Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Pro studenty

Odborná učebna pro radiologické asistenty

Zavedení prohlížeče MARIE WebVision do výuky radiologie

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva disponuje moderní, počítačově vybavenou učebnou s prohlížečem MARIE WebVision. Tato učebna byla realizována z projektu 101-FSP20 19/ZSF WebVision  „ Zavedení prohlížeče Marie WebVision do výuky radiologie“.

MARIE WebVision je univerzální bezestopý webový diagnostický a klinický DICOM prohlížeč, který plně podporuje prezentaci radiologických dat v nejvyšší zobrazovací kvalitě. Svojí jedinečnou webovou architekturou umožňuje MARIE WebVision zabezpečený přístup k obrazové dokumentaci odkudkoliv a kdykoliv. Dodavatelem systému „Prohlížeč MARIE WebVision“- byla společnost OR-CZ spol. s r.o., která přímo spolupracuje s Nemocnicí České Budějovice, a.s. a dodává tyto systémy do klinického použití.

Studenti programu Radiologická asistence tak mohou navázat na teoretickou výuku s pomocí informačních a komunikačních technologií, které jsou v současnosti nezbytné. Přínosem je zásadní inovace v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání.  Jedná se o velice prestižní záležitost v rámci výuky tohoto oboru, který má ZSF JU dlouholetou tradici a absolventi mají velmi dobré a společností žádané uplatnění na trhu práce.

ucebna01

ucebna04 ucebna02
ucebna03 ucebna05


Aktivity ústavu

Studenti bezpečnostních oborů se zapojili do cvičení IZS v areálu českokrumlovského zámku

Teroristický útok, jehož oběťmi se stali návštěvníci Státního hradu a zámku Český Krumlov, zažili na vlastní kůži studenti a studentky prvního ročníku studijního programu Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. V doprovodu Ing. Libora Líbala z Ústavu radiobiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU se v roli figurantů zúčastnili 28. listopadu taktického cvičení, na němž se podílely základní složky Integrovaného záchranného systému, Městská policie Český Krumlov a Červený kříž.

Přítomnost na tak velké akci je pro naše studenty vždy důležitou a působivou zkušeností. „Celé cvičení bylo připraveno tak, aby se co nejvíce přiblížilo možnému útoku na státní zámek Český Krumlov. Odborná veřejnost mohla během cvičení vidět reálné postupy všech složek IZS při takovýchto druzích zásahu. Studenti si vyzkoušeli, jaké je to být v centru dění mimořádné události, a poznali, kolik je třeba činnosti k tomu, aby byl zajištěný transport pacienta do nemocničního zařízení. Dále se seznámili s taktickými postupy dle typových činností IZS,“ vysvětlil koordinátor cvičení za NPÚ Mgr. Luboš Křížek.

Scénář této velké akce byl propracovaný do detailů a měl velký rozsah. Celou situaci odstartoval simulovaný výbuch na druhém nádvoří zámku, při kterém došlo ke zranění velkého počtu osob. Poté se na místo události dostavily základní složky IZS z Českého Krumlova. Policie České republiky provedla pyrotechnickou prohlídku nádvoří a po prohlídce umožnila vstup hasičům HZS JčK na nádvoří, aby mohli ošetřit a evakuovat zraněné osoby a poskytli péči návštěvníkům, kteří opustili prohlídkové trasy zámku. Policie ČR dále prováděla pyrotechnickou prohlídku i na zbývajících nádvořích. V prostorách nádvoří nalezla v igelitové tašce podezřelý předmět. Vyšlo najevo, že jeden z návštěvníků zámku byl pachatelem teroristického útoku. Když zjistil, že není možné opustit areál, vzal si rukojmího z řad turistů. Na místo byla povolána zásahová jednotka Policie ČR, která zneškodnila pachatele. Pachatel potvrdil, že v igelitové tašce je uschováno další výbušné zařízení. Z tohoto důvodu velitel zásahu povolal na místo pyrotechnickou službu, aby provedla zneškodnění nástražného výbušného zařízení.

Foto HZS Jihočeského kraje a ZZS Jihočeského kraje

Poznatky z cvičení, které prověřilo stavbu mobilní protipovodňové stěny, se budou studentům hodit do výuky

Studenti prvního ročníku bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE se v úterý 18. října v rámci předmětu Krizové řízení zúčastnili Cvičení MPB, jehož obsahem byla stavba mobilní protipovodňové bariéry. Ta chrání před velkou vodou Jiráskovo nábřeží mezi Dlouhým a Novým mostem v Českých Budějovicích. Smyslem cvičení je zdokonalení praktických dovedností členů skupin při stavění této její části, zjištění časové náročnosti její dopravy včetně montáže a procvičení spolupráce složek IZS.

Pro studenty to byla užitečná zkušenost, protože si přímo na místě osvojili praktické zkušenosti při stavbě mobilních protipovodňových bariér, které pak využijí v následujícím studiu např. při ochraně obyvatelstva nebo v rámci povodňového havarijního plánování. „Vidět stavbu protipovodňových barier v reálu je pro studenty vždy mnohem přínosnější, nežli se o ní učit pouze teoreticky. Studenti byli seznámeni s důvody, proč je v uvedené oblasti budována protipovodňová ochrana, udělali si představu o časové náročnosti stavby a jejím logistickém zabezpečení,“ vysvětlil Ing. Libor Líbal z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU, který studenty doprovázel.

Cílem akce je vždy jednou za tři roky otestování všech částí této bariéry i procesu její stavby. Na montáži kilometr dlouhé stěny se podíleli zaměstnanci magistrátu i členové jednotek sboru dobrovolných hasičů z obcí Čejkovice, Srubec, Dobrá Voda, Rudolfov, Litvínovice, Staré Hodějovice, Nové Homole a Jankov. Do výstavby se zapojil Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, městští strážníci a celní úřad. Celá protipovodňová stěna je dlouhá dva kilometry a během cvičení se pokaždé postaví její polovina.

Požární ochrana nezná hranic, říká v rozhovoru náměstkyně HZS JčK, která učí na naší fakultě

Inspirativní rozhovor o profesi, na kterou naše fakulta také připravuje své studenty, zveřejnil Českobudějovický deník. Poskytla ho „hasička tělem i duší“ - náměstkyně ředitele pro úsek prevence a CNP plk. Ing. Jana Neškodná, která slouží u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JčK) už přes 20 let. Funkci náměstkyně pro prevenci a civilní nouzovou připravenost zastává jako jediná žena v České republice.

Jana Neškodná už také více než 10 let aktivně spolupracuje s Ústavem radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU. „Velmi si vážím dlouholeté spolupráce s HZS JčK a zapojení odborníků z praxe. Přínosem pro studenty jsou jejich zkušenosti získané z každodenní práce, které přenášejí do výuky. Mnoho absolventů bezpečnostních oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost našlo uplatnění na pracovních pozicích právě u HZS ČR  i u ostatních složek IZS,“ konstatovala ředitelka URT Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Celý rozhovor s  plk. Ing. Janou Neškodnou uveřejněný v Českobudějovickém deníku  s názvem: „Plukovník Jana Neškodná má 22 podřízených, požární ochrana podle ní nezná hranic“  je k přečtení ZDE:

Ve Studentské vědecké a odborné činnosti letos zvítězily dvě práce

Odborná komise udělila v desátém ročníku soutěže Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) dvě první místa. Obě přihlášené práce i jejich obhajoby označila za natolik kvalitní, že nelze říci, která má lepší, či horší úroveň. V soutěži prezentovaly dvě studentky tato témata: Úloha sestry při podpoře zdraví u dialyzovaných pacientů (Johanka Pumprová, studijní program Ošetřovatelství) a Stanovení vybraných kovů v jedlých houbách na Kladensku (Eliška Šimůnková, studijní program Ochrana obyvatelstva). Za vítězství ve SVOČ dostala každá ze studentek odměnu 15 000 Kč a obě budou svá témata dále rozvíjet pro bakalářské práce.

Letošní zastoupení různorodých oborů ukázalo široké zaměření naší fakulty, která připravuje studenty ve zdravotnických, sociálních i bezpečnostních studijních programech. Předsedkyní odborné komise byla prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. a členy doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. a prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc. Shodli se, že kvalita obou prezentovaných prací i jejich obhajob byla na stejné úrovni. Profesorka Valérie Tóthová, která je proděkankou pro vědu a výzkum ZSF JU, poděkovala soutěžícím i publiku za to, že je přišlo podpořit. „Předpokládám, že jste pozitivně motivovaly své spolužáky a celou tuto skupinu příští rok uvidíme v této soutěži. Přeji Vám hodně úspěchů v další vědecké práci,“ řekla soutěžícím a vyslovila naději, že pokud budou takto kvalitně pokračovat v oblasti vědy a výzkumu i nadále, může být před nimi zajímavá budoucnost i v rámci doktorského programu.

SVOČ je pro studenty jednou z prvních příležitostí, kde se mohou naučit prezentovat výsledky své vědecké práce. „Je to soutěž v jiném slova smyslu - student se snaží nám dokázat, co všechno už ve vědecké činnosti zvládl,“ podotkla prof. Tóthová s tím, že právě při obhajobě studenti získávají užitečné zkušenosti, když se snaží odpovídat na otázky odborné komise. Hodnocení odborné práce se děje na základě oponentských posudků a zhodnocení ústního kola stanovenou komisí. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou práci - ne však naopak.

V březnu oslavil významné životní jubileum emeritní primář, uznávaný odborník a dlouholetý pedagog MUDr. Ladislav Šabata

V březnu oslaví významné životní jubileum 80 let MUDr. Ladislav Šabata, ikona českobudějovické nemocnice a nukleární medicíny. Narodil se v Praze, předurčeny mu však byly České Budějovice, kde vyrůstal od pěti let. Přes zálibu k fyzice se rozhodl vystudovat lékařskou fakultu, fyzika ho však provázela téměř celým profesním životem lékaře. 

Po absolvování lékařské fakulty chtěl nastoupit do českobudějovické nemocnice a věnovat se problematice, která později zformovala zcela nový lékařský obor nukleární medicíny, podmínky však nebyly optimální, a tak se rozhodl pro práci odborného asistenta na katedře lékařské biologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Do českobudějovické nemocnice nastoupil až v roce 1969 a po získání atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství začal pracovat na mladém oddělení nukleární medicíny, kde mohl uplatnit své nadšení pro fyziku a techniku. Nástavbovou atestaci v oboru nukleární medicíny získal v roce 1976, v roce 1986 se stal zástupcem primáře a v roce 1996 primářem oddělení, kterým byl až do odchodu do důchodu v roce 2013. Dodnes však dochází na částečný úvazek a předává své zkušenosti mladým lékařům.
MUDr. Šabata se stal uznávaným odborníkem a pedagogem. Ovlivnil generace lékařů nukleární medicíny nejen v Českých Budějovicích. 

Jeho jméno bude spojeno s řadou významných milníků a úspěchů v historii českobudějovické nukleární medicíny, např. s prvním provedeným scintigrafickým vyšetřením ledvin s kaptoprilovým testem v tehdejším Československu. V letech 1993 až 1996 byl ředitelem Nemocnice České
Budějovice, a.s. Několik let byl členem výboru České společnosti nukleární medicíny. Od roku 2013 předsedá revizní komisi Okresního sdružení České lékařské komory. 

Dlouhodobě se věnuje výuce radiologických asistentů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity. Kromě nukleární medicíny našel zálibu ve fotografování, jazzu a lyžování.
MUDr. Šabata je inspirující osobnost. Nadšený odborník, přitom slušný a férový člověk. 

Za kolektiv Oddělení nukleární medicíny i jménem celé nemocnice si dovolím popřát hodně zdraví, životní síly a spokojenosti do dalších let.

prim. MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA
Oddělení nukleární medicíny

mudrSabata

Zdroj: Nemocničního zpravodaj (březen 2022)

Vyšla monografie „Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech“

Aktuální pohled na nestátní neziskové organizace a dobrovolnictví jako jednu ze součástí při řešení mimořádných událostí v podmínkách České republiky přináší nová publikace, jejímž hlavním autorem je dlouholetý člen Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU plk. PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D. Ten v současné době působí na pozici ředitele kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Knihu Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádných událostech  vydala ZSF JU a Nakladatelství Lidové noviny. Publikace o 224 stranách se vedle teoretického vymezení neziskového sektoru a dobrovolnictví zaměřuje zejména na možnosti spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému a při krizových situacích.

Autorský kolektiv čerpal z bohatých praktických zkušeností specifických událostí. Na těchto modelech ukazuje příklady dobré praxe. „Doktor Kavan je jedním z klíčových vyučujících nově akreditovaného studijního programu Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE,“ sdělila ředitelka URT Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Publikace je doplněna informacemi z vlastního výzkumu, který byl zaměřen na zkoumání činnosti a reálného zapojení při pomoci předmětných skupin. Čtenář tak získá souhrnný přehled o teoretickém a praktickém ukotvení problematiky nestátních neziskových organizací a dobrovolnictví při zapojení do přípravy a řešení při mimořádných událostech a krizových stavech.

Zdravotnická materiální pomoc shromážděná ve sbírce na ZSF JU míří na Ukrajinu

Dvě plně naložená osobní auta s léky a zdravotnickým materiálem odjela dnes od Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti a vyučující bezpečnostních oborů do nich naložili vše, co se od začátku března shromáždilo na recepcích dvou budov ZSF JU. Studentka 2. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost Bc. Marcela Dobiášová, která sbírku iniciovala, ji v pondělí předá Regionálnímu ukrajinskému spolku ve východních Čechách, odkud brzy poputuje do potřebných míst na Ukrajině. Převezme ji MUDr. Roman Kostyšyn, který se narodil na Ukrajině, vystudoval tam lékařskou fakultu a má v této zemi část své rodiny. Nyní působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde je vedoucím lékařem spondylochirurgického oddělení. „Znám ho minimálně deset let a patří k mým blízkým přátelům. Je s lidmi na Ukrajině stále v kontaktu a ví, jak a kam tyto věci doručit,“ uvedla Bc. Dobiášová.

Velmi ji potěšilo, že se ve sbírce objevily ty nejpotřebnější předměty a pomůcky, jako jsou například analgetika, masti, spreje na popáleniny a mastné tyly, desinfekce, obvazy, náplasti, autolékárničky, injekční stříkačky apod., velmi se hodí také berle, ortézy a třeba i zdravotnická brašna. Shromážděná zdravotnická materiální pomoc vychází z charakteru naší fakulty, která připravuje studenty na pomáhající profese. Tomu odpovídá kvalita sbírky i rychlost, s níž vznikla, a jak akčně je s ní nakládáno. „Reakce našich studentů byla okamžitá. Velmi přesně vyhodnotili, že lidé, kteří na Ukrajině zůstávají, potřebují naši pomoc nejvíc. Sbírek pro Ukrajinu je velké množství, ale ta naše byla jedna z prvních a měla jasné zaměření. Líbí se mi, že prokázala úzké propojení zdravotnických a bezpečnostních oborů, které na naší fakultě vyučujeme,“ uvedla ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D. Potěšilo ji, jak smysluplně se studenti – ač jako celá společnost už po covidovém období unavení, vystresovaní a toužící po klidném životě – dokázali zmobilizovat a pomoci lidem, kteří jsou na tom ještě hůř.

„Každý z nás má ve svém okolí známé, spolužáky nebo prostě jenom lidi odvedle, kteří pocházejí z Ukrajiny nebo tam mají své příbuzné a známé,“ shrnula studentka Marcela Dobiášová, která záhy po vypuknutí válečného konfliktu nejprve sama nakoupila věci pro Ukrajinu a předala je na kontaktní místo pro humanitární pomoc. Pak přemýšlela, koho do akce ještě zapojit a jak nejlépe. Proto se obrátila na vedení ZSF JU: reakce byla vstřícná, takže vznikla dvě místa, kam lidé mohli potřebné věci nosit – jedno v hlavní budově fakulty a druhé v pavilonu H českobudějovické nemocnice, kde se také vyučuje. Na fakultě je Marcela Dobiášová v kombinovaném studiu, jinak pracuje jako farmaceutická laborantka v lékárně. Jejími spolužáky jsou i hasiči a vojáci, kteří s nakládáním a odvozem sbírky pomáhali. Ve škole jsou také v sobotu 19. března, takže pokud chce ještě někdo další přinést zdravotnický materiál, může ho v sobotu nechat na recepci budovy ZSF JU (Boreckého 27, České Budějovice – vedle supermarketu Tesco).

Rozhovor s úspěšným absolventem oboru Radiologický asistent v Nemocničním zpravodaji

V časopise Nemocniční zpravodaj, který vydává českobudějovická nemocnice, vyšel v únoru 2022 rozhovor s Mgr. Dušanem Hejnou, který je úspěšným absolventem oboru Radiologický asistent Zdravotně sociální fakulty JU. V tomto rozhovoru zhodnotil svou kariéru na oddělení radiologie v Nemocnici České Budějovice, a.s., ve funkci vedoucího radiologického asistenta. Z této pozice odešel na konci roku 2021 po takřka pětadvaceti letech. Ve funkci ho vystřídal další úspěšný absolvent ZSF JU oboru Radiologický asistent – Bc. Jan Veselý.

„Studijní program Radiologická asistence má na ZSF JU dlouholetou tradici a její absolventi mají široké uplatnění ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o perspektivní rychle se rozvíjející obor a jsme rádi, že naši absolventi nacházejí uplatnění i ve vedoucích funkcích“, uvedla Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D., garantka studijního programu Radiologická asistentce.

Mgr. Dušan Hejna v rozhovoru mimo jiné vysvětluje, co obnáší studium oboru Radiologická asistence. Odpovídá mj. na tyto otázky: Jaké předpoklady musí mít dobrý radiologický asistent? Pokud se nyní někdo rozhoduje o studiu na radiologického asistenta, co byste mu poradil? "U budoucích studentů oboru RA je důležité, aby měli vztah k technice, zvládali anatomii, nebáli se ionizujícího záření a uměli jednat s pacienty. Důležitá je i představivost, jak správně vyšetření provést, pokud nelze provést standardně. Ovládání přístrojů a provádění vyšetření se dá naučit, avšak jednání s pacienty a kolegy v sobě člověk již musí mít," říká.

Celý rozhovor je k přečtení ZDE.

V nabídce ZSF JU nově přibyl ještě studijní program Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

V příštím akademickém roce 2022/23 otevře Zdravotně sociální fakulta JU také studijní program Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. Jedná se o tříleté bakalářské studium v prezenční a kombinované formě studia. Uchazeči se mohou hlásit až do 30. dubna (u ostatních nabízených studijních programů je termín přihlášek do 15. dubna). Přijímací zkoušky se budou konat v týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022.

Další podrobnosti jsou ZDE:

Vzácná návštěva z univerzity v Athénách na Ústavu radiologie, toxikologie ochrany obyvatelstva

Ústav radiologie, toxikologie ochrany obyvatelstva Zdravotně sociální fakulty JU navštívila ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2021 v rámci programu Erasmus + profesorka Constantina Skanavis, Ph.D., děkanka Fakulty veřejného zdravotnictví University of West Attica v Řecku. Přivítal ji proděkan pro zahraniční vztahy ZSF JU prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.. Předmětem jednání bylo navázání spolupráce v rámci výměnných učitelských a také studentských mobilit v rámci programu Erasmus+. „Možná spolupráce se také nabízí v oblasti Environmentálního zdraví, což je právě oblast, kde se zájmy našich dvou institucí překrývají,“ uvedl prof. Zölzer.

Podle Světové zdravotnické organizace zahrnuje Environmentální zdraví ty aspekty lidského zdraví a nemoci, které jsou určovány faktory přítomnými v životním prostředí. „Důležité faktory tedy jsou ionizující i neionizující záření a toxické látky, které hrají roli nejenom při mimořádných událostech, ale i v dlouhotrvajících expozicích. Právě na tyto aspekty je zaměřena vědecko-výzkumná činnost našeho ústavu,“ vysvětlila ředitelka ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Ve středu se profesorka Constantina Skanavis setkala se studenty magisterského oboru Civilní nouzová připravenost a bakalářského oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE při prezentaci s názvem „An academic prescription for Ecotherapy“. Diskutovala se studenty o významnosti ochrany životního prostředí a jeho zachování pro příští generace. V přednášce se dotkla aspektů způsobujících degradaci životního prostředí, kde důraz kladla na postavení člověka a jeho negativní vliv. V závěru přednášky představila Skyros Project, který zavádí nový způsob praktické environmentální a zdravotní výchovy.

University of West Attica je poměrně mladá univerzita, která vznikla v roce 2019 fúzí několika řeckých univerzit. Prof. Skanavis byla vedením nově vzniklé univerzity oslovena, aby založila a vedla fakultu Veřejného zdravotnictví, a od té doby působí jako děkanka Fakulty veřejného zdravotnictví. Oblast její působnosti je environmentální komunikace a vzdělávání a podpora veřejného zdraví.

Spolupráce ZSF JU a TEI Athens, jednou z univerzit, jež dala za vznik University of West Attica, sahá až do roku 2016. V současné době na ZSF JU v rámci programu Erasmus+ studují dva řečtí studenti, Aristotelis Moutafis a Chris Chrysovalantis Topalidis. Jejich půlroční studijní pobyt je zaměřen na ochranu obyvatelstva, radiologii, toxikologii a epidemiologii. Ze společných diskusí o budoucí spolupráce vyplynul zájem o rozšíření možností pro výměnu studentů a pedagogů v oborech Ochrana obyvatelstva a Radiologie.

atheny

Proděkan pro zahraniční vztahy Friedo Zölzer je členem výboru Mezinárodní komise radiologické ochrany

friedozoelzer Mezinárodní komise radiologické ochrany (ICRP) zveřejnila nedávno seznam nových členů svých výborů. Členem výboru č. 4, který se zabývá praktickým uplatňováním doporučení ICRP, se stal i prof. dr. Friedo Zölzer, DSc., proděkan pro zahraniční vztahy naší fakulty. ICRP se skládá z hlavní komise a čtyř výborů, které jmenují pracovní skupiny pro práci na určitých tématech. Doposud byl prof. Zölzer členem dvou pracovních skupin zabývajících se etickými aspekty radiační ochrany. Tato práce v roce 2018 vedla k vůbec první zprávě ICRP o „Etickém základu systému radiologické ochrany“. Před půl rokem byl prof. Zölzer jmenován i do Německé komise pro radiologickou ochranu. Zde je členem hlavní komise a jednoho ze sedmi výborů.

Prof. Zölzer se stal členem německé Komise pro radiační ochranu pro roky 2021 a 2022

friedozoelzer

Prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc., proděkan pro zahraniční vztahy ZSF JU, který vyučuje na Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, byl jmenován členem německé Komise pro radiační ochranu pro roky 2021 a 2022. Je to velmi prestižní post, protože tato komise radí Spolkovému ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) v otázkách týkajících se ochrany před ionizujícím a neionizujícím zářením. Komise pro radiační ochranu vydává prohlášení a doporučení týkající se lékařského využití záření, radiačních rizik pro životní prostředí, radiačních zátěží z povolání a souvisejících témat. Je nezávislá a není vázána žádnými direktivami. Komise má několik podvýborů a pracovních skupin, jejichž členem dosud prof. Zölzer byl – a nyní byl jmenován přímo do této komise.

Prof. Zölzer vystudoval fyziku na univerzitách v Kolíně nad Rýnem a v Gießenu v Německu, získal titul Ph.D. (Dr.rer.nat.) v oboru biofyziky v Gießenu v roce 1986, habilitoval v radiační biologii na univerzitě v Essenu v Německu v roce 1996 a na naší fakultě začal pracovat v roce 2004. Profesorem environmentálních věd byl jmenován v roce 2014 poté, co procházel jmenovacím řízením na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho zájem spočívá v hodnocení zdravotních rizik ionizujícího a neionizujícího záření (např. lékařské rentgenové záření, pracovní a rezidenční radon, ultrafialové záření), jakož i v etických aspektech souvisejících s těmito riziky a jejich řízením.

Rozhovor v Nemocničním zpravodaji s radiologickou asistentkou, absolventkou ZSF JU: „Nadechnout! Nedýchat!“

Výbornou propagaci bakalářského studijního programu Radiologická asistence, který nabízí naše fakulta, udělal článek v lednovém vydání Nemocničního zpravodaje, který vydává českobudějovická nemocnice. Na třech stranách je v něm obsáhlý rozhovor s absolventkou ZSF JU Bc. Eliškou Fialovou, radiologickou asistentkou z Radiologického oddělení Nemocnice České Budějovice. Je v něm popsána cesta k této profesi, která vedla přes naši fakultu, náplň práce radiologických asistentů, ochrana jejich vlastního zdraví a další zajímavé informace. Výhodou této profese je široká uplatnitelnost, absolventi si mohou vybírat z mnoha nabídek zaměstnavatelů. Za pozornost stojí i odpověď na otázku, co Bc. Fialovou na práci nejvíc baví: „Přístroje se neustále vyvíjejí, vše se posouvá dopředu a to je důvod, proč je pro mne tento obor tak atraktivní. Pracuji s nejmodernější technikou a musím se stále vzdělávat, abych ji mohla co nejlépe obsluhovat. Jsem moc ráda, že naše nemocnice neustále investuje do nového vybavení, například máme nový přístroj MR, nový RTG, nový pojízdný rentgen a nové C rameno na operačním sále. Spolupracujeme s různými odděleními, a tak je naše práce velmi pestrá.“

Těší ji také kontakt se studenty naší fakulty, kteří do českobudějovické nemocnice přicházejí na praxi. „Protože jsem sama byla nedávno student, vím, jak je důležité se jim kvalitně věnovat, dbát, aby se toho hodně naučili a aby se jim u nás líbilo, protože tak si vlastně vychováváme budoucí kolegy. Studenti si mezi sebou rychle řeknou, kde se jim na praxi nevěnují. Samozřejmě na takové pracoviště ani nemají chuť po škole nastoupit. Naše radiologická skupina se jim snaží ukázat opravdu vše, bereme je na pojízdné rentgeny, třeba na ARO. To je například pro absolventy gymnázií úplně nový svět …,“ říká mladá žena, která by se ráda i nadále věnovala studentům, kteří tam chodí na praxi. „Baví mne studovat, takže určitě se chci dál vzdělávat. Myslím, že každý by měl umět svoji práci dobře. Přála bych si, abychom byli všichni co nejlepší, prostě profesionálové na svém místě,“ uzavírá Bc. Eliška Fialová, která ZSF JU absolvovala v roce 2016. Celý rozhovor si lze přečíst v příloze, odkaz na Nemocniční zpravodaj je pod touto zprávou (rozhovor je na str. 9-11).

Odkaz na článek

Při taktickém cvičení „Hluboká 2019“ reprezentovalo naši fakultu 85 studentů bezpečnostních oborů

Znalosti a dovednosti, které získali na přednáškách a seminářích, uplatnili studenti bezpečnostních oborů při unikátní akci v terénu, která se konala před týdnem na zámku Hluboká. Naše fakulta tam měla silné a velmi důležité zastoupení: v roli figurantů se taktického cvičení s názvem „Hluboká 2019“ zúčastnilo 85 studentů bezpečnostních oborů vyučovaných na Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU. Cílem bylo ověřit postupy a praktické schopnosti Policie České republiky a dalších složek IZS (HZS JčK, ZZS JčK) při explozi nástražného výbušného zařízení s následnou evakuací a ošetřením velkého počtu zraněných osob.

Celkem se do tohoto cvičení zapojilo téměř devadesát zasahujících profesionálů, tři desítky zásahových vozidel všech složek IZS a naši studenti. Policisté nasadili pyrotechnickou službu i zásahovou jednotku a hasiči vyhlašovali poplach jak profesionální jednotce, tak několika jednotkám SDH obcí. ZZS použila speciálně vybavené vozidlo s vybavením pro řešení následků mimořádných událostí k ověřování postupů u hromadného postižení osob. Při cvičení bylo třeba vyřešit nález nástražného výbušného systému na nádvoří státního zámku, výbuch nastraženého předmětu a zranění několika desítek návštěvníků, kteří nestačili zámek opustit.

Obdobné cvičení, při němž by se sešly bezpečnostní a záchranné složky s institucemi zabývajícími se péčí o naše historické dědictví, se v České republice dosud nekonalo. Naši studenti nyní mohou své zkušenosti uplatnit dál, například při zpracování bakalářských a diplomových prací a samozřejmě pak během své profesní kariéry. „Na přednáškách se dozvídáme teoretické znalosti, které jsme si nyní ověřili v praxi. Seznámili jsme se s činností všech složek IZS v terénu, zjistili jsme, jak opravdu funguje jejich koordinace a jak je důležitá práce velitele zásahu. Zaujala nás práce s robotem na zneškodnění výbušniny, to se jen tak nevidí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cvičení, namaskování zraněných působilo velice reálně a bylo uvěřitelné. Obdivujeme práci všech zasahujících, je velmi psychicky náročná. Nedovedeme si představit stres v reálném zásahu, kde by bylo na místě více lidí a větší panika,“ shrnuli své zážitky Jakub Žilinčík a Barbora Hermová ze 3. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny.

Ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D., vyslovila všem studentům, kteří se zúčastnili tohoto jak fyzicky, tak i psychicky náročného cvičení, velkou pochvalu za perfektní reprezentaci naší fakulty. „Jsme rádi, že takto funguje provázanost teoretické a praktické výuky bezpečnostních oborů mezi ZSF JU, studenty a odborníky z praxe,“ uvedla.

takcvi01 takcvi02 takcvi03
takcvi04 takcvi05 takcvi06
takcvi07 takcvi08 takcvi09
Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva pořádá přednášku na téma Historie požární ochrany

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva pořádá přednášku na téma Historie požární ochrany, která se koná v úterý 12. listopadu od 10 hodin v sále A budovy Vltava/Uran Zdravotně sociální fakulty JU (J. Boreckého 27). Vystoupí Ing. Jaroslav Maděra z Ministerstva vnitra ČR  generálního ředitelství HZS ČR, Technického ústavu požární ochrany. Přednáška je vhodná jak pro studenty bezpečnostních oborů ZSF JU, tak i pro odbornou a laickou veřejnost zabývající se požární ochranou. Srdečně zveme všechny zájemce o toto atraktivní téma.

hasicistroj
Kolegové z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU převzali ocenění

Kolegové z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU převzali ocenění

Významná ocenění převzali minulý týden dva odborníci, kteří dlouhodobě spolupracují s Ústavem radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU a významně se podílejí na účinném propojení naší fakulty s praxí. Oba kolegové přednášejí ve studijním programu Ochrana obyvatelstva:

Mjr. Mgr. Bc. Josef Kovář, vedoucí oddělení krizového řízení KŘ policie Jčk, byl ve čtvrtek 24. října oceněn medailí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve Schwarzenberském sále státního zámku v Třeboni. Ocenění tam převzali nejlepší jihočeští profesionální hasiči a další významné osobnosti uvnitř i vně sboru. Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo složení služebního slibu nových příslušníků HZS Jihočeského kraje. 

Den poté, při příležitosti slavnostní připomínky Dne vzniku samostatného Československého státu a patnácti let od vzniku pěší roty Aktivních záloh při KVV České Budějovice, byl v pátek 25. října 2019 na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích oceněn plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., příslušník HZS JčK. Převzal pamětní medaili za osobní přínos a podíl na přípravě občanů k obraně státu.

Foto HZS  a KVV České Budějovice

Více informací zde:

https://www.hzscr.cz/clanek/krajsky-reditel-ocenil-sve-nejlepsi-prislusniky-novi-hasici-slozili-sluzebni-slib.aspx
https://www.budejckadrbna.cz/z-kraje/ceskobudejovicko/25387-foto-ceske-budejovice-si-pripomnely-101-vyroci-vzniku-republiky-vojenskou-prehlidkou.html
http://www.kvvcb.army.cz/aktuality/pesi-rota-az-oslavila-15-vyroci-slavnostnim-nastupem

oceneni01 oceneni02 oceneni03
oceneni05 oceneni04
Studenti oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a Civilní nouzová připravenost se zúčastnili cvičení ZÓNA 2019

Simulovaná havárie v Jaderné elektrárně Temelín byla hlavním tématem cvičení Zóna 2019, které se odehrálo v úterý 11. června v Písku. Jeho cílem bylo prověřit připravenost krizových štábů a jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, a to především v oblasti spojené s ochranou obyvatelstva v okolí jaderné elektrárny. Zúčastnilo se ho také 13 studentů ZSF JU. „Toto cvičení se koná jednou za dva roky a vždy je to pro naše studenty cenná zkušenost, protože se přímo dotýká toho, co u nás studují – připravují se na profesi odborníků na krizové řízení. Při tomto cvičení vidí všechny složky integrovaného záchranného systému v činnosti, navíc naši vyučující jsou ti hlavní lidé, kteří to celé koordinují,“ řekla ředitelka Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.

Cvičení bylo zaměřené na evakuaci osob a jejich dočasné ubytování, monitorování radiační situace či uzavření havarijní zóny. Byla to náročná zkouška jak pro krizový štáb, tak pro přijímací středisko obce s rozšířenou působností Písek a vybrané místo nouzového ubytování ve městě Písku. Cvičilo se štábní i reálnou formou. Funkčnost jednotlivých pracovišť jako figuranti prověřili studenti ZSF JU z 2. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, z 1. ročníku oboru Civilní nouzová připravenost a také noví příslušníci Policie České republiky.

Aleš Kudlák, který je tajemníkem krizového štábu ORP Písek a zároveň členem Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU, poděkoval za aktivní účast našich studentů. Ti prověřili připravenost cvičících pracovišť a v průběhu cvičení mohli nabrat další informace a zkušenosti pro své další studium. To vše za přítomnosti rozhodčích z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, pracovníků Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z Jihočeského kraje.

Velké překvapení čekalo na studentky oboru Civilní nouzová připravenost. Náhodně byly vybrány k provedení dozimetrické kontroly, kterou jim skrytě uskutečnil bývalý student našeho ústavu a současný příslušník oddělení ochrany obyvatelstva, odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Mgr. Adam Hendrych. "Mě osobně zaujala šance vidět fungování přijímacího střediska, a to se všemi náležitostmi, které by se prováděly i v případě opravdové mimořádné události, včetně karanténních opatření a dekontaminace. Do detailu bylo provedeno i místo nouzového ubytování, kde proběhla kontrola OP a ubytování," shrnula Tereza Třešničková ze 2. ročníku Ochrany obyvatelstva se zaměřením na CBRNE.

Odkaz na video ze cvičení, kde jsou zachyceni i naši studenti, je pod touto zprávou.

 

https://youtu.be/I5jJ4fLX-pc

 

zona01 zona02
zona03 zona04
Studenti oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE si při cvičení vyzkoušeli roli krizových manažerů

Kurzu řešení krizových situací Rainbow 2019, který pořádal 15. ženijní pluk Armády ČR v Bechyni, se v druhé polovině května účastnili čtyři studenti 2. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. Jejich hlavními pomocníky a školiteli byli členové záchranných družstev z Bechyně a Olomouce. Hlavním cílem týdenního kurzu bylo vyzkoušet si reálné situace, při nichž zasahují a spolupracují jednotky integrovaného záchranného systému.

Studenti spolu se zasahujícími vojenskými záchranáři řešili řadu mimořádných událostí, např. dopravní nehodu autobusu, teroristický výbuch na tržišti nebo vyhledávání a záchranu osob z podzemí. Na začátku kurzu byla věnována pozornost hlavně technice, materiálům a postupům potřebným pro řešení mimořádných událostí v následující části výcviku, vrcholem pak byl zásah při dopravní nehodě osobního vlaku a vozidla. Současně se simuloval i výbuch muničního skladu, kde museli cvičící dohledávat a vyprošťovat osoby z budovy pomocí lezeckých prostředků. Na letištní ploše se ve stejné době vystavělo místo dekontaminace po aktivaci dekontaminačního odřadu při radiační havárii v Jaderné elektrárně Temelín.

Takové cvičení se koná každý rok, průběh tohoto letošního se všem našim studentům velmi líbil. "Hodnotíme ho velmi pozitivně. Rozehraných situací bylo opravdu hodně  v pouhých dvou dnech jsme si mohli vyzkoušet řešení pěti simulovaných mimořádných událostí podobných reálnému zásahu. Dále bych chtěl vyzdvihnout nácviky první pomoci, ze kterých určitě budeme čerpat nejen v rámci dalšího studia. A velké díky patří všem instruktorům, kteří nás nenásilným způsobem donutili překonat v některých ohledech i vlastní strach,"  řekl za všechny Jan Hřebeček.

 

kizman05
kizman01 kizman02
kizman03 kizman04
Studenti Zdravotně sociální fakulty JU pomáhali při středečním testu nových sirén v Českých Budějovicích

Do středečního testu nových sirén v Českých Budějovicích se zapojili také studenti Zdravotně sociální fakulty JU. Stalo se tak díky dlouhodobé spolupráci magistrátu s Ústavem radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU. Zkouška sirén se koná pravidelně každou první středu v měsíci v pravé poledne, tato prosincová však byla pro Statutární město České Budějovice výjimečná. Poprvé se totiž rozeznělo všech 406 nových jednotek bezdrátových hlásičů, které byly předány do zkušebního provozu v rámci dokončovaného rozšíření a modernizace varovného a informačního systému města. Z těchto 406 hlásičů jich 215 nahradilo morálně a fyzicky zastaralé jednotky, které byly instalovány od roku 2003.

A právě s fyzickou kontrolou, tzv. „náslechem“ sirén, poprvé pomohli studenti Zdravotně sociální fakulty JU, kteří se v rámci předmětu Prevence mimořádných událostí vypravili do terénu, aby v praxi uplatnili své teoretické poznatky. Jejich kontrola přímo na místě ve chvíli, kdy zněly sirény, pomohla odhalit případné problémy, které nebylo možné zjistit dálkovou správou hlásičů.

„Zdravotně sociální fakulta vedle oborů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb vyučuje i obory z oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a požární ochrany. Absolventi těchto oborů se mohou uplatnit mimo jiné i na pracovištích krizového řízení obcí. A právě pod ně spadají sirény. Na základě smluvních vztahů mezi fakultou a magistrátem města jsou poskytovány studentům odborné praxe,“ vysvětlil pracovník úseku krizového řízení města Miloslav Soukup. Část nových sirén nahradila dosluhující přístroje, které už nevyhovovaly současným technickým požadavkům. Byly totiž jednosměrné a nebylo možné monitorovat jejich stav a funkčnost.

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/22065-budejce-maji-nove-sireny-otestuji-je-studenti-jihoceske-univerzity.html

sirena

Profesor Patočka vysvětlil studentům rizika toxických látek v každodenním životě

Významný toxikolog prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., který je mimo jiné spoluautorem bestsellerů Doba jedová 1 a 2, byl ve čtvrtek 25. října hostem workshopu nazvaného Toxické látky v každodenním životě. Přednáškový sál A budovy ZSF JU Vltava/Uran byl zcela zaplněný studenty, pro něž pan profesor vybral i řadu aktuálních témat včetně případů, které znali z médií – řeč přišla dokonce i na mambu zelenou, novičok, metanolovou aféru či moderní drogy. "Jedy existovaly, existují a existovat budou. Problém však je, že jich stále přibývá," zdůraznil na úvod prof. Patočka. Vysvětlil, že dokud vyráběla jedovaté chemické substance jen příroda (jedovaté rostliny, houby, živočichové), člověk mohl kontakt s nimi předvídat a také regulovat. Jakmile je ale začal vyrábět člověk, předvídatelnost kontaktu s nimi a možnost regulace se stala problematickou.

Tyto chemikálie se nyní vyrábějí v tak obrovském množství a sortimentu pro nejrůznější účely, že se jim nemůžeme vyhnout. Jsou součástí obrovského množství výrobků každodenního života, které mají mnoho různých forem, tvarů a barev. Jsou to tekutiny, prášky, granule, spreje a aerosoly a mohou snadno vstoupit do těla ústy, sliznicí očí, nosem i kůží. Málokdo si také uvědomuje, že současné stavební materiály, nábytek, koberce, záclony, závěsy, linoleum a mnoho dalších výrobků uvolňují formaldehyd, polychlorované uhlovodíky, bisfenol A, polyaromatické uhlovodíky a řadu dalších chemikálií. "Člověk současnosti je po celý život vystaven účinku stovek chemických substancí pocházejících z ovzduší, z vody, z potravin, kosmetiky a mnoha dalších zdrojů a lze jen obtížně odhadnout, jak se to jednou projeví na jeho zdraví. O většině z nich jsou jen nedostatečné nebo žádné znalosti o účinku na člověka. Bez nadsázky lze říci, že žijeme v době jedové," shrnul profesor Patočka, který na naší fakultě vyučoval a dosud s ní spolupracuje. Studentům doporučil například to, aby se vyhnuli potravinám s dlouhou trvanlivostí, protože je jasné, že obsahují konzervanty. Dalšími cizorodými látkami v potravinách jsou různá barviva a dochucovadla. "Buďte opatrní a než něco sníte, přečtěte si, co to vlastně pojídáte," poradil účastníkům workshopu, který se konal v rámci projektu OP VVV Rozvoj JU – Kapacity pro VaV.

tox01 tox02 tox03
tox04 tox05 tox06
Pochvala z Afriky za to, jak se student uplatnil v humanitárně rozvojovém projektu zdravotnického zařízení Itibo v jihozápadní části Keni

Pochvala od doktora Aleše Bárty, který je manažerem humanitárně rozvojového projektu zdravotnického zařízení Itibo v jihozápadní části Keni, předcházela návrat studenta magisterského oboru Civilní nouzová připravenost Vladimíra Zdražila ze stáže v Africe. Strávil v Keni dva měsíce díky tomu, že se ve své diplomové práce zaměřuje na krizový plán nemocnice v Itibu. Jeho práce bude mít tedy i praktické využití – nyní byl ovšem v nemocnici Itibo užitečný i jako zdravotník. Navíc tam zrovna rekonstruovali jeden z objektů, takže všichni, kdo v té době byli na stáži, brali jako samozřejmost pomáhat po službě ještě na stavbě.

Vladimír Zdražil (na fotografii druhý zleva) vystudoval obor Zdravotnický záchranář na univerzitě v Pardubicích, a když hledal možnost navazujícího studia, vybral si Zdravotně sociální fakultu JU. Zároveň pracuje na půl úvazku na oddělení ARO v českobudějovické nemocnici. Rozhovor o jeho zážitcích v Keni nyní připravuje redaktor Mladé fronty DNES, pak tento článek uveřejníme i na fakultním webu.

Itibo je humanitárně rozvojový projekt zdravotnického zařízení pod záštitou nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. Podrobnosti o tom, jak funguje, i zprávy o výjezdech studentů (v naprosté většině tam jezdí medici) jsou na http://itibo.cz/

Citace z pochvaly dr. Bárty, kterou zaslal na ZSF JU:

„Uplynul měsíc od doby, co mi přiletěla skupina mediků, lékař a také Vladimír Zdražil. Rád bych Vás informoval, jak s ním vše probíhá. Po příjezdu se Vláďa skvěle zapojil do kolektivu a dostal na starost JIP a také malý chirurgický sálek. Jeho úkolem bylo vše doplnit a přizpůsobit potřebám, které by si vyžadovala emergency situace. To se nám ukázalo jako velmi prospěšné, neboť asi hned třetí den od příjezdu jsme měli velkou dopravní nehodu se čtyřmi zraněnými. Za dna dny nato jsme měli těžkou intoxikaci kombinovaných jedů – organofosfáty a insekticidy ve velmi koncentrovaných dávkách. Zprvu to vypadalo, že u patnáctileté dívky vše zvládneme, ale jedy byly velmi toxické a po 20 minutách od přijetí jsme již resuscitovali … Bohužel marně, ale potvrdila se nám Vláďova připravenost a byl plně schopný plnit úkoly, které se od něj při záchraně života vyžadovaly. Rovněž se účastní běžné ambulance a ve spolupráci s mediky a lékařem pracoval při vyšetření a léčení nemocných, včetně kanylace, infuzní terapie, aplikace léků a injekcí, převazů atd. Abych to shrnul: Jsem rád, že je součástí našeho týmu. Skvěle zapadl a jeho odborné znalosti jsou denně využívány v konfrontaci s nemocnými a zraněnými.“

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty!

pochvala

Vzdělávací den zaměřený na výuku ochrany obyvatelstva měl v ZŠ ve Vodňanech velký úspěch

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU uspořádal v pondělí 22. května Vzdělávací den se zaměřením na výuku ochrany obyvatelstva, který byla určený pro základní školu Bavorovská ve Vodňanech. Cílem bylo seznámit žáky šestých, sedmých, osmých a devátých tříd se zásadami ochrany obyvatelstva při různých událostech a také s pravidly první pomoci. Akce se účastnilo celkem 12 studentů: osm z 1. ročníku prezenčního studia Civilní nouzové připravenosti a čtyři studenti ze 2. ročníku prezenčního studia Zdravotnický záchranář. Byla to první akce svého druhu zorganizovaná v tak velkém rozsahu. Měla velký ohlas, žákům i učitelům se velmi líbila a vedení školy pak vyjádřilo přání, aby se opakovala i v příštím roce.

Celý den spolu s hrami a prezentacemi připravila studentka 1. CNP Bc. Šárka Řehořová, která toto téma zpracovává jako svoji diplomovou práci pod vedením Ing. Lenky Brehovské, Ph.D. „Studenti 1. CNP a 2. ZZ tuto akci dělali zadarmo a sami se podíleli na koupi mnohých pomůcek a nad přípravou strávili několik dlouhých týdnů,“ ocenila je dr. Brehovská a upřesnila, že Vzdělávací den byl rozdělený do čtyř základních sekcí:

1. Ochrana obyvatelstva: tato sekce byla zaměřena na seznámení studentů šestých tříd se základními pojmy ochrany obyvatelstva, mimořádných událostí a tísňových čísel. Žáci dostali vždy krátkou přednášku z jednotlivých oblastí a následně formou her si své znalosti upevnili a vyzkoušeli. (Tuto oblast vedly dvě studentky 1. CNP)
2. První pomoc: tato sekce byla zaměřena na žáky sedmých tříd, kteří zážitkovou formou dostali informace o poskytování první pomoci. (Tuto oblast vedl student 1. CNP a 4 studenti 2. ZZ)
3. Ochrana obyvatelstva, povodně, požáry a terorismus: tato sekce byla zaměřena na upevnění základních vědomostí v oblasti ochrany obyvatelstva a rozšíření těchto vědomostí o problematiku povodní, požárů a terorismu. Znalosti byly upevňovány formou her a diskuse. (Tuto oblast vedli dva studenti 1. CNP)
4. Ochrana obyvatelstva, chemické látky, radioaktivní látky: tato sekce se zaměřila převážně na problematiku ochrany obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických a radioaktivních látek. Znalosti si žáci upevnili formou diskuse a her. (Tuto oblast vedly dvě studentky 1. CNP)

vzdelavaciden01 vzdelavaciden02
vzdelavaciden03 vzdelavaciden04
vzdelavaciden06 vzdelavaciden07
vzdelavaciden08 vzdelavaciden09
vzdelavaciden09 vzdelavaciden10
Vítězkou 5. ročníku soutěže SVOČ se stala Michaela Čadová z oboru Ochrana obyvatelstva

Sedm prací obhajovali dnes studenti ZSF JU v pátém ročníku soutěže Studentská vědecká odborná činnost. Odborná komise dala nejvíc bodů Michaele Čadové z 2. ročníku navazujícího studia oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny, která prezentovala práci nazvanou Obsah Cs-137 v závislosti na druhu půdy ve vybraných lokalitách na Šumavě. Druhé místo získala Iva Šafaříková z 2. ročníku navazujícího studia oboru Ošetřovatelství, která se věnovala Percepci dálkového sledování u pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. Jako třetí nejúspěšnější práci vyhodnotila komise téma Nutriční stav a příjem potravy u klientů v domově seniorů, které zpracovala Pavlína Zemenová ze 3. ročníku bakalářského oboru Nutriční terapeut.

Práce posuzovala odborná komise, jejíž předsedkyní byla proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. V úvodu poděkovala všem sedmi účastníkům SVOČ za odvahu a řekla, že všechny práce vykazují velmi dobrou kvalitu. Ocenila, že námětově je zastoupena většina oborů studovaných na naší fakultě. Členy odborné komise byli prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc., prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, DSc., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., a Ing. Radka Prokešová, Ph.D.

SVOČ umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Zdravotně sociální fakulty a prezentovat své výsledky. Vztahuje se na studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce. Nejúspěšnější studenti dostanou zvláštní peněžní odměnu ve výši patnáct tisíc korun pro vítěze, deset tisíc za druhé místo a pět tisíc korun za třetí místo.

vitezsvoc01 vitezsvoc02
vitezsvoc03 vitezsvoc04
vitezsvoc05 vitezsvoc06
vitezsvoc07 vitezsvoc08
vitezsvoc09
Studenti se při semináři učili, jak se chovat, když do budovy vpadne ozbrojený útočník

Páteční seminář pro studenty oborů Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny a Civilní nouzová připravenost měl velmi praktickou a akční formu. Cílem totiž bylo, aby si účastníci odnesli co nejkonkrétnější představu, jak se zachovat, kdyby do školy vnikl útočník se zbraní v ruce. Pětihodinový kurz měl logickou strukturu od teorie k praxi, přičemž studenti se mimo jiné učili vidět prostory v budově školy Emy Destinnové  jinýma očima – kam se v takové situaci schovat, co použít jako zbraň či dokázat najít všechny možnosti, jak z budovy uniknout. Procházeli objekt s pečlivým výkladem odborníků: chodby, učebny i sociální zařízení, tedy všechna místa, jež dobře znají, měla náhle jinou atmosféru. Lektoři Mgr. Stanislav Kazbunda, Mgr. Jindřich Petřík a pyrotechnik Policie České republiky jim nejprve téma vysvětlili v kontextu bezpečnosti ve světě i v České republice a probrali s nimi pravidla krizové komunikace a vyjednávání. Pak je na modelových situacích učili, jak správně reagovat v případě útoku teroristy či aktivního útočníka. Seminář byl určený studentům prvních ročníků denního studia a studentům oboru Ochrana obyvatelstva v kombinované formě. Praktická forma výuky inspirovala studenty k mnoha otázkám, které by je těžko napadly, kdyby pouze poslouchali teoretický výklad či se dívali na video.

„Bohužel vzhledem k současné bezpečnostní a geopolitické situaci je toto téma aktuální a lidé by měli vědět, jak se v těchto situacích zachovat. Nejen v případě teroristického útoku či při akci šíleného střelce nebo jiného útočníka, ale také při živelné pohromě, třeba požáru,“ vysvětlil Mgr. Stanislav Kazbunda, který působil v řadách Policie ČR a nyní vyučuje mimo jiné na Policejní akademii v Praze. Cílem modelových situací bylo naučit se postupovat tak, aby se minimalizovala rizika zranění a co nejvíc zvýšila možnost přežití.

Se zbraní v ruce vnikl do budovy Mgr. Jindřich Petřík, loňský absolvent ZSF JU v oboru Civilní nouzová připravenost, který nyní učí bezpečnostně právní činnost na střední škole a vede kurzy sebeobrany, střelby i první pomoci. V době, kdy na naší fakultě studoval, takovou akční přípravu nezažil. „Myslím, je lepší si to jednou zkusit, než se o tom dva roky teoreticky učit. Zde si studenti vyzkouší na vlastní kůži situaci, kdy do budovy vtrhne střelec. Poznají, jak jim je při pohledu do zbraně, jak se cítí, když zaslechnou střelbu apod. Takovou zkušenost jinde nezískají. Seznámíme je s postupy, které už jsou vyzkoušené a fungují,“ slíbil v úvodu. 

Akce, kterou Ing. Lenka Brehovská, Ph.D., z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU uspořádala poprvé, měla skvělý ohlas. Studenti se mj. dozvěděli, jak se nejlépe v budově schovat – a že je rozdíl v tom, zda se člověk schovává sám, nebo ve skupině. Lektoři je upozornili i na to, že strach člověka ochromí a stresová situace dokáže i jazyk svázat natolik, že při telefonátu na operační středisko policie někteří lidé ze sebe obtížně dostanou to podstatné, aby policisté získali všechny potřebné informace a mohli okamžitě vyrazit na místo. Mezi účastníky byla řada dívek a žen, které se dozvěděly také užitečné rady pro případ, kdyby je někdo obtěžoval. Akce byla podpořena i Českým červeným křížem České Budějovice.

obranamuz01 obranamuz02
obranamuz03 obranamuz04
obranamuz05
Studenti oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE navštívili Domov pro seniory Staroměstská
Cílem bylo zvýšit informovanost seniorů v oblasti, kdy může být ohrožen jejich život, zdraví či majetek

Šest studentů 3. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE pod vedením vyučující z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Ing. Mgr. Marie Charvátové navštívilo letos v listopadu Domov pro seniory Staroměstská 27 v Českých Budějovicích, kde se aktivně zapojili do osvěty v otázkách ochrany obyvatelstva.

Seznamovali klienty s doporučenými způsoby chování v případě vzniku mimořádných událostí, tísňovými čísly volání, obsahem evakuačního zavazadla, způsoby improvizované ochrany atd. „Cílem bylo uplatnit znalosti i dovednosti získané během studia a předat je dál široké veřejnosti. V důsledku tedy zvýšit informovanost seniorů v oblasti, kdy může být ohrožen jejich život, zdraví či majetek,“ upřesnila vyučující.

Studenti vysvětlovali základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva, klasifikaci mimořádných událostí i to, jak se v daných situacích chovat. Vytvořili na toto téma i dotazník, který se seniory vyplnili a pak vyhodnotili. Vznikl výukový blok, kdy studenti seniorům objasňovali problematiku ochrany obyvatelstva, zejména ve vztahu k jejich sebeochraně. „Byla to první akce svého druhu, ale setkala se s velkým ohlasem zúčastněných seniorů a personál si pochvaloval připravenost kurzu i samotné studenty. Díky kladnému hodnocení budeme akce podobného druhu pořádat brzy znovu,“ dodala Marie Charvátová.

staromestska01 staromestska02
Pozvánka na výstavu nazvanou Vaše nejcennější fotografie
Umělecky pojaté mamografické snímky vystaví Euc Klinika České Budějovice, která je klinickým pracovištěm ZSF JU

Ve čtvrtém patře Euc Kliniky České Budějovice (dříve Medipont - Poliklinika Jih) na oddělení RDG se ve čtvrtek 15. září od 13 hodin koná vernisáž výstavy nazvané Vaše nejcennější fotografie, kterou tvoří umělecky pojaté mamografické snímky žen. Cílem této pozoruhodné výstavy je upozornit na důležitost pravidelných preventivních prohlídek.

S poliklinikou Euc Klinika České Budějovice spolupracuje ZSF JU dlouhodobě, a to již od roku 2001. Jedná se o klinické pracoviště, kam chodí na odborné praxe studenti oboru Radiologický asistent na RTG, CT a mamografické pracoviště s moderním přístrojovým vybavením. „Praktická výuka je zde zaměřena na ověření, uplatnění a upevnění teoretických vědomostí a dovedností získaných při výuce pod odborným vedením radiologických asistentů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Absolvent bude následně schopen provádět odborné radiologické výkony, postupy a techniky a  umožní mu to propojení všech odborných činností v péči o pacienta,“ upřesnila Alena Kladenská z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU.

nejcfoto01

Poděkování studentům z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Děkanka ZSF JU dostala v těchto dnech dopis s poděkováním od ředitele českobudějovického územního odboru Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Ing. Petra Polívky. Patří studentům, kteří byli na přelomu letošního května a června na praxi u HZS Jčk. Konkrétně se týká studentů Adély Barešové, Ivany Kuchyňkové, Františka Štolby, Lucie Tyemnyákové, Veroniky Hlaváčové a Davida Kováče. „Jmenovaní se nad rámec svých činností aktivně podíleli na vpřípravách oslav výročí 150 let profesionálních hasičů v Českých Budějovicích a účasti prezidenta republiky na naší stanici. S ohledem na výše uvedené bych chtěl ocenit ochotu, vstřícnost a aktivní přístup studentů, který kladně hodnotili všichni, kdo se na realizaci akcí podíleli. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech na této vysoké úrovni,“ uvedl plk. Polívka.

Studenti v roli figurantů při měření radiojódu ve štítné žláze u obyvatelstva
Zástupci oborů Ochrana veřejného zdraví a Radiologický asistent ZSF JU získali zajímavou zkušenost

Studenti oborů Ochrana veřejného zdraví a Radiologický asistent se ve středu 4. května zúčastnili cvičení, které uspořádal Státní ústav radiační ochrany ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Tématem bylo měření vnitřní kontaminace radionuklidem 131I po jeho uvolnění do životního prostředí v důsledku mimořádné radiační události v jaderné elektrárně.

„Radioaktivní jód, jehož poločas rozpadu je asi 8 dní a významným způsobem tedy ovlivňuje radiační situaci z hlediska krátkodobého, se dostává do organismu zejména inhalační cestou a vychytá se ve štítné žláze. Z těchto důvodů je jedním ze zaváděných neodkladných opatření po úniku radioaktivních látek jódová profylaxe,“ vysvětlila Mgr. Renata Havránková, Ph.D., z Ústavu radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU.

V rámci činností složek radiační ochrany při událostech tohoto typu měřila skupina specialistů radiační ochrany z Centrální laboratoře radiační monitorovací sítě ČR vybavená spektrometrickým systémem JodDet radiojód ve štítné žláze u obyvatelstva shromážděného na určeném místě, tedy studentů zmíněných oborů, kteří se ujali role figurantů.

stitzlaza01 stitzlaza02
Prof. Patočka měl přednášku na téma Syndrom nezdravých budov
V pondělí 2. listopadu odpoledne byl hostem českobudějovického vysílání Českého rozhlasu

Cyklus Podzimní večery v sále Sboru adventistů sedmého dne CASD, který sídlí v českobudějovické ulici Fr. Šrámka 34, pokračoval v pondělí 2. listopadu od 18 hodin přednáškou na téma Syndrom nezdravých budov. Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., který vyučuje toxikologii i na ZSF JU, se věnoval nebezpečím, která číhají na člověka doma i v dalších domech - v souvislosti s tím, že dlouhodobý pobyt v objektech zamořených chemickými látkami může vést ke vzniku „syndromu nezdravých budov“. Tento termín se používá k popisu situace, kdy lidé trpí akutními zdravotními problémy, které souvisí s dobou strávenou v budově, ale žádná konkrétní nemoc nebo příčina nebyla identifikována. Prof. Patočka byl v pondělí 2. listopadu odpoledne též hostem českobudějovického vysílání Českého rozhlasu. Záznam rozhovoru si lze přehrát z rozhlasového archivu: odkaz je součástí této zprávy.

V sále CASD bude cyklus pokračovat v pondělí 7. prosince od 18 hodin, kdy tam přijede Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., a promluví o rizicích očkování. Bude se zabývat prospěšností a riziky zejména očkování dětí a odpoví v diskusi na dotazy přítomných. Profesoři Strunecká a Patočka jsou autory dvou dílů čtenářsky velmi úspěšné knihy Doba jedová. 

budovy

Workshop na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí
Závěrečná akce projektu scienceZOOM2 byla prakticky zaměřená

Na vědecko-výzkumnou činnost katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU byl zaměřený workshop Ochrana člověka za mimořádných událostí, který se konal 1. června v budově Vltava (Uran), J. Boreckého 27 jako poslední fakultní akce z projektu scienceZOOM2.

Přednášející – Mgr. Lenka Novotná, Ing. Aleš Kudlák, Ing. Ladislav Karda, Ing. Lenka Brehovská, Ph.D, Ing. Mgr. Marie Charvátová  – seznámili 15 účastníků, zájemců z řad akademických pracovníků ZSF JU a dalších odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí, s nejnovějšími informacemi a trendy z oblasti evakuace z pohledu činnosti Hasičského záchranného sboru kraje, evakuace z pohledu činnosti orgánů obcí, obcí s rozšířenou působností a právnických osob a podnikajících osob, z oblasti připravenosti domácností na řešení mimořádných událostí, připravenosti poskytovatelů sociálních služeb na řešení mimořádných událostí a s problematikou zvláštnosti chování obyvatelstva při evakuaci.  

Akci uzavřela živá diskuse nad přednesenými tématy. Účastníci velmi kladně hodnotili především praktické zaměření celého workshopu.

ochranacloveka

ZSF JU posílila cvičení při požáru výletního parníku na Lipně
Studenti viděli v roli komparzistů, co obnáší a jak je náročná práce složek Integrovaného záchranného systému

„Je slunečné páteční odpoledne a po hladině Lipenské přehrady se plaví výletní parník Adalbert Stifter. Všech 60 lidí na palubě, 57 turistů a tři členové posádky, náhle zpozorní. Ze zadní části vyšlehne plamen, vypne motor a celá loď se ocitá v oblaku hustého dýmu. Kapitán musí neprodleně zakotvit. Někteří cestující v panice skáčou do vody, jiní spořádaně čekají na příjezd hasičů, policistů, potápěčů a vodních záchranářů,“ takto dramaticky začíná zpráva uveřejněná v Deníku v sobotu 30. května.

Týká se cvičení složek Integrovaného záchranného systému, kterého se účastnili i studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Obor Ochrana obyvatelstva před CBRNE zastupovalo 42 studentů prvního a druhého ročníku prezenční formy studia a tři pedagogové. „Taktické cvičení složek IZS bylo dobře organizované a pro studenty přínosné. V roli komparzistů se osvědčili, byli disciplinovaní a vžili se do situace. V současné době projednáváme další účast našich studentů na připravovaných cvičeních,“ shrnula Ing. Mgr. Marie Charvátová z katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU. 

Studenti těchto oborů se taktických cvičení složek IZS účastní pravidelně. Jedním z největších bylo cvičení Amok, jehož tématem byl „výskyt šíleného střelce“ ve škole.

http://ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/hasici-zachranovali-turisty-z-horiciho-parniku-20150530.html

pozarparniku01 pozarparniku02
pozarparniku03 pozarparniku04
pozarparniku05 pozarparniku06
pozarparniku07
Workshop o ochraně člověka za mimořádných událostí
Téma vyplývá z vědecko-výzkumné činnosti katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU

Workshop na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí, který je pořádaný díky projektu scienceZOOM2, se uskuteční 1. června od 10 hodin na ZSF JU v sále A objektu Vltava (Uran). Téma vyplývá z vědecko-výzkumné činnosti katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU.

Na programu jsou přednášky určené především pro učitele základních a středních škol a gymnázií, vysokoškolské pedagogy, ale také pro širokou veřejnost. Bude se mluvit o evakuaci z pohledu činnosti hasičského záchranného sboru kraje i z pohledu činnosti orgánů obcí, obcí s rozšířenou působností a právnických osob a podnikajících osob, o připravenosti domácností a poskytovatelů sociálních služeb na řešení mimořádných událostí a celou akci uzavře přednáška Zvláštnosti chování obyvatelstva při evakuaci. Vystoupí Ing. Lenka Brehovská Ph.D., Ing. Mgr. Marie Charvátová, Ing. Ladislav Karda, Ing. Aleš Kudlák a kpt. Mgr. Lenka Novotná. Podrobný program je v příloze.

Fakulta vzdělává pedagogy ze základních, středních a vyšších odborných škol
Na řadě je přednáška Nebezpečné chemické látky a přípravky a bojové chemické látky

Vzdělávací program pro pedagogy, který je zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí a ZSF JU ho naplňuje díky projektu scienceZOOM 2, pokračuje 25. února v budově ZSF JU U Výstaviště 26, a to na téma Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, bojové chemické látky. Lektorka Ing. Lenka BREHOVSKÁ, Ph.D., seznámí účastníky, a to především pedagogy ze základních, středních a vyšších odborných škol, s bojovými chemickými látkami a případy jejich teroristického zneužití, další přednáška má název Nebezpečné chemické látky a přípravky v průmyslu a poté bude následovat přednáška pojednávající o nejvýznamnějších událostech spojených se vznikem chemické havárie. 

Vzdělávací program pro pedagogy naplnil čtvrtou část
Účastníci probrali téma Jaderná energetika a havarijní připravenost

Vzdělávací program pro pedagogy, který je zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí a ZSF JU ho naplňuje díky projektu scienceZOOM 2, pokračoval 21. ledna v budově ZSF JU U Výstaviště 26, a to na téma Jaderná energetika a havarijní připravenost.

Lektor Mgr. Jiří Havránek seznámil účastníky, a to především pedagogy ze základních, středních a vyšších odborných škol, s jadernou energetikou, principem jaderné elektrárny, radiačními nehodami a haváriemi, radiační monitorovací sítí a havarijní připraveností. Posluchači se dozvěděli mimo jiné o základních typech energetických reaktorů a pozornost byla věnována také výpustem radioaktivních látek do životního prostředí a problematice nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Lektor představil také právní předpisy řešící danou problematiku a požadavky na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. Celkem má tento vzdělávací program šest částí, poslední dvě budou v únoru.

temelin

Vzdělávací program pro učitele má téma radioaktivita a záření
Přednášky v rámci projektu scienceZOOM 2 jsou na ZSF JU zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí

ZSF JU uspořádá ve středu 17. prosince v objektu U Výstaviště dvě přednášky, a to Radioaktivita, ionizující záření a zdroje ionizujícího záření (Mgr. Renata Havránková, Ph.D.) a Účinky ionizujícího záření na tkáňové úrovni (Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická). Přednášky jsou součástí projektu scienceZOOM 2 a jsou určené především pro učitele základních a středních škol a gymnázií, vysokoškolské pedagogy a širokou veřejnost. Je to druhá a třetí akce ze šestidílného cyklu přednášek organizovaných v rámci projektu Science ZOOM 2, díky němuž ZSF JU pořádá vzdělávací program zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí.

Projekt science ZOOM 2 pokračuje přednáškami pro pedagogy
První část vzdělávacího programu zaměřeného na ochranu člověka za mimořádných událostí představila Integrovaný záchranný systém

První ze šestidílného cyklu přednášek organizovaných v rámci projektu Science ZOOM 2, díky němuž ZSF JU pořádá vzdělávací program zaměřený na ochranu člověka za mimořádných událostí, se představil ve středu 26. listopadu v budově U Výstaviště Integrovaný záchranný systém.

Lektorka RNDr. Helena Majzlíková seznámila 15 účastníků, a to především pedagogů ze základních, středních a vyšších odborných škol, s historií a vývojem IZS, činností složek IZS při mimořádných událostech, se systémem komunikace v IZS a s problematikou ochrany obyvatelstva.

Na závěr přednášky měli účastníci možnost získané vědomosti ověřit prostřednictvím kvízové hry, která vznikla pro tyto cíle v projektu a poslouží dále pedagogům ke vzdělávacím účelům na základních a středních školách. 

V prosinci se uskuteční ještě dvě přednášky z tohoto vzdělávacího programu pro pedagogy, a to obě ve středu 17. 12.: Radioaktivita, ionizující záření a zdroje ionizujícího záření (Mgr. R. Havránková, Ph.D.) a Účinky ionizujícího záření na tkáňové úrovni (Mgr. Z. F. Skalická, Ph.D.). 

szoom01 szoom02
Vzdělávací program scienceZOOM 2 představí integrovaný záchranný systém
Posluchači se také seznámí s činností centra tísňového volání a s problematikou ochrany obyvatelstva

ZSF JU uspořádá ve středu 26. listopadu v objektu U Výstaviště přednášku „Integrovaný záchranný systém“, která je součástí projektu scienceZOOM 2. Je určena především pro učitele základních a středních škol a gymnázií, vysokoškolské pedagogy a širokou veřejnost. RNDr. Helena Majzlíková z Hasičského záchranného sboru nejprve posluchače seznámí s odbornou terminologií, legislativními základy a rozsahem činnosti Integrovaného záchranného systému v České republice a také se vznikem a vývojem IZS. Přednáška bude zaměřena na činnosti základních a ostatních složek IZS v praktických opatřeních při řešení mimořádných událostí. Poté se posluchači seznámí s činností technického centra tísňového volání a porozumí zásadám komunikace se složkami IZS, problematice tísňových hovorů na jednotné evropské číslo tísňového volání, technologii telefonních center tísňového volání 112, propojení základních složek IZS. Během této přednášky se lidé seznámí také s preventivně výchovnou činností. Ve čtvrté přenášce bude posluchačům vysvětlena problematika ochrany obyvatelstva: plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU se raduje z ocenění
Čestnou medaili Hasičského záchranného sboru ČR získal ing. Aleš Kudlák působící na ZSF JU

Jednu z medailí Hasičského záchranného sboru České republiky, které byly předány ve čtvrtek 23. října 2014 v prostorách Trojského zámku v Praze, obdržel také Ing. Aleš Kudlák z katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU. Čestnou medaili HZS ČR dostal za významnou a dlouhodobou spolupráci s HZS ČR v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a za pedagogickou činnost vykonávanou na Jihočeské univerzitě, kde přednáší předměty týkající se ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Tato ocenění se udělují u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostního aktu se zúčastnil také ministr vnitra ČR Milan Chovanec, který udělil čtyři medaile "Za statečnost". Generální ředitel HZS České republiky brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba dále udělil dalších 67 medailí HZS ČR, a to "Za zásluhy o bezpečnost" a "Za věrnost I. stupně", "Čestné medaile HZS ČR" a "Plakety HZS ČR".

ocenenira01 ocenenira02
Zástupci katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU přednášeli v Ostravě o bezpečnostním výzkumu
Ostravská Fakulta bezpečnostního inženýrství pořádala mezinárodní konferenci

V Ostravě se ve dnech 5. a 6. února 2014 konala mezinárodní konference s názvem „Ochrana obyvatelstva 2014", kterou pořádala ostravská Fakulta bezpečnostního inženýrství. Zástupci katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva ZSF JU na této konferenci prezentovali formou aktivní přednášky a posteru průběžné výsledky bezpečnostního výzkumu s názvem „Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace VG20132015122“.  Jejich prezentace se setkala s velkým ohlasem odborníků v oblasti krizového a havarijního plánování.

prednaskaostrava

Prof. Jiří Patočka přednáší v Hradci Králové o syndromu nezdravých budov
Rizika dlouhodobého pobytu v domech zamořených chemickými látkami

Spoluautor knih Doba jedová 1 a 2 prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., který vyučuje na Zdravotně sociální fakultě JU toxikologii, zažívá rušný listopad. V souvislosti s vydáním knih na Slovensku absolvoval nedávno s kolegyní a spoluautorkou knih prof. Annou Struneckou přednášku nazvanou Co nás zabíjí v dnešní době jedové? Zároveň pokračuje jeho pravidelná spolupráce s poradnou ADRA Nomia v Hradci Králové, kde nedávno mluvil na téma Je náš domov bezpečný?

Nyní ho ve středu 27. listopadu opět v tomto královéhradeckém centru čeká poslední letošní přednáška s rodinnou tematikou. Prof. Jiří Patočka tentokrát bude hovořit na téma SYNDROM NEZDRAVÝCH BUDOV. Lidé se dozvědí, jaká nebezpečí na ně číhají přímo v jejich domovech, jaké chemikálie se uvolňují z podlah, nábytku i záclon a jaké zdravotní problémy to může způsobit dospělým i dětem. Dlouhodobý pobyt v domech zamořených chemickými látkami totiž může vést ke vzniku „syndromu nezdravých budov“. Tento termín se používá k popisu situace, kdy lidé trpí akutními zdravotními problémy, které souvisí s dobou strávenou v budově, ale žádná konkrétní nemoc nebo příčina nebyla identifikována.

Zdravotně sociální fakulta měla významné zastoupení při cvičné akci AMOK 2013
Studenti se zúčastnili velkého taktického cvičení

Role figurantů při cvičení  jihočeské zásahové jednotky i ostatních složek integrovaného záchranného systému se 10. října zhostilo 42 studentů ZSF JU z oboru Civilní nouzová připravenost a Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. Zapojili se do nácviku záchranné akce po simulovaném krvavém masakru ve škole v Lišově. Scénář byl dramatický: Do školicího policejního střediska dopoledne vnikli dva ozbrojení střelci 
a rozpoutali krvavý masakr. Přepadli a ubodali vrátnou a ze zbrojního skladu ukradli samopaly, kterými postříleli nic netušící frekventanty. Přivolaní policisté pak jednoho z pachatelů na místě zastřelili a druhý při obklíčení spáchal sebevraždu. Podobné cvičení, kterého se účastnilo asi dvě stě figurantů, se na jihu Čech uskutečnilo poprvé. Zraněné frekventanty představovali studenti ZSF JU, pedagogický dozor zajistili Ing. Líbal a Mgr. Charvátová. Akce připoutala velkou pozornost novinářů, podrobnosti o ní se lze dočíst například v těchto odkazech na internetové zpravodajství.

http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/sileny-strelec-zmasakroval-zaky-skoly-policiste-cvicili-20131011.html

http://www.policie.cz/clanek/policista-se-mstil-amok-2013.aspx

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/byvaly-policista-postrilel-studenty-nastesti-jen-cvicne.html

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/213061/masakr-v-ceske-skole-radi-tu-silenci-jako-v-usa-jak-zareagovala-policie.html

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AGlK_rATkFE#t=430

Návštěva z Ruska na katedře radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva
ZSF JU opět po roce přivítala studenty ze Sankt-Petěrburgu.

Po roce přivítala katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva znovu návštěvu z Ruské federace ze Sankt-Petěrburgu. Čtyři studenti s pedagogem Dr. Denisem K. Alexeevem přijeli z  Hydrometeorologické univerzity z  Fakulty ekologie a environmentální fyziky, oddělení aplikované ekologie. Ve dnech od 10. září do 21. září zorganizovali pracovníci katedry pro ruské studenty odborný i kulturní program, který shrnula referentka katedry Alena Kladenská:

Nejdřív si studenti prohlédli kampus Jihočeské univerzity a při návštěvě rektorátu a akademické knihovny ocenili moderní zázemí a technické vybavení budov. Na Zdravotně sociální fakultě pak navštívili dozimetrickou laboratoř, kde jim Ing. Singer předvedl ukázku radiometru, elektrických osobních dozimetrů, měřiče termoluminiscenčních detektorů, spektrum na mnohakanálovém analyzátoru a postup při měření jednokanálového měřiče. Zajímali se o zdroje ionizujícího záření používané v této laboratoři.

Ve Státním úřadu  pro jadernou bezpečnost studenty především zaujaly mobilní soupravy s přístroji na měření radonu pro terénní pracovní skupiny radiační monitorovací sítě.

Zahraniční návštěva projevila velký zájem o přednášku doc. Frieda Zölzera o  radioekologii, protože tímto tématem se přímo zabývají. Doc. Zölzer zodpověděl dotazy ohledně obsahu radionuklidů např. v mořské vodě, v lesní půdě, v houbách a v kančím mase. Svou přednáškou mladé ekology zaujal a na závěr proběhla živá diskuse.

V informačním centru Budějovického Budvaru si studenti prohlédli expozici "Příběh budějovického piva". Byli seznámeni s historií artézských vrtů, ze kterých se získává voda pro výrobu piva. Navštívili varnu, což je centrum výroby a bývá označována za srdce pivovaru.  Poznali technologický proces dokvašování a zrání piva  ve sklepích a byli provedeni stáčírnou. 

Závěrem byla pro studenty připravena exkurze v areálu HZS JčK, kde získali informace o všech činnostech, které HZS JčK zabezpečuje. Navštívili takzvaný polygon, což je trenažér pro orientaci hasičů v zakouřeném prostoru, vyzkoušeli si dýchací přístroje, manipulaci s hydraulickými kleštěmi a prohlédli si vozový park včetně vybavení.

Ve volném čase podnikli několik výletů, z nichž je nejvíce nadchla nejatraktivnější památka Česka, renesanční zámek Hluboká. Za poznáváním okolní přírody vyrazili na nedaleký Dívčí kámen a vydali se také do rakouského Lince. Všechny exkurze se podařilo zajistit v ruském jazyce a studenti byli s průběhem stáže spokojeni.

navstevarusko01 navstevarusko02
navstevarusko03 navstevarusko04
navstevarusko05
Dobu jedovou přeložili do slovenštiny
Knihy Doba jedová 1 a 2, které se staly bestsellery v České republice, vychází nyní i ve slovenštině.

Po úspěchu knih Doba jedová 1 a 2, které se staly Bestsellery roku 2011 a 2012, vychází tento titul i ve slovenštině. Autory jsou profesoři Anna Strunecká a Jiří Patočka, který vyučuje toxikologii na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

První díl Doby jedové ve slovenském překladu už je na světě a k jeho uvedení na trh se bude 28. června v Bratislavě konat tisková konference. Druhý díl vydavatelství Príroda chystá a měl by vyjít během jednoho až dvou měsíců.

dobajedova

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1