• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Kurz Silní rodiče – Silné děti® je ve své polovině, další se chystá na jaře 2022

Kurz Silní rodiče – Silné děti® je ve své polovině, další se chystá na jaře 2022

Do své druhé poloviny vstoupí v lednu kurz Silní rodiče – Silné děti®, který ZSF JU od letošního listopadu nabízí v rámci celoživotního vzdělávání. Vedou ho vyškolené lektorky Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU a Mgr. Andrea Schönbauerová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. O lekce tohoto zaměření je velký zájem, proto organizátoři na jaře 2022 chystají druhý běh kurzu.

Kurz Silní rodiče – Silné děti® je vzdělávacím a zážitkovým kurzem pro rodiče, budoucí rodiče či prarodiče pečující o vnoučata a další zájemce, kteří se věnují výchově dětí. „Témata posilují rozvoj rodičovských kompetencí a výchovu bez násilí na dětech ve všech rovinách,“ upřesnila odborná garantka a lektorka dr. Renata Švestková, která se na práci s rodiči a dětmi dlouhodobě zaměřuje. Nyní je v kurzu jedenáct aktivních účastnic. Od listopadu už absolvovaly tři lekce, v nichž se věnovaly šesti tématům: probíraly například, jak je důležité soustředit se na pozitivní stránky dítěte, jak mu lépe naslouchat, že vzor působí lépe než slova, že jazyk vytváří realitu apod.

Jednou z hlavních myšlenek je napomáhat k vytváření takové rodiny, v níž všichni rádi žijí, ve které sice přirozeně dochází ke sporům, ale nikdo není ponižován, a kde jsou respektováni všichni členové rodiny. Na programu posledního letošní setkání byly výchovné styly, zpětná vazba a empatické naslouchání. „Kurz probíhá v příjemné, přátelské atmosféře a naše setkávání je velmi obohacující jak pro účastnice, tak i pro nás jako lektorky,“ zhodnotila dr. Andrea Schönbauerová z UOP.

Do obsahu kurzu patří i práva dítěte a jeho základní psychické potřeby, model pěti pilířů vývoj podporující výchovy, verbální a neverbální komunikace, otevřené vyjadřování pocitů, projevování lásky, důvěry a uznání apod. Na přípravě tohoto kurzu se v rámci práce pomocné vědecké a pedagogické síly podílí i studentka 3. ročníku studijního programu Zdravotně-sociální péče Alena Šturmová. „Připravily jsme pro účastnice kurzu příjemné vánoční prostředí a malé překvapení v podobě návštěvy Snoezelen místnosti. Měly tam možnost relaxovat a na chvíli si odpočinout od každodenních starostí,“ popsala setkání 3. prosince. Další témata přijdou na řadu v lednu, poslední pak 4. února. Na jaře 2022 se chystá další kurz na toto téma, jehož mottem je: „Jak silný, statečný a vstřícný je rodič, tak silné je jeho dítě.“ Zájemci se mohou hlásit do 13. 3., výuka začne 25. března. Více informací a přihlášku naleznete ZDE

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1