• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Mezinárodní ošetřovatelské sympozium připomíná odkaz zakladatelky profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale

Mezinárodní ošetřovatelské sympozium připomíná odkaz zakladatelky profesionálního ošetřovatelství Florence Nightingale

Prestižní mezinárodní sympozium, u jehož zrodu stála Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, začala ve čtvrtek ráno a potrvá do pátečního odpoledne. Vzhledem k omezením, která přinesla pandemie koronaviru, se tentokrát koná online. Jedná se již o třináctý ročník této konference, v jejímž organizování se střídají univerzity v rámci Visegrádské čtyřky. Partnerskými univerzitami jsou spolu se ZSF JU ještě Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře na Slovensku, Univerzita Debrecen v Maďarsku a Univerzita Řešov v Polsku.

 Původně byl termín naplánován na loňský podzim, akce se měla opět konat na naší fakultě. Avšak v té době nebylo možné pořádat vůbec žádná setkání, natož mezinárodní. Aby organizátoři předešli komplikacím, rozhodli s časovým předstihem, že třináctý ročník této konference se odehraje formou online. Ústřední téma připomíná význam odkazu Florence Nightingale, protože v minulém roce uplynulo 200 let od narození této osobnosti, která zásadně ovlivnila vývoj oboru ošetřovatelství v celém světě.

 „Je mi velice líto, že konference neprobíhá prezenčně a že nemáme možnost osobně se setkat s kolegy a kolegyněmi ze států Visegrádské čtyřky. Do programu konference jsou zařazeny velice zajímavé příspěvky alespoň touto formou tedy máme možnost se seznámit s výzkumnými a pedagogickými aktivitami, které kolegové na svých univerzitách realizují,“ uvedla prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Na konferenci zazní více než 40 přednášek na různá témata. Jsou přihlášeni zahraniční účastníci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, ale i z Německa. Program spolu s odkazem na její konání je dostupný na následujících stránkách: http://konference.zsf.jcu.cz/MezinarodniSympozium

Tradice těchto kongresů, které si již získaly velké mezinárodní renomé, se zrodila v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta JU totiž od roku 2001 začala každoročně organizovat Jihočeské ošetřovatelské dny, které postupně lákaly stále více zahraničních účastníků, až se z těchto odborných setkání vyvinulo sympozium. První ročník se proto konal v Českých Budějovicích a ve spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami se od roku 2008 ujalo pravidlo, že pořádání každého následujícího sympozia zajišťuje další z univerzit. Nyní je tato akce důležitým fórem pro zdravotníky nejen ze států tzv. Visegrádské čtyřky, ale také z dalších zemí.

Florence Nightingale se stala průkopnicí ošetřovatelství. Její prozíravé nápady a reformy měly významný podíl na profesionalizaci zdravotní péče a některé z nich jsou stále podkladem pro současné ošetřovatelství. Zasloužila se o proměnu ošetřovatelství v respektovanou profesi. Svými činy a úsilím o reformu zdravotní péče výrazně ovlivnila kvalitu poskytované péče nemocným v 19. a 20. století. Překážku v tehdejší době nepředstavovalo pouze prostředí, ve kterém se nemocní nacházeli, ale také nedostatečná vzdělanost sester. Florence Nightingale si tento problém uvědomovala a na základě toho iniciovala založení první odborné školy pro sestry The Nightingale Home and Training School for Nurses, St. Thomas’s Hospital. Rovněž se zasloužila o zlepšení standardu zdravotní péče, publikovala více než 200 knih, zpráv a letáků o organizaci nemocnic, které jsou i v dnešní době čteny širokou veřejností a vysoce respektovány. Narodila se 12. května 1820 v italské Florencii – a právě v čase 200. výročí jejího narození se ve světě i u nás výrazně projevily dopady pandemie nového typu koronaviru, která upozornila na nelehkou pracovní náplň sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Veřejnost si více uvědomila potřebnost a význam těchto profesí, což zvýšilo jejich prestiž. V této souvislosti nelze opomenout důležitost vzdělávání sester, které jim umožňuje poskytovat adekvátní a kvalitní péči.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.