• Úvod
  • Fakulta
  • O fakultě

Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) je s počtem více než 1600 studentů druhou největší fakultou JU. Uchazečům o studium nabízí deset bakalářských a dva navazující magisterské studijní programy. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech: Ošetřovatelství, aktuálně se akredituje nový studijní program Sociální práce. Fakulta má dále právo habilitačního a profesorského řízení. V angličtině lze na ZSF JU studovat bakalářský studijní program Nursing.

V České republice si drží významné postavení hlavně díky tomu, že jako jedna z mála vysokých škol v tuzemsku úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Samostatně ZSF JU existuje od roku 1991 a od počátku se snaží o propojení zdravotnických a sociálních témat, aby měli absolventi šanci na co nejširší uplatnění v praxi. Tím se daří vychovávat odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Kombinace těchto odborností je poměrně široká, takže absolventi ZSF JU mají větší šanci uplatnit se na trhu práce.

ZSF JU spolupracuje s respektovanými zdravotnickými a sociálními institucemi, zejména se všemi nemocnicemi Jihočeského kraje, s Centrem pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida v Českých Budějovicích a také s domovy pro seniory. Praktická výuka má ve vzdělávacím procesu významné zastoupení, což přináší studentům i tu výhodu, že kromě osvojení praktických dovedností a zkušeností přímo v různých typech zařízení velmi často nacházejí zaměstnání právě tam, kde předtím absolvovali praxi.

Fakulta hledá nové a rozvíjí dosavadní kontakty s univerzitami a institucemi v mnoha zemích s cílem vyměňovat si zkušenosti v oblasti péče o děti, dospělé i seniory. V současnosti ZSF JU spolupracuje s partnery ve Finsku, na Slovensku, v Namibii, Zambii, JAR, Německu, Rakousku, Belgii, Rusku, Maďarsku, Izraeli, Bosně a Hercegovině i v Albánii.

Historie fakulty

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990; nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitně orientovaná vysoká škola slučuje zdravotní a sociální problematiku.

Právo na existenci si dokázala obhájit již během svého prvního funkčního období, takže se již od začátku následujícího akademického roku 1991/1992 stala samostatnou fakultou Jihočeské univerzity. Při oslavách dvacátého výročí ZSF JU zhodnotila děkanka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., dosavadní vývoj takto: „Dosažené výsledky jednoznačně potvrzují, že Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vybudovala za dvacet let své existence dobré jméno jak mezi studenty a veřejností, tak i mezi odborníky a vědeckými pracovníky působícími v oblasti zdravotní a sociální péče.“

Cílem fakulty je prezentovat jak ve vědecké, tak i v pedagogické činnosti metody orientované na uplatňování včasného, plynulého a koordinovaného postupu, který umožňuje začleňování lidí postižených zdravotními handicapy bez rozdílu věku do všech pro ně obvyklých a vhodných aktivit. Tedy i jejich návrat do odpovídajících oblastí společenského života, a to bez ohledu na původ, povahu či rozsah jejich zdravotního postižení.

K tomu jsou třeba odpovídající znalosti o prevenci, vzniku a minimalizaci následků nemoci s případným postižením některých z tělních soustav nebo funkčních systémů. Stejně důležité jsou i vědomosti o možnostech, metodách a způsobech včasného diagnostikování a nakonec i finálního řešení, které zahrnuje i širokou sociální oblast. K takovým postupům a k stále dokonalejší přípravě odborných pracovníků ve zdravotně sociální oblasti jsou koncipovány všechny studijní programy této fakulty.

V únoru 2011 nastoupila do funkce děkanky ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jejím úkolem a úkolem jejího týmu spolupracovníků je nadále rozvíjet Zdravotně sociální fakultu, soustředit se na zabezpečení vysoké kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit. Do funkcí proděkanů byli jmenováni: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.; JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. a Mgr. Ivana Chloubová. Tajemníkem fakulty je Ing. Jan Bednář.

Organizačně je fakulta vedle vlastního děkanátu tvořena devíti odborně zaměřenými katedrami, třemi odděleními a Ústavem zdravotně sociální práce.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.