• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Návštěva v Albánii prohloubila spolupráci s Barleti University a prezentovala naši fakultu také na Tirana University

Návštěva v Albánii prohloubila spolupráci s Barleti University a prezentovala naši fakultu také na Tirana University

Pedagogové ze Zdravotně sociální fakulty JU absolvovali ve dnech 23. až 29. října studijní cestu do Albánie, která byla výsledkem dlouholeté spolupráce ředitelky Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) ZSF JU doc. Mgr. et Mgr. Jitky Vackové, Ph.D., s albánskými partnery zejména na poli sociální práce. Pobytu na partnerské Barleti University v albánské Tiraně se zúčastnila Ing. Radka Prokešová, Ph.D., z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích a za USV byli kromě doc. Vackové v Albánii ještě PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., a PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Spolupráce obou škol se zrodila již v roce 2017 v USA na univerzitě v Clemsonu v Jižní Karolíně. Albánie je historicky blízká České republice, což přináší mnoho témat pro naše vyučující a studenty. Nyní zástupci ZSF JU v Tiraně absolvovali v rámci programu Erasmus+ intenzivní studijní program, který se skládal z přednášek všech účastníků na partnerské univerzitě a dále pak z výměny příkladů dobré praxe v oblastech výzkumu a praxe zúčastněných. Na Barleti University se tým Zdravotně sociální fakulty setkal s vřelým přijetím a těšil se pozornosti vedení univerzity, o čemž svědčí mimo jiné dvě setkání s rektorkou univerzity Prof. Suzanou Guxholli, mezinárodně známou ekonomkou. Mimo jiné zavzpomínala na své spojení s českým světem, kterého se jí dostalo díky jejímu učiteli profesoru Janu Švejnarovi.

K důležitým momentům pobytu v Tiraně patřilo též jednání na veřejné a největší univerzitě v Albánii Tirana University. Naši kolegové tam navázali spolupráci s Fakultou sociálních věd, která se mimo jiné věnuje i sociální práci. Delegaci z Jihočeské univerzity přijal děkan fakulty Prof. Dr. Edmond Rapti a proděkanka Prof. Asoc. Dr. Rudina Rama. Na Tiranské univerzitě měli naši pedagogové možnost oslovit zaplněnou aulu Fakulty sociálních věd: představili Zdravotně sociální fakultu JU a přiblížili možnosti studia, do něhož se studenti tiranské univerzity mohou hlásit v rámci magisterského oboru European Master in Migration and Intercultural Relations a jehož českou část zajišťuje Jihočeská univerzita (www.emmir.org).

Vedle programu na akademické půdě obou univerzit byla důležitá i možnost seznámit se s praxí institucí, jako bylo například komunitní centrum v Tiraně, nebo nahlédnutí do albánských dějin v muzeu House of Leaves, kde účastníci diskutovali i o moderní historii Albánie. „Program byl v mnoha ohledech inspirativní a zájem studentů i albánských akademiků je příslibem pro další rozvoj spolupráce,“ shrnul dr. Murad.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1