistentka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2023/24
Výběrové řízení na pozici odborný referent / odborná referentka analytik pro administrativní podporu v oblasti řízení a hodnocení kvality
Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
Výběrové řízení na pozici asistent / asistentka Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF JU
Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 9.11.2023
Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 21.9.2023
Výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka Ústavu laboratorní diagnostiky ZSF JU
Výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU
Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
Výsledky voleb do Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty JU na funkční období 2023 - 2025
Výběrové řízení na místo Provozní technik
Výběrové řízení na místo Správce objektu
Seznam kandidátů do Akademického senátu ZSF JU
POZVÁNKA na shromáždění akademické obce Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Děkanské volno dne 3.5.2023
Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Vyhlášení voleb do Akademického senátu ZSF JU
Vyhlášení obhajob státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací studentů doktorského studijního programu P 5342 REHABILITACE
Výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU
Výběrové řízení na místo Správce informačních a komunikačních technologií
Výběrové řízení na místo provozní technik/technička
Výběrové řízení na místo správce objektu
Výběrové řízení na místo referent/ka pro studium na pedagogickém úseku
Výběrové řízení na místo referent/ka na úseku ekonomickém
Pozvánka na zasedání Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
Výběrové řízení na místa Fyzioterapeut/fyzioterapeutka
Výběrové řízení na místa odborný referent/ odborná referentka
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2022/23
Výběrové řízení na pozici referent/referentka ústavu ZSF JU
Pozvánka k zasedání Akademického senátu
Výběrové řízení na pozici provozní technik
Výběrové řízení na pozici pracovník provozně technického oddělení
Vyhlášení děkanského volna v pondělí 24. října 2022 od 13:00 do 16:00
Pozvánka na shromáždění akademické obce Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Seznam kandidátů na funkci děkana ZSF JU pro funkční období 2023-2027
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro zimní semestr ak. roku 2022/23
Výběrové řízení na pozici Technik na provozně technickém oddělení ZSF JU
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU
Výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU pro výuku předmětů v oblasti nutriční terapie
Výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU
Výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU
Vyhlášení termínu státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
Výběrové řízení na pozici docent/docentka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU
Výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
Výběrové řízení na pozici Správce budov – technik
Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU
Výběrové řízení na pozici Pracovník pro ekonomickou podporu projektů
Oznámení o konání habilitačního řízení
Pozvánka na shromáždění akademické obce a zaměstnanců Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Děkanské volno dne 19.4.2022
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Výběrové řízení na pozici docenta Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví
Vyhlášení Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací studijního programu Rehabilitace
Výběrové řízení na Provozně technické oddělení na místo Správce budov – technik
Výběrové řízení na místo Správce informačních a komunikačních technologií - webmaster, uživatelská podpora
Výběrové řízení na místo Správce informačních a komunikačních technologií - systémový technik
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky pro výuku na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2021/22
Vyhlášení obhajob Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
ZRUŠENÍ TERMÍNU: Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací dne 23.11.2021
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Rektorské volno v pátek 29.10.2021
Pozvánka na slavnostní shromáždění u příležitosti 30. výročí založení
Děkanské volno v úterý 12. října 2021 od 13.00
STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech Termín konání: 8. 11. 2021 ve 12. 00 hodin
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky pro výuku předmětů v oblasti laboratorních metod na Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU
Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích vyhlašuje Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (P 5341 Ošetřovatelství)
Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích vyhlašuje Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (P 5342 Rehabilitace)
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
SRZ - Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
SRZ - Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Výbětrové řízení na úřední desku Fyz.
VR_odd_jazyku
Pozvanka AS ZSF JU 25_4_2016 finál
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice odborného referenta / odborné referentky proděkana pro akademické záležitosti
Vyhlášení voleb do Akademického senátu ZSF JU
Konání státní rigorózní zkoušky
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do AS ZSF JU
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2016
Pozvánka na mimořádné zasedání Akademického senátu ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Seznam kandidátů do Akademického senátu ZSF JU
Výsledky voleb do Akademického senátu ZSF JU
Pozvánka na shromáždění akademické obce
Děkanské volno dne 19. 4. 2017
Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení na ZSF JU
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do AS JU v Českých Budějovicích
Výběrové řízení na místo odborného asistenta, analytika pro administrativní podporu v oblasti řízení a hodnocení kvality
SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO AS JU PRO OBDOBÍ 2017 - 2020
Vyhlášení obhajob
Výběrové řízení na pozici technik IT, administrativní podpora vedoucího Oddělení informačních technologií
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Vyhlášení obhajob disertačních prací
Výběrové řízení na pozici referentky / referenta Oddělení informačních technologií
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/ky Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích (jedná se o částečný úvazek)
Výběrové řízení na pozici asistenta / asistentky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví obor: Nutriční terapeut
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro zimní semestr ak. roku 2017/18
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení na ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro letní semestr ak. roku 2017/18
Oznámení o hlasování AS ZSF JU per rollam
Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistentky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (částečný úvazek)
Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
Děkanské volno 30. 4. 2018
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení
Děkanské volno 7. 5. 2018
Pozvánka na shromáždění akademické obce
Vyhlášení děkanského volna na 16. 5. 2018 od 13,30 hod.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 13. 6. 2018
Vyhlášení obhajob disertačních prací a státní doktorské zkoušky
Vyhlášení termínu obhajob disertačních prací a státních doktorských zkoušek - Ošetřovatelství
Výběrové řízení na pozici referent/ka pro ediční a distribuční činnost
Výběrové řízení na pozici odborné asistentky / asistenta Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví
Výběrové řízení na obsazení místa referent/ka pro ediční a distribuční činnost
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro ZS ak. roku 2018/19
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta / asistentky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 1. 10. 2018
Rektorské volno v úterý 9. října 2018 od 13 hodin
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana ZSF JU
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů pro obor Fyzioterapie
Státní rigorózní zkouška
Seznam kandidátů na funkci děkana pro funkční období 2019 - 2023
Rektorské volno v pátek 16. 11. 2018
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 21. 11. 2018
Pozvánka na shromáždění akademické obce dne 19. 11. 2018
Děkanské volno 19. 11. 2018
Výsledek volby děkana ZSF JU na období 2019 až 2023
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd (zkrácený úvazek)
Řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci neodkladné péče (zkrácený úvazek)
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro LS ak. roku 2018/19
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 11. 2. 2019
Termín konání státní rigorózní zkoušky
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 8. 3. 2019
Vyhlášení voleb do AS ZSF JU na období 2019 - 2021
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do AS ZSF JU
Seznam kandidátů do AS ZSF JU na období 2019 - 2021
Vyhlášení rektorského volna 18. 4. 2019
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst ředitelů ústavů
Seznam zvolených členů AS ZSF JU na období 2019 - 2021
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 29. 4. 2019
Pozvánka na zasedání Akademického senátu ZSF JU 6. 5. 2019
Výběrové řízení na obsazení místa administrativní zaměstnanec, spisový zaměstnanec
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci studijního programu Porodní asistence v oboru Porodní asistentka
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci pediatrického ošetřovatelství
Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací - Rehabilitace
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení na ZSF JU
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (zkrácený úvazek)
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů
Zpoplatění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku oblasti anesteziologie a interzivní péče, urgentní medicína
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci studijního programu Porodní asistence v oboru Porodní asistentka
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení na ZSF JU
Vyhlášení rektorského volna dne 26. 11. 2019 od 13,00 hodin
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci studijního programu Porodní asistence v oboru Porodní asistentka
Pozvánka na zasedání AS ZSF JU dne 25. 11. 2019
Výběrové řízení na obsazení místa neakademického pracovníka referent/ka pro ediční a distribuční činnost – GRAFIK
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro LS AR 2019/20
Výběrové řízení na obsazení místa refenrent/ka na úseku ekonomickém
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU pro výuku předmětů v rámci pediatrického ošetřovatelství
Výběrové řízení na obsazení místa refenrent/ka na úseku ekonomickém
Pozvánka na zasedání AS ZSF JU dne 8. 6. 2020
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU pro výuku předmětů v rámci studijního programu Všeobecné ošetřovatelství
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví pro obor Nutriční terapie
Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví pro výuku Informačních technologií
Výběrové řízení na obsazení místa pracovníka pro ekonomickou podporu projektů
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů
Výběrové řízení na obsazení místa refenrent/ka na úseku ekonomickém
Výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent/asistentka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd
Výběrové řízení na obsazení místa docent/docentka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd
Výběrové řízení na obsazení místa technik na provozně technickém oddělení
Zpoplatnění řízení uskutečňovaných na ZSF JU
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče pro výuku předmětů v rámci pediatrického a všeobecného ošetřovatelství
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro ZS AR 2020/2021
Výběrové řízení na obsazení místa referent/ka na úseku ekonomickém
Výběrové řízení na obsazení místa technik na provozně technickém oddělení
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů
Výběrové řízení na obsazení místa technik na provozně technickém oddělení
Výběrové řízení na obsazení místa referent/ka na úseku ekonomickém
Pozvánka na zasedání Akadmického senátu ZSF JU
Výběrové řízení na místa pomocných vědeckých a pedagogických sil pro LS AR 2020/2021
Výběrové řízení na místo docent/docentka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU
Ukončení habilitačního řízení
Výběrové řízení na místo docent/docentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
Výběrové řízení na místo odborný asistent/odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky pro výuku Informačních technologií na Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky (obor Právo) na Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU
Vyhlášení voleb do Akademického senátu ZSF JU
Pozvánka na zasedání Akadmického senátu ZSF JU 5. 5. 2021
Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu ZSF JU
Seznam kandidatu do AS ZSF JU na obdobi 2021_2023.pdf
Výsledky voleb do AS ZSF JU na období 2021 - 2023

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1