• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Konference o prevenci kriminality přivedla na naši fakultu téměř sto odborníků

Konference o prevenci kriminality přivedla na naši fakultu téměř sto odborníků

Celodenní konference na téma „Prevence kriminality a rizikového chování optikou Jihočeského kraje“, kterou 18. května uspořádal Krajský úřad ve spolupráci se ZSF JU v budově Vltava/Uran, přivedla na naši fakultu 95 účastníků. Byli to profesionálové z řad jihočeských pracovníků neziskového sektoru, městských a obecních policií, asistentů prevence kriminality, sociálních kurátorů pro dospělé, romských poradců obecních úřadů i preventistů ze škol.

Smyslem konference bylo nabídnout odborníkům z praxe platformu pro debatu s kolegy z jiných krajů, a otevřít tak prostor pro sdílení dobré praxe, která je inspirativní. Dalším úkolem akce bylo účastníky seznámit s aktuálním stavem v mnoha oblastech, které se dotýkají prevence kriminality a dalších palčivých témat. „To, co bylo na konferenci cenné, byla živá debata, která často nekončila ani o přestávkách a dosvědčovala, že lidé, kteří na konferenci přišli, si chtějí vyměňovat informace a sdílet právě dobrou praxi,“ shrnul za organizátory PhDr. Salim Murad, PhD., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU.

Mezi řečníky na konferenci byla i doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, která publikum zaujala svým živě předneseným příspěvkem Radikalizace a inklinace k násilí v bezpečnostních souvislostech. Důkazem zájmu o daná témata a také potřebnosti platformy pro dialog o problematice bylo i to, že účastníci vytrvali do odpoledních hodin. V závěru vystoupili kpt. mgr. Petr Konrád a vrchní komisařka kpt. Bc. Pavla Tulach Tůmová, kteří měli velmi zajímavé příspěvky k současnosti pobytu cizinců na území Jihočeského kraje.

Celá konference, která vznikla z iniciativy Krajského úřadu, se uskutečnila pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., a děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Ivany Chloubové, Ph.D. Obě promluvily v úvodu konference právě o potřebě propojování akademické půdy s praxí. „Můžeme konstatovat, že to se podařilo naplnit nejen v den konference, ale že i tato akce samotná je výsledkem intenzivní spolupráce fakulty s praxí, a že je zájem o tuto spolupráci i ze strany pracovníků výše zmíněných specializací,“ shrnul dr. Murad, podle něhož je na podzim v plánu pokračování.

 

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1