• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Odborná konference „Život s autismem“ umožnila rozebrat problematiku v širokých souvislostech

Odborná konference „Život s autismem“ umožnila rozebrat problematiku v širokých souvislostech

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala ve čtvrtek 11. listopadu ve spolupráci s organizací Jiné děti, z. s., 3. ročník odborné konference „Život s autismem“. Měla nabitý program až do pozdního odpoledne a nabídka témat byla velmi pestrá: například přednášky od osoby s Aspergerovým syndromem, psychiatra, psychologa, ABA terapeutů, příběhy rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, klinické logopedky, Homesharingu a další. Letos ji doprovodily ještě praktické workshopy.

Konference se zúčastnilo více než devadesát odborníků z celé republiky z oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální práce. V letošním roce byla hybridní, tzn. že účastníci mohli být osobně přítomni, nebo mohli konferenci sledovat online. V přednáškovém sále E, odkud bylo dění přenášeno i do vedlejšího sálu F pro studenty, museli přítomní dodržovat všechna aktuálně platná protiepidemická opatření. Úvodem všechny přivítala děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která nad konferencí spolu s náměstkyní hejtmana pro sociální oblast, vědu a výzkum doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D., převzala záštitu. Ocenila, že vzhledem k tomu, že se koná už potřetí, lze tuto akci označit již za tradiční. Naše fakulta připravuje studenty pro pomáhající profese, v nichž pracují jak s lidmi zdravými, tak s lidmi s handicapem, takže takto zaměřená konference na ZSF JU patří a příspěvky obohatí i pedagogy a studenty. „Vážím si toho, že máme mezi sebou kolegyně, kterým není toto důležité téma lhostejné a věnují se mu s maximální iniciativou. Zorganizovaly akci, která má velmi nabitý a krásně složený program,“ uvedla děkanka, která je vděčná, že na rozdíl od loňského roku se tato akce nemusela konat výhradně online. Na její slova navázala ředitelka Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd a garantka konference doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která se těšila i na zajímavé diskuse – osobní setkání k nim totiž dává lepší příležitost.

Konference, u zrodu jejíž tradice stál prof. Miloš Velemínský, opět dala příležitost prezentovat novinky ve výzkumech, informace o sociálních službách nebo praktické zkušenosti. Je unikátní tím, že téma autismu rozebírá v širokých souvislostech. „O možnost vystoupit zde byl velký zájem, nakonec jsem z přihlášek musela i vybírat, protože podle počtu zájemců bychom mohli naplnit i konferenci trvající dva dny,“ podotkla hlavní organizátorka Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D., která se tímto tématem zabývá již osmým rokem. Mj. při svém doktorském studiu založila službu rané péče zaměřenou na pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo s podezřením na tuto diagnózu. Problematiku autismu na ZSF JU rozebírá se studenty, kteří navštěvují volitelný předmět, o který bývá vždy velký zájem. „Letos chystáme velmi zajímavé bakalářské a diplomové práce, které se zabývají i terapiemi,“ naznačila.

Přednášky doplnily dva workshopy na téma Využití virtuální reality jako podpora pro rodinné pečovatele a Animal assisted social work, při němž Mgr. Andrea Tvrdá a Miloš Hájek z Elva Help z.s., seznámili účastníky s tím, jak mohou zvířata pomáhat při terapiích i v běžném životě.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice +420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice+420 389 037 501 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1