• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Hosté z Albánie rozvíjejí na Zdravotně sociální fakultě JU spolupráci zaměřenou na sociální témata

Hosté z Albánie rozvíjejí na Zdravotně sociální fakultě JU spolupráci zaměřenou na sociální témata

Osmičlenná skupina z Barleti University v albánské Tiraně v rámci kreditové mobility strávila celý minulý týden na Zdravotně sociální fakultě JU. Při svém pobytu navštívila také katedru tělesné výchovy a sportu a katedru psychologie Pedagogické fakulty. Na rektorátu Jihočeské univerzity albánské kolegyně a kolegy přijali rektor JU prof. Bohumil Jiroušek a prorektorka pro zahraniční vztahy doc. Radka Závodská. Dvě albánské pedagožky, Assoc. Prof. Dr. Erika Melonashi a Lejda Abazi, PhD., přijely do Českých Budějovic na výukový pobyt a se svým příspěvkem vystoupily na konferenci o autismu pořádané Zdravotně sociální fakultou v pondělí 10. října. Čtyři administrativní pracovníci absolvovali školení se zaměřením na internacionalizaci a na program Erasmus+. Součástí skupiny byli rovněž Artan Shytaj, prorektor pro studijní záležitosti Barleti University, a vedoucí katedry sportu Artan Pogony.

Ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU doc. Jitka Vacková vnímá Albánii jako zemi plnou podnětů právě pro obory týkající se sociální práce, která se tam v současné době významně rozvíjí. Proděkanka Faculty of Social Sciences, Tourism and Sports Erika Melonashi označila zaměření Zdravotně sociální fakulty, která propojuje zdravotnické a sociální obory, za perfektní kombinaci. Je profesí psycholožka a zkoumá zdraví ze tří pohledů – z aspektů sociálních, medicínských i psychologických. Věnuje se i tomu, jaký vliv mají na zdraví jednotlivé typy osobností, a to i v souvislosti s průběhem onemocnění covid-19.

Albánie je historicky blízká České republice. Obě spadají do regionu Eastern Europe, který má některé společné rysy, a přesto velmi rozmanité zkušenosti. „Tato země dlouhodobě zažívá migraci, což je z hlediska současné situace u nás také velmi přínosné téma. Sociální práce tam má odlišné způsoby financování než u nás – a i tato skutečnost nás může inspirovat,“ vysvětlila doc. Vacková. Rozvíjející se sociální práce v nové albánské občanské společnosti vykazuje historické i vývojové podobnosti vzniku, které jsou patrné i v České republice. O to je tato spolupráce významnější. Přerušení historického vývoje oboru způsobeného komunistickým režimem, který do určité míry nepřipouštěl a zakrýval sociální problémy, s sebou nese enormní potřebu metodologického ukotvení oboru jako vědní disciplíny, včetně rozvoje metod a technik sociální práce, které by absolventi využívali v praxi.

Spolupráce obou škol se zrodila již v roce 2017 v USA na univerzitě v Clemsonu v Jižní Karolíně při přípravě společné výuky pro studenty doktorského studijního programu s názvem International Family and Community Studies, který je nabízen studentům z celého světa Institutem for Family and Neighborhood Life (Clemson, USA). „Společná práce odhalila, že Barleti University nově připravuje studijní program pro sociální pracovníky, jehož kvalitě by významně prospěla mezinárodní zkušenost a podpora. Albánie je historicky blízká České republice, obě spadají do regionu Eastern Europe, který má některé společné rysy, a přesto velmi rozmanité zkušenosti,“ upřesnila doc. Vacková. Taktéž připravený předmět pro doktorandy univerzity v Clemsonu zohledňoval tuto extrémní znalostní výhodu a ukázal se jako vysoce zajímavý zejména pro účastníky, ale i pro vyučující, kteří na něm participovali (vedle Albánie a ČR zde byly zahrnuty Bělorusko a Moldavsko). Předmět byl realizován v zimním semestru v roce 2018 prostřednictvím programu Adobe Connect a v jeden čas se jej mohli účastnit vyučující i studenti z různých částí světa.

Spolupráce vedoucí k rozvoji oboru má tedy dvě stěžejní linie: metodologickou a profesní – zejména získání znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti metod i technik kvalitativního, kvantitativního a smíšeného výzkumu (mixed methods) a zároveň v oblasti metod a technik sociální práce, které se uplatňují ve všech rovinách – individuální, rodinné, skupinové, ale i komunitní sociální práce jako klíčového nástroje pro řešení společenských nerovností.

Albánie jako součást balkánského regionu je extrémně významná pro pochopení historických, ale i současných migračních strategií obyvatel Evropy. Nový bakalářský studijní program Sociální práce na ZSF JU je jednou ze svých specializací zaměřen na migraci a uprchlictví, proto je znalost Balkánského poloostrova z hlediska územního, historického vymezení jednou z důležitých součástí kurikul. Politické rozdělení, komplikované mezinárodní ukotvení vybraných regionů (zejména Kosovské republiky) představuje velmi složitou problematiku, kterou by bylo díky připravované mobilitě možné pochopit a začlenit do výuky studentů. „Z tohoto důvodu vnímáme přijíždějící pedagogy jako důležitou součást přípravy budoucích sociálních pracovníků, kteří se budou orientovat na integraci cizinců v České republice,“ dodala doc. Vacková.

Projekt Erasmus+ je zaměřený právě na rozvoj spolupráce ve vědecké i profesní oblasti sociální práce, na výměnu pedagogů a studentů, která vede k posílení mezinárodních vztahů. Trvá do června roku 2023; v současné době je na ZSF JU na pět měsíců Adrian Gjonaj, který se aktivně účastní výuky a část svého pobytu stráví na praxi. Další plánované mobility se týkají studentů magisterského a doktorského studia. Během tohoto setkání se podařilo spolupráci rozšířit, takže je do ní nyní zapojena i Pedagogická fakulta JU, kde hosté z Albánie navštívili i Laboratoř funkční zátěžové diagnostiky.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1