• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Intenzivní výměna zkušeností s osobnostmi amerického ošetřovatelství na College of Nursing Ohijské státní univerzity

Intenzivní výměna zkušeností s osobnostmi amerického ošetřovatelství na College of Nursing Ohijské státní univerzity

Od 29. října do 12. listopadu 2022 absolvovala prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU, zahraniční studijní pobyt na College of Nursing Ohijské státní univerzity. Díky tomu mohla dva týdny intenzivně spolupracovat s velkými osobnostmi amerického ošetřovatelství. College of Nursing na Ohijské státní univerzitě byla založena již v roce 1914 a v průběhu své existence prošla mnoha změnami, které byly vyvolané rozvojem amerického ošetřovatelství a rozvojem vzdělávání sester. V současnosti fakulta nabízí vynikající vzdělávací programy, realizuje špičkový výzkum a má významná centra: centrum pro Evidence-based Practice (praxe založené na důkazech) a centrum pro Healthcare Innovation and Leadership (pro inovace a vedení ve zdravotnictví). Všichni studenti jsou vyučováni a vedeni k tomu, aby inovovali, měli vizi, realizovali a byli zaměřeni na wellness, pracovali na základě nejlepších důkazů a celoživotně se učili.

Tento studijní pobyt navazoval na již zahájenou spolupráci, v jejímž rámci navštívila v červnu letošního roku naši fakultu profesorka Susan O'Hara, PhD, MPH, RN. Profesorka Tóthová měla během svého pobytu bohatý odborný program. Měla možnost se seznámit s jednotlivými studijními programy, které jsou na fakultě realizovány, a porovnat rozdíly ve vzdělávání a kompetencích sester v České republice a USA, a to nejen na základě prostudovaných dostupných zdrojů, ale i na základě diskuse s odborníky, řediteli i garanty studijních programů. Proděkanka pro akademické záležitosti a inovace ve vzdělávání prof. Cindy Anderson, PhD, RN, APRN-CNP, ANEF, FAHA, FNAP, FAAN, ji informovala, jak jsou studijní programy přizpůsobovány potřebám společnosti, resp. zdravotnického systému. S proděkankou pro výzkum a inovaci prof. Mary Beth Happ, PhD, RN, FAAN, FGSA, hovořila o zaměření výzkumu i financování výzkumu na College of Nursing a o financování výzkumu v ošetřovatelství na národní úrovni. Fakulta má i klíčovou wellness strategii. Prof. Sharon Tucker, PhD, APRN-CNS, NC-BC, FNAP, FAAN, je na pozici proděkana pro podporu zdraví a pohody (Health Promotion and Well-being). Preventivní aktivity orientuje fakulta nejen směrem k veřejnosti, ale stará se i o zdraví svých zaměstnanců a studentů. Proděkanka představila výzkumné aktivity tamní fakulty, které jsou zaměřeny na prevenci zdraví. „Paní proděkance jsem podrobně představila i naše výzkumné projekty, ve kterých se zaměřujeme na preventivní činnosti a snažíme se o celkové posilování vědomí společnosti o zdraví a jeho nutnosti pro spokojený život,“ říká prof. Tóthová.

Do odborného programu byl zařazen i třídenní kurz zaměřený na Evidence-based Practice. Kurz byl realizován s centrem „Helene Fuld Health Trust National Institute for Evidence-based Practice in Nursing and Healthcare“ pro učitele vyučující Evidence-based Practice. Absolvování kurzu bylo velkým zážitkem nejen pro prof. Tóthovou, ale i pro dr. Martina Červeného, který svůj měsíční pobyt na College of Nursing jako student doktorského programu ošetřovatelství zahájil právě tímto kurzem. Úvodní přednášku v kurzu měla zakladatelka centra prof. Bernadette Mazurek Melnyk, PhD, APRN-CNP, EBP-C, FAANP, FNAP, FAAN, která je v současnosti i děkankou College of Nursing. „Nikdy jsem nepředpokládala, že se s ní osobně setkám – již asi deset let učím předmět Evidence-based Nursing z jejích knih,“ podotýká prof. Tóthová. Prof. Melnyk je pro své klinické znalosti a inovativní přístupy k široké škále zdravotnických problémů uznávanou osobností na národní i celosvětové úrovni. Poskytuje konzultace zdravotnickým zařízením a vysokým školám po celém světě v oblasti zlepšování kvality péče prostřednictvím zavádění a udržování praxe založené na důkazech. „Při setkání s paní děkankou jsme projednali další možnosti spolupráce v ošetřovatelství. Nesmírně mě těší, že navzdory své zaneprázdněnosti je velice otevřená pro další rozvoj spolupráce,“ dodává prof. Tóthová.

O možnosti spolupráce v oblasti posílení a zkvalitnění výzkumných činností v českém ošetřovatelství jednala prof. Tóthová s prof. Dianne Morrison-Bedy, PhD, RN, FNAP, FAANP, FAAN, ředitelkou pro talenty a globální strategii. Prof. Morrison-Bedy je držitelkou několika ocenění za výzkumnou činnost a získala více než 12 milionů dolarů na financování svého výzkumu. „Jsem velice ráda, že paní profesorka k nám v říjnu 2023 přijede na třítýdenní pobyt jako Fulbright specialista. Diskutovaly jsme již i o jejím podrobném programu – připravujeme ho tak, aby její pobyt byl přínosem pro posílení našeho výzkumu v oboru,“ říká prof. Tóthová. Prof. Morrison-Bedy je rovněž supervizorkou dr. Červeného během jeho studijního pobytu. Garantuje, že všechny cíle jeho pobytu budou splněny.

Prof. Susan O’Hara, PhD, MPH, RN, BA, EDAC, FNIHD a prof. Michael Ackerman, PhD, RN, FCCM, FNAP, FAANP, FAAN podrobně představili studijní program „Master of Healthcare Innovation Program“ a Centrum pro inovace, které bylo založeno, aby sdružovalo lídry v oblasti inovací, podnikání, vzdělávání, praxe a výzkumu a spolupracovalo na nápadech, projektech a vytváření znalostí s cílem zlepšit zdraví a blahobyt populace. „Během návštěvy centra nám v praxi představili, jak lze během krátké doby vytvořit něco nového, inovativního – spontánně nám vytvořili a vyhotovili památku, která potvrzuje naši spolupráci: do upomínkového předmětu ve tvaru státu Ohio napsali „Ohi“ a písmeno „o“ nahradili logem naší fakulty,“ vzpomíná prof. Tóthová. Ke každé její pracovní cestě patří i návštěva zdravotnického zařízení. Univerzitní nemocnice je velice významná i se svými výzkumnými centry. Podrobně byla představena nemocnice „The Ohio State University Wexner Medical Center“, především organizace a systém ošetřovatelské péče.

V závěru prof. Tóthová shrnula: „Pobyt na The Ohio State University College of Nursing byl pro mě velice přínosný. Získala jsem nové informace, vědomosti a zkušenosti, ale hlavně další nápady, se kterými podrobně seznámím kolegyně a kolegy na ústavu. Spolupráce s tak vynikající institucí, která je otevřená spolupráci s námi, může jen přispět k dalšímu rozvoji oboru ošetřovatelství na naší fakultě. V závěru bych ráda poděkovala za finanční podporu, kterou jsem obdržela od naší univerzity a fakulty. Rovněž bych chtěla poděkovat prof. Morrison-Bedy, která zajistila finanční podporu i ze strany její univerzity.“

Stáž prof. Tóthové byla financována ze zdrojů projektu: "Rozvoj JU – Kapacity pro VaV II číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638".

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1