• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Jihočeský kraj uspořádal na naší fakultě již druhé setkání odborníků zaměřených na prevenci

Jihočeský kraj uspořádal na naší fakultě již druhé setkání odborníků zaměřených na prevenci

Konference nazvaná „Možnosti a cesty sociální prevence, preventivní svět kolem nás“ přivedla ve čtvrtek 9. listopadu na naši fakultu 120 odborníků z celého Jihočeského kraje, kteří se zabývají problematikou prevence kriminality a rizikového chování. Jednalo se zejména o manažery prevence kriminality jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, asistenty prevence kriminality, pracovníky městských a obecních policií, poskytovatele sociálních služeb a školní preventisty. Účastníci zaplnili největší přednáškový sál E, z něhož bylo dění přenášeno i do vedlejšího sálu F, kde přednášky poslouchali naši studenti sociálních programů a další zájemci.

Konference se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., a Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D., a děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, která akci zahájila. Program byl velmi pestrý, mezi osmi příspěvky byly i dva, které připravily kolegyně z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU: Psychohygiena jako prostředek prevence sebepoškozování a suicidálního chování (doc. PhDr. Bc. Alena Hricová a Ph.D., Mgr. Klaudie Němečková) a Mentoringové programy jako prevence rizikového chování (Mgr. Bohdana Břízová, PhD.). Akci moderovala Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. Takto zaměřené akce podle ní na naši fakultu patří a jsou jak významnou příležitostí pro naše vyučující, tak dalším zdrojem informací pro naše studenty sociálně zaměřených studijních programů. „Všude, kde sociální pracovníci působí, se prevence řeší – ať jsou to krizová, či nízkoprahová centra, nebo různé další sociální služby. Daná problematika má velkou návaznost na školství, takže je tady hodně metodiků prevence a výchovných poradců, protože se jedná o velmi aktuální téma na základních a středních školách. Všichni potřebují být v obraze, protože mnohdy se jedná o extrémní problémy řešené i ve spolupráci s policií,“ zhodnotila dr. Baloun. Užitečné a velmi aktuální informace přivezl například Dr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA, který promluvil o nových návykových látkách u dospívajících, jako je kratom, HHC a nikotinové sáčky, či nyní velmi diskutovaný energetický nápoj Prime.

V krátké době je to již druhá konference věnovaná otázkám prevence, kterou na naší fakultě uspořádal Jihočeský kraj: 18. a 19. 10. tyto naše přednáškové sály hostily Krajskou konferenci primární prevence rizikového chování Jihočeského kraje. Konference zaměřené na téma prevence, ať již kriminality, rizikového chování, nebo závislostí, pořádá Jihočeský kraj v průměru čtyřikrát ročně. „S vaší fakultou spolupracujeme pravidelně a vnímáme ji jako důležitého partnera. Prostřednictvím vzájemné spolupráce tak dochází k propojení teoretických znalostí s jejich praktickým využitím. Témata se snažíme přizpůsobit aktuálním požadavkům a celospolečenským problémům, jako např. rasismus, extremismus, prevence rizikového chování ve školách, osoby bez domova, zvládání konfliktní komunikace, nové trendy v oblasti užívání drog, dětské gangy, prevence v oblasti obchodování s lidmi a mnohé další,“ shrnula Mgr. Alena Schumann, vedoucí Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí Jihočeského kraje.

Dodala, že každá takto zaměřená konference je výjimečná, a to právě z důvodu rozmanitosti vybíraných a diskutovaných témat. „Pozitivně vnímáme také to, že se mohou, byť jen na několik hodin, společně setkat odborníci z oblasti prevence (primární, sekundární, terciální), vyměnit si své zkušenosti a příklady dobré praxe, navázat nové kontakty. Spolupráci expertů napříč různými obory vnímáme jako klíč k vytváření dobrých služeb pro veřejnost,“ uvedla. Již nyní přemýšlí s kolegy nad dalšími tématy, která aktuálně rezonují celou společností – patří k nim například aktuální trendy v kyberprevenci, rizika internetu a komunikačních technologií. „Budeme rádi, pokud i při těchto dalších plánovaných konferencích nám bude Zdravotně sociální fakulta JU partnerem,“ dodala Mgr. Alena Schumann.

Obdobně zhodnotil spolupráci s naší fakultou také krajský protidrogový koordinátor Mgr. Marek Nerud po skončení Krajské konference primární prevence rizikového chování Jihočeského kraje konané v polovině října. Tato konference byla dokonce dvoudenní a její součásti bylo i několik workshopů. Zúčastnilo se jí 140 odborníků z Jihočeského kraje i z Plzně, mezi nimiž byli školní metodici prevence, školní psychologové, sociální pedagogové, pracovníci pedagogicko psychologických poraden, ředitelé škol, pegagogové i pracovníci z neziskových organizací. „Oblast duševního zdraví je velmi široké téma a má mnoho souvislostí. Je prokazatelné, že psychické problémy u dětí i mládeže přibývají a bohužel narůstá i počet sebevražd," vyjmenoval Nerud, podle něhož je dobře, že se děti i rodiče už méně bojí o těchto tématech mluvit.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1